Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul a împlinit 60 de ani de viaţă

La Catedrala arhiepiscopală din Roman a fost oficiată sâmbătă, 29 martie 2014, o slujbă de Te Deum prilejuită de împlinirea a 60 de ani de viaţă ai Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Ziua de 29 martie a fost prilej de bucurie pentru clerul şi credincioşii Eparhiei Romanului şi Bacăului. PS Ioachim Băcăuanul a împlinit cu acest prilej 60 de ani de viaţă. La slujbă au participat consilieri şi inspectori ai Centrului eparhial Roman, părinţi protopopi, călugări, călugăriţe şi preoţi de pe întreg cuprinsul Eparhiei Romanului şi Bacăului, reprezentanţi ai oficialităţilor locale şi centrale şi numeroşi credincioşi. Pentru această zi aniversară, Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul a primit numeroase urări şi gânduri din partea colaboratorilor, prietenilor şi credincioşilor, pe parcursul întregii săptămâni. Redăm în continuare câteva dintre mesajele primite de Preasfinţia Sa cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viaţă. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: „Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viaţă a Preasfinţiei Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate şi fericire, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastoral, misionară şi culturală pe care o desfăşuraţi spre slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii. Hristos Domnul, Dăruitorul Cel sfânt al vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei şi mult ajutor în slujirea Bisericii şi a credincioşilor ei. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Preasfinţiei Voastre, ca ajutor în viaţa şi lucrarea pastorală şi misionară. Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţia Voastră!“. PS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: „L-am cunoscut pe seminaristul Ilie ca pe un tânăr iubitor de rugăciune, de ordine şi rânduială, preocupat de fenomenul muzical bisericesc, de simbolistica şi ritualul liturgic. Vedem astăzi că atât scrierile şi activitatea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul reflectă întru totul preocupările teologice, literare, imnologice şi liturgice pe care fratele Ilie le avea încă de atunci, ele fiind expresia unei teologii aplicate ca rezultat al experienţei unei vieţi dedicate lui Dumnezeu“.

„Vrednic succesor al lui Melchisedec Ştefănescu“

Părintele Constantin Gherasim, inspector în Probleme de tineret şi mass-media al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, a menţionat că momentul aniversar al Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul este încărcat de semnificaţii, fiind un timp al reflecţiei şi al perspectivelor, al motivaţiei şi angajării în menţinerea şi continuarea misiunii Preasfinţiei Sale arhiereşti în eparhia pe care o păstoreşte de paisprezece ani. „Timpul în care s-a aflat în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor îl recomandă ca fiind un ierarh dedicat înaltei misiuni la care a fost chemat, priveghind la menţinerea bunei rânduieli liturgice, teologice, canonice, administrative a Eparhiei Romanului şi Bacăului. Preocupările sale ecleziastice, culturale, edilitare îl arată a fi un ierarh cu viziune, dinamic, deschis provocărilor contemporane, o personalitate teologică de referinţă în societatea românească, un om dedicat condeiului şi vieţii social-filantropice în aceeaşi măsură, iar pentru aceasta, nu de puţine ori, a fost considerat ca fiind un vrednic succesor al lui Melchisedec Ştefănescu în scaunul chiriarhal de la Roman. La împlinirea a 60 de ani de viaţă şi la aproape 14 ani de slujire arhierească, personalul administrativ al Centrului eparhial de la Roman, clerul, cinul monahal şi credincioşii din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului îi dorim Ierarhului nostru de suflet, Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul, ani binecuvântaţi de Atotţiitorul Dumnezeu, cu sănătate, cu împliniri duhovniceşti, cu inspiraţie în cuvânt şi putere în slujirea Sfintei noastre Biserici“, a spus pr. Constantin Gherasim. Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul s-a născut la 29 martie 1954, la Stăniţa, judeţul Neamţ. La vârsta de 14 ani a intrat ca frate la Mănăstirea Sihăstria, iar între 1972-1980 s-a nevoit la Schitul Tarcău. După absolvirea seminarului şi a facultăţii de teologie, în anul 1980 a fost tuns monah la Mănăstirea Bistriţa, naş de botez fiindu-i fericitul întru pomenire arhimandrit Ioanichie Bălan. A urmat studii la Institutul „Saint Serge“ din Paris, pentru ca, în anul 1998, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să-l aleagă Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului. PS Ioachim Băcăuanul s-a implicat în mod deosebit pentru buna organizare şi desfăşurare a evenimentelor prilejuite de serbarea a 600 de ani de atestare documentară a Episcopiei Romanului, în 2008, şi în cele privind ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie a Romanului şi Bacăului, în 2009, când Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a înmânat însemnele de Episcop-vicar al nou-înfiinţatei arhiepiscopii.

Adauga un comentariu

*