CCD Bacau lanseaza, in premiera, un nou program de formare continua

Vineri, 1 martie, ora 15.00, la Sala „Ateneu” Bacău, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, va lansa în premieră, programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educaţiei, „Educaţie civică – formarea profesorilor”, destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Acesta este un program tematic şi modular, care se desfăşoară prin stagii nondisciplinare, pe parcursul a 90 de ore, fiindu-i alocate 25 credite profesionale transferabile.El este coordonat de profesor-formator Lucica Ciupercă, iniţiatoarea proiectului și coordonatoarea Centrului Regional de Resurse pentru Educația Civică Bacău.Prelegerea inaugurală va fi susţinută de conf. univ. dr. Georgel Neamţu, formator acreditat în cadrul acestui program.Programul de formare continuă „Educaţie civică – formarea profesorilor” este fundamentat pe opţiunile strategice ale politicii educaţionale din România, în contextul sistemului educaţional european, stabilit prin „Declaraţia de la Copenhaga” (29-30 noiembrie 2002).Scopul programului de formare derivă din prevederile Legii educaţiei naţionale, nr. 1/5 ianuarie 2011.Acesta oferă cadrelor didactice, care predau în învăţământul preuniversitar, un sprijin important în proiectarea fiecărui demers didactic, stimulându-le creativitatea, într-o manieră personală.Programul de formare beneficiază de o onorantă recomandare şi de sprijinul Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, partener, devenit deja tradiţional, al Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău.Funcţia principală a programului este aceea de activizare şi dezvoltare a competenţelor de bază, precum şi de formarea de noi competenţe profesionale ale cadrelor didactice din sistem, cu scopul capacitării acestora pentru inovaţie şi calitate în educaţie.Totodată, programul asigură o pregătire generală, sub aspect teoretic şi o pregătire specifică, care determină o dezvoltare a competenţelor şi practic, o pregătire ce poate fi aprofundată şi dezvoltată individual, conform opţiunilor cursantului.urriculumul programului, centrat pe noutăţi în teoria şi practica educaţiei, configurează un câmp de formare, în care cursantul dobândeşte informaţii ştiinţifice, dezvoltă competenţe profesionale specifice, valorifică experienţe personale şi exersează tehnici de aplicare a cunoştinţelor, în situaţii educaţionale reale, sau prefigurate.Deci, tehnicile aplicative, propuse spre reflecţie şi antrenament, vor permite formarea competenţelor profesionale în trasee personalizate.Diversitatea şi flexibilitatea strategiilor de formare promovate de program, mijlocesc stimularea creativităţii şi originalităţii în exercitarea rolului şi atribuţiilor la locul de muncă, într-o instituţie de învăţământ implicată şi integrată în comunitatea socială.Astfel, programul propune de asemenea extinderea educaţiei pentru democraţie şi în cadrul activităţilor extracurriculare, sugerând aşadar, activităţi de învăţare în afara şcolii.În condiţiile descentralizării sistemului de învăţământ, acest program răspunde şi altor nevoi de formare, considerate prioritare la nivel naţional, dar şi la nivel local.Suntem bucuroşi că acum, la mijlocul anului școlar 2012 – 2013, putem oferi cadrelor didactice din judeţ, un program nou, atractiv, care le este destinat în exclusivitate.În ultimii ani, cadrele didactice băcăuane au manifestat un interes sporit faţă de proiectele şi programele noastre, care au avut ca tematică, educația pentru o cetățenie activă, situaţie care ne-a mobilizat, în sensul acreditării şi implementării acestui nou curs.”, ne-a informat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.

 

 

Adauga un comentariu

*