Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare

poster 1Începând cu anul 2006, APM Bacău sărbătoreşte Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare, în cel de-al doilea weekend al lunii mai, printr-o campanie de conştientizare privind protejarea păsărilor migratoare şi a habitatelor lor.

Cu ocazia acestui eveniment, APM Bacau organizează o serie de seminarii (prezentare ppt. despre păsările migratoare din România şi filmul “Lunca Siretului Mijlociu”), în perioada 08 – 14 mai în şcolile din municipiul Bacău.

Tema sub care se sărbătoreşte în acest an Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare este: Destination flyways: Migratory birds and tourism (Căile de destinaţie: Păsarile migratoare şi turismul). Tema propusă subliniază legăturile dintre turismul durabil, dezvoltarea comunităţilor locale şi conservarea acestor specii.

poster 2Ecoturismul prin respectarea necesităţilor ecologice şi comportamentale ale păsărilor, prin observare (birdwatching) şi fotografiere (birdphotography), oferă oportunităţi de creştere a nivelului de trai al comunităţilor locale, contribuind la conservarea diversităţii biologice prin activităţi de refacere a stării de conservare a habitatelor păsărilor migratoare şi de reconstrucţie ecologică.

La nivelul judeţului Bacău sunt inventariate 220 de specii de păsări protejate de interes comunitar şi naţional; Lunca Siretului Mijlociu, Lunca Bistriţei precum şi lacurile de pe cursul acestui râu reprezintă un important culoar de migraţie a păsărilor, împreună cu zonele din judeţ declarate arii protejate situri Natura 2000  pentru protecţia păsărilor şi habitatelor. În aceste arii protejate – cu o suprafaţă de 45.179 ha (pe teritoriul judeţului Bacău) sunt supuse unui regim de protecţie cca 174 de specii de păsări de interes comunitar menţionate în Directiva „Păsări” a Uniunii Europene, din care jumătate sunt specii migratoare (barza albă, lebăda de iarnă, egreta, ciocârlia, stârcul, ţiganuşul, eretele, codalbul, etc).

 

DIRECTOR EXECUTIV

Corina Neli PRICOPE

Adauga un comentariu

*