S-a incheiat proiectul educational „Alege sa fii sanatos!”

Asociaţia pentru Promovarea Dezvoltării Personale  (APDP) Bacău anunţă închiderea oficială a proiectului educaţional “Alege să fii sănătos” (AS). Proiectul desfăşurat în perioada 21 mai 2013 – 30 noiembrie 2013 şi-a atins indicatorii şi scopul pentru care a fost realizat şi anume acela de a dezvolta  atitudini și practici, în rândul tinerilor cu vârste între 14-19 ani, din municipiul Bacău, privind sănătatea minții, corpului și sănătatea socială.  Prin intermediul activităţilor educative nonformale și de petrecere a timpului liber a fost promovat, în rândul tinerilorilor, un stil de viață sănătos, fără tutun, alcool și droguri. Ajunşi aşadar, la finalul perioadei de implementare a proiectului, suntem mândri să cuantificăm, o serie dintre cele mai semnificative rezultate ale activităţilor derulate cum ar fi: depăşirea numărului de beneficiari, iniţial 300 tineri, pentru ca la final să putem raporta un numar de 438 tineri beneficiari; 15 activităţi de informare a 415 de tineri din municipiul Bacău, cu vârste între 14-19 ani, în legătură cu beneficiile adoptării unui stil de viaţă sănătos; 16 activităţi de prevenire a comportamentelor de risc pentru sănătate, prin dobândirea de către grupul tintă al proiectului a unor informații corecte despre droguri alcool și tutun – 438 de tineri informaţi;  identificarea unor modalități de sensibilizare a comunității în ceea ce privește fenomenul drogurilor şi a substanţelor noi cu efecte psihoactive – 1 seminar organizat, 4 activitati de informare stradala susţinute, 1activitate sportivă organizată, informari realizate; dezvoltarea personală a tânărului, prin cunoașterea de sine și formarea unei imagine pozitive despre propria persoană – 7 activitati aut-door organizate, 4 work shop-uri susţinute; comunicate de presă şi informări diseminate, realizarea şi distribuirea de materiale de promovare (afişe, pliante, mape, insigne, semne de carte etc),  postări pe website-ul asociaţiei în vederea informării, promovării şi diseminarii rezultatelor şi beneficiilor participării la activităţile proiectului (www.apdp7bacau.ro), seminarii de prezentare realizate în scop de promovare şi diseminare a rezultatelor şi surselor de finanţare, etc. Proiectul este  realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacau şi al Consiliului Local al Municipiului Bacau. Valoarea totală a proiectului este de 6.049,54 din care 1.049,54 lei contribuţia APDP şi  5.000 lei finanţare conform contractului de finanţare nerambursabilă nr. 68976/21.05.2013. Colaboratorii  Asociaţiei pentru Promovarea Dezvoltării Personale, în proiect: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău şi Agenţia Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Bacău.

Carla Popa – manager de proiec, preşedinte APDP

Adauga un comentariu

*