Originea rromilor, teorii, legende, fapte

Directori ai şcolilor cu elevi de etnie rromă, profesori de limba rromani, mediatori şcolari, asistenţi educaţionali, educatoare pentru grupe bilingve, sau interculturale, vor participa, începând din această săptămână, la programul de formare continuă „Originea rromilor – teorii, legende, fapte.”, avizat de Ministerul Educației Naționale.

Acesta este organizat de Casa Corpului Didactic Bacău și va debuta la Şcoala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuş, vineri, 05 decembrie 2014, la ora 12.00, fiind coordonat de Anghel Năstase, profesor – asociat al CCD Bacău; prof. Marieta Hârțescu, inspector şcolar pentru limba rromani şi şcolarizarea rromilor, ISJ Bacău; prof. pt. înv. primar Mihaela Boscor, Şcoala Gimnazială Negoeşti, com. Ştefan cel Mare, prof. Gabriel Stan, directorul CCD Bacău, prof. Dumitru Ficuţă, formator CCD Bacau şi inst. Noemi Năsturaş, Grădiniţa cu Program Normal „Lizuca” Bacău. El va continua, cu un alt public, vineri, 12 decembrie 2014, ora 12.00, la Școala Gimnazială Valea Seacă.Timp de 40 de ore, cei peste 100 de cursanţi vor parcurge următoarele teme:

 1. Istoria rromilor
 2. Tradiţii rrome
 • Originea rromilor;
 • Robia rromilor în Ţările Române;
 • Sclavie, aboliţionism şi postaboliţionism;
 • Aspecte privind istoria modernă a rromilor;
 • Tragedia rromilor în timpul celui de-al doilea război mondial (1940-1945);
 • Exterminarea rromilor în timpul Holocaustului;
 • Rromii în timpul regimului comunist (1945 – 1989);
 • Statutul rromilor în epoca postdecembristă;
 • Personalităţi rrome din spaţiul geografic românesc.
 • Rromanipen – fundamente ale identităţii rrome;
 • Rromii şi românii – percepţii reciproce în mentalul colectiv;
 • Tradiţii şi obiceiuri la rromi.

III. Politici educaţionale actuale pentru rromi

 • Direcţii strategice privind învăţământul pentru rromi.

În ultimii 11 ani CCD Bacău a implementat mai multe programe civice cu această tematică, care au urmărit, în primul rând, formarea profesională a cadrelor didactice, dar şi sensibilizarea mediului educaţional, asupra situaţiei diferitelor grupuri minoritare.             „Acest proiect urmăreşte, printre altele, promovarea dialogului şi cooperării multiculturale, dezvoltarea principiilor şi valorilor democratice, odată cu înţelegerea lumii în care trăim, pornind de la experienţele, uneori  tragice, ale trecutului.Etnia rromă reclamă din partea noastră o atenţie specială, deoarece problemele cu care se confruntă sunt deosebite, oarecum atipice. Noi considerăm că multe din aceste probleme îşi pot găsi rezolvarea, pornind de la educaţie.”, a declarat prof. Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.

 

 

 

Adauga un comentariu

*