CCD Bacau, felicitata de Ministerul pentru Afaceri Externe al Israelului

Datorită programelor educaţionale referitoare la rasism, xenofobie, antisemitism, extrem naţionalism, intoleranţă religioasă, antiislamism, antiamericanism, Holocaust şi preocupărilor pentru consolidarea relaţiilor de prietenie româno-israeliene, directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, prof. Gabriel Stan, a fost felicitat, prin Excelenţa Sa Dan Ben – Eliezer, ambasadorul Statului Israel în România, de Ministerul pentru Afaceri Externe al Statului Israel. În mesajul de felicitare se mulţumeşte pentru colaborarea extrem de fructuoasă, considerată a fi în beneficiul ambelor ţări. De asemenea, sunt apreciate standardele înalte ale activităţilor organizate până acum, exprimându-se convingerea că acestea vor continua.În încheiere, este felicitată totodată şi instituţia băcăuană pentru efortul admirabil în procesul de instruire al profesorilor de istorie şi ştiinţe sociale, într-un domeniu atât de sensibil, al educaţiei împotriva urii şi intoleranţei.În ultimii opt ani Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău a fost implicată direct în organizarea unor activităţi cu caracter educaţional şi civic, ce au promovat combaterea extremismului, discriminării, intoleranţei, rasismului, xenofobiei şi antisemitismului.Aşadar, instituţia băcăuană a organizat o suită de evenimente, precum: Simpozionul Naţional “Implică-te în problemele comunităţii” – 2006; “Campania de educare a tinerei generaţii pentru implicare civică şi voluntariat” – 2007; Seminarul  „Împreună pentru o comunitate prosperă şi europeană – Bacău 600” – 2008; Conferinţa „Interculturalitate şi diversitate în şcoala băcăuană” – 2009 şi Seminarul „Minorităţi etnice şi procesul de modernizare în oraşul Bacău“ 2010.Ultimul dintre acestea intitulat „Bacău – o pagină de istorie recentă. Destine întrerupte”, s-a desfăşurat la începutul acestui an, în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” Bacău şi Asociaţia pentru Dezvoltare şi Integrare Europeană (A.I.D.E), constituind o firească continuare a activităţilor amintite mai sus.Totodată, cu ocazia trecerii Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, în coordonarea primului ministru, prin Cancelaria primului ministru, directorului Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, prof. Gabriel Stan, i-a fost reconfirmată calitatea de membru al Comitetului pentru programe educaţionale şi parteneriate cu instituţii academice, care funcţionează pe lângă acesta.Comitetul este alcătuit dintr-un număr de până la 31 de personalităţi reprezentative şi recunoscute în domeniul studierii Holocaustului, personalităţi ale vieţii publice interne şi internaţionale, cu competenţe şi merite în domeniul studierii Holocaustului, acestea fiind numite prin decizie a primului ministru, la propunerea directorului general al Institutului, prof. univ. dr. Alexandru Florian.La invitaţia prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău, Excelenţa Sa Dan Ben – Eliezer, ambasadorul Statului Israel în România, va efectua o vizită la Bacău, în prima parte a anului viitor. „În acest an şcolar vom organiza, în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”, la Bacău, programul de formare continuă, acreditat de Ministerul Educaţiei, “Holocaust, combaterea rasismului şi discriminării”, destinat profesorilor de ştiinţe socio-umane şi diriginţilor din învăţământul preuniversitar, purtător a  25 de credite profesionale transferabile.Primele sesiuni de formare vor fi finanţate prin Ambasada S.U.A. la Bucureşti.Permanent am militat pentru dezvoltarea unor proiecte, cu scopul contribuirii într-o manieră plenară, la afirmarea internaţională a noului mediu educaţional din România.Nu putem decât să ne exprimăm satisfacţia că acestea primesc confirmări importante şi determină întărirea colaborării dintre România şi Israel, a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.

 

Adauga un comentariu

*