Curs de limbă franceză pentru educatoare şi învăţători

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează în al cincilea an consecutiv un curs de învăţare a limbii franceze, pentru educatoare şi învăţători.Acesta va debuta joi, 7 iunie 2012, ora 14.00, la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.17 Bacău, formator acreditat fiind, prof. Elena Roşca, directoarea instituţiei.Programul este justificat de necesitatea dezvoltării competenţelor profesionale, didactice şi psihosociale a cadrelor didactice, cu scopul îmbogăţirii sistemului conceptual pedagogic al acestora, în special a educatoarelor şi a învăţătorilor, presupunând totodată şi formarea resursei umane, care se implică în implementarea politicilor educaţionale naţionale.Pe parcursul celor 40 de ore participanţii vor descoperi tehnicile de conversaţie specifice limbii franceze, pentru a rezolva cu succes sarcinile de comunicare orală, vor învăţa de asemenea tehnici noi de lectură şi de redare a unui text de specialitate, vor avea posibilitatea să traducă mesaje orale şi scrise din, şi în limba franceză şi vor opera cu instrumente ştiinţifice (dicţionare), în analiza unor documente specifice.Conţinutul cursului cuprinde următoarele teme: universul personal, mediul înconjurător, progres şi schimbare, relaţii de comunicare, mijloace de comunicare în societatea modernă – cultură şi civilizaţie franceză.Fiecare cursant va fi angajat pe parcursul modulului în construirea unor demersuri interactive şi formative, prin valorificarea conţinuturilor şi utilizarea de strategii şi tehnici specifice, iar evaluarea va consta în aplicarea unui test practic.Având în vedere noile deschideri ale învăţământului românesc, în contextul integrării în Uniunea Europeană, tot mai multe cadre didactice iniţiază proiecte cu celelalte ţări europene, şi nu numai.Deci, nevoia de comunicare într-o limbă de circulaţie europeană este mai mult decât necesară.De aceea noi organizăm permanent cursuri de limbi străine, limba franceză având prioritate, alături de limbile engleză, germană, italiană şi spaniolă”, a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.


Adauga un comentariu

*