CCD Bacau organizeaza programul de informare „Democraţie participativă. Proiectul „Cetăţeanul” (Project Citizen)”

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează în perioada 17 mai – 14 iunie 2014, la Centrul de Informare Europeană ”Europe Direct” Comănești, programul de formare continuă „Democraţie participativă. Proiectul „Cetăţeanul.” (Project Citizen), avizat de Ministerul Educației Naționale și destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Acesta este coordonat de prof. Monica Andrei, prof. Lucica Ciupercă şi prof. Florina Opincariu, și a debutat sâmbătă, 17 mai 2014, la ora 09.00. Project Citizen/Proiectul Cetăţeanul este o metodă inovativă de predare a educaţiei civice, bazată pe studierea unei probleme a comunităţii locale, ce presupune o politică publică, şi care este aleasă spre studiere de elevi. Implementarea metodei în România se face sub coordonarea Institutului Intercultural Timişoara, în cadrul programului Civitas – un program de schimburi internaţionale în domeniul educaţiei civice, iniţiat şi coordonat de Florida Law Related Education şi Center for Civic Education din S.U.A. Programul Civitas este un program de schimburi internaţionale în domeniul educaţiei civice, iniţiat şi coordonat de Center for Civic Education, Calabasas, California, S.U.A., finanţat şi implementat cu sprijinul  Departamentului de Educaţie al S.U.A. Reţeaua Civitas implică mai multe parteneriate între state federale din S.U.A. şi ţări din diferite părţi ale lumii, în general state cu “democraţii emergente”. În România Reţeaua Civitas este reprezentată de Institutul Intercultural Timişoara. Aşadar, țara noastră este integrată într-un parteneriat, ce include statele federale americane Florida, Texas și Mississippi, dar şi Ungaria. Coordonarea parteneriatului este asigurată de Florida Law Related Education Association, ceilalţi parteneri fiind State Bar of Texas Law Related Education Program, Mississippi State University şi Civitas Ungaria. Aplicarea metodei Project Citizen/Proiectul Cetăţeanul a început în România în anul 2002, în şcoli din Timiş, Bucureşti şi Iaşi, dar interesul manifestat de elevi şi profesori a determinat extinderea proiectului în tot mai multe judeţe, intenţionându-se așadar implementarea lui la scară naţională, ceea ce s-a şi întâmplat între timp. Datorită implicării C.C.D. Bacău, prin Centrul Regional de Resurse pentru Educația Civică, Proiectul Cetăţeanul a devenit operațional în județul Bacău în anul 2010. Programul se derulează în baza unui protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Institutul Intercultural din Timişoara.  Scopul acestuia presupune înţelegerea de către elevi a faptului că, cetăţenii trebuie să se implice activ în procesul de construire a politicilor publice, deciziile democratice presupunând consensul lor şi al autorităţilor publice. Obiectivul general al proiectului urmăreşte formarea competenţelor de participare activă a elevilor în procesul de adoptare a deciziilor de către autorităţile publice locale sau centrale, ceea ce va favoriza  inserţia lor socială, după absolvirea liceului. Dintre obiectivele specifice amintim:

  • înţelegerea conceptelor fundamentale prevăzute în programa de educaţie civică, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea statutului şi calităţii educaţiei civice în şcoală;
  • promovarea unor valori (drepturi individuale, binele comun, dreptatea, toleranţa, egalitatea) şi a unor principii (democraţia participativă, statul de drept, separaţia puterilor, echilibrul puterilor, drepturile minorităţilor), care să asigure funcţionarea societăţii democratice şi prosperitatea comunităţii locale;
  • înţelegerea de către elevi a proceselor şi mecanismelor de luare a deciziilor;
  • monitorizarea şi influenţarea politicilor publice în comunitatea locală;
  • formarea comportamentelor de bază, intelectuale, de relaţionare şi participare, necesare elevilor, pentru a deveni cetăţeni responsabili şi activi;
  • dezvoltarea deprinderilor eficiente de comunicare, cooperare, negociere, gestionare a conflictelor, stabilirea consensului, acceptarea compromisului, care încurajează integrarea socială;
  • formarea unor atitudini şi trăsături de caracter, favorabile participării civice (responsabilitate individuală şi colectivă, autodisciplină, perseverenţă, iniţiativă, curaj, respectarea drepturilor celorlalţi, atitudine deschisă, ataşament faţă de comunitate, compasiune, implicare, orientare spre binele public etc) ;
  • dezvoltarea unității de învățământ ca un centru de resurse comunitare, îmbunătăţirea imaginii unităţii şcolare la nivelul comunităţii şi a relaţiilor dintre şcoală şi autorităţile locale.

Proiectul Cetăţeanul îi scoate pe elevi din lumea şcolii, introducându-i în viaţa reală, în universul problemelor şi politicilor publice şi în arena luării deciziilor importante pentru comunitate. Astfel, elevii înţeleg mai uşor mecanismele funcţionării instituţiilor publice, jocul politic şi consecinţele acestuia, pentru destinul unui popor. La această vârstă, elevii sunt preocupaţi să înţeleagă realitatea economică şi modul în care deciziile politice le pot schimba viaţa. Din perspectivă didactică, Project Citizen-Proiectul Cetăţeanul se va finaliza prin realizarea, de către elevii unei clase, coordonaţi de un profesor, a unui portofoliu, care vizează soluţionarea unei probleme concrete a comunităţii. Deja, cu sprijinul Ambasadei S.U.A. de la București, a fost tipărit un manual al elevului, un ghid al profesorului, fiind de asemenea realizate și diferite materiale video, utilizate în procesul de formare. “Proiectul „Cetăţeanul” este susţinut de Institutul Intercultural Timişoara, în parteneriat cu  Centrul Regional de Resurse pentru Educaţia Civică, structură a Casei Corpului Didactic Bacău, care este coordonat de prof. Lucica Ciupercă, inspector școlar și formator național. În premieră îl organizăm acum la Comănești, în virtutea protocolului nostru cu Centrul de Informare Europeană Europe Direct”, ne-a informat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.

Adauga un comentariu

*