Bacauani, atentie la respectarea legilor de sarbatori!

Extras din Legea 60 / 1991 – republicată

Participanţii la adunările publice sunt obligaţi să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau organele de ordine;  să se abţină de la acţiuni de natura a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi sa nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale; să nu introducă sau sa aibă, în timpul adunărilor publice, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violenţe sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora, băuturi alcoolice sau se afle sub influenta acestora;        să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, când au fost somaţi de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie;  să nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, sa nu consume şi sa nu distribuie băuturi alcoolice sau droguri. Constituie contravenţii următoarele fapte: organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise;  nerespectarea orelor de desfăşurare, traseelor de deplasare sau locului şi perimetrului destinat adunării publice;  neluarea de către organizatori a măsurilor de întrerupere a adunării publice, când constata ca au intervenit fapte de natura celor prevăzute în art. 2;  participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise şi urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfăşurare a acestora, la avertizările şi somaţiile organelor de ordine făcute potrivit legii; instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violenţe sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice; refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă de conducătorii acţiunilor;  organizarea sau participarea la contramanifestaţii desfăşurate în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu adunările publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare;    introducerea sau desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, pe toată durata acestora;  refuzul de a părăsi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani introducerea sau portul, de către persoanele participante în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, al armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, substanţelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori al altor asemenea materiale, substanţe sau obiecte. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava, opunerea cu violenta fata de organizatori, împuterniciţii acestora sau fata de forţele de ordine ori împiedicarea lor de a-şi exercita atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfăşurarea adunărilor publice.

Extras din Legea 61 / 1991 – republicată.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava, portul, fără drept, în locurile şi împrejurările în care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publica, a cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori a altor asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru tăiere, impungere sau lovire, precum şi folosirea în asemenea locuri sau împrejurări a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confecţionate pe baza de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice; importul sau procurarea din ţara, în vederea comercializării, de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate care imprima proiectilului o viteza mai mare de 220 m/s, cu excepţia celor destinate pentru a fi folosite la antrenamente şi competitii de către Federaţia Romana de Tir, de cluburile şi asociaţiile sportive cu secţii de tir afiliate la aceasta federatie, care pot dobândi, deţine şi folosi arme din aceasta categorie, conform standardelor sportive internaţionale; impiedicarea, sub orice forma, a organului de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de stat, de a lua măsurile necesare pentru menţinerea ori restabilirea ordinii publice.  Portul sau folosirea, fără drept, de obiecte din cele prevăzute la alin. 1 pct. 2, în localul autorităţilor publice, instituţiilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de interes public, la întruniri publice ori în localuri de alegeri, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani. Constituie contravenţii  săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi, obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenta împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea şi liniştea publica sau sa provoace indignarea cetăţenilor ori sa lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice; constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de încurajare sau sprijinire, sub orice forma, a unor astfel de grupuri de persoane, care incita la dezordine socială; aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii ori pagube materiale; alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la fata locului, fără motiv întemeiat;         întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, în parcuri, sau în alte locuri publice; pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor comerciale, partidelor sau altor formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentantelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentantelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine; scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinta comuna aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume destinate; nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfăşurare a manifestărilor publice;  deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica şi rutiera ori a celor care semnalează existenta unui pericol pentru viata persoanelor etc.

Adauga un comentariu

*