”Modalități de formare a competențelor cheie a preșcolarului și școlarului mic”

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău în asociere cu Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea  și în parteneriat cu casele corpului didactic Dâmbovița și Neamț, va implementa, în premieră, două programe  de formare continuă: ”Modalități de formare a competențelor cheie  a preșcolarului și școlarului mic” și  ”Relația școală- părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar”, acreditate de curând de Ministerul Educației. Acestea sunt centrate pe dezvoltarea unor competențe cheie, ele făcând parte din proiectul  „Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural, în sprijinul formării de competențe cheie, relevante la elevi”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.La nivelul județului Bacău, grupul țintă este alcătuit din 100 de educatoare din mediul rural, formatorii implicați fiind: Maria Mătăsaru și Viorica Pricopoaia, profesori pentru învățământul preșcolar, colaboratori ai Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău. Cursurile au debutat sâmbătă 30 mai a.c., la Școala Gimnazială ”Alecu Russo” Bacău și vor continua la Gradinița cu Program Prelungit ”Crai Nou” Comănești. Fiecare program, se desfășoară pe parcursul a 60 de ore, oferind participanților 15  credite profesionale transferabile. Scopul lor  este crearea unui mediu de învăţare pentru formabili, în care aceștia să poată dobândi cunoştinţe şi experienţă, în domeniul metodelor moderne de abordare psihopedagogică a  preșcolarului și a școlarului mic, al educaţiei în spiritul dezvoltării durabile, astfel încât, la final, ei să deţină un pachet de concepte, idei și instrumente,  pe care să îl poată utiliza în activitatea didactică.Printre obiectivele specifice propuse, amintim: definirea procesului de instruire, din perspectiva relaţiilor dintre predare – învăţare – evaluare; eficienţa strategiilor didactice, făcându-se astfel  apel la dimensiunile acestora, la criteriile de clasificare şi la  noţiunea ”stil de predare”; evaluarea valorii didactice, a principiilor procesului de învăţământ şi a modalităţilor de organizare a conţinuturilor; cunoașterea formelor şi metodelor , descrierea caracteristicilor definitorii ale fiecărei metode, proiectarea activităţii didactice, dar și operarea cu fiecare dintre metodele interactive moderne de instruire învăţate.   Pe parcurs, educatoarele participante vor dobândi următoarele competențe, care derivă din  obiectivele enunțate: stabilirea semnificaţiilor procesului de învăţământ, din perspectiva predării, învăţării şi evaluării; clasificarea strategiilor didactice, din perspectiva unor criterii diverse; elaborarea unor criterii de eficienţă a strategiilor didactice, prin raportare la propria experienţă profesională; stabilirea importanţei principiilor instruirii, în contextul propriei activităţi didactice; evaluarea critică a diverselor modalităţi de organizare a conţinuturilor instruirii; autoevaluarea achiziţiilor şi intereselor profesionale, în urma parcurgerii unui conţinut determinat; utilizarea noilor tehnologii, în parcursul formării profesionale și cooperarea în asimilarea teoretică şi practică a metodelor de instruire interactivă modernă. „Implementarea  în asociere și parteneriat a acestui proiect, finanţat din fonduri structurale europene, reprezintă o nouă  provocare pentru instituţia noastră.   Fiind conştienţi de importanţa formării şi dezvoltării profesionale pentru cadrele didactice  din mediul defavorizat, în acest cadru, vom organiza două  programe acreditate, care însumează 120 de ore și 30 de credite profesionale  transferabile. Acestea sunt dedicate exclusiv educatoarelor, care, de-a lungul timpului, au manifestat un interes sporit pentru cursurile noastre.” , ne-a informat prof. Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.

 

 

 

Adauga un comentariu

*