Exercitiu de cooperare pentru gestionarea efectelor fenomenelor periculoase

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău (I.S.U.J. Bacău) va efectua un exerciţiu de cooperare în aval de barajul Poiana Uzului.

Exerciţiul cu tema „Activitatea comitetelor locale şi serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă a localităţilor Dărmăneşti, Dofteana şi Târgu Ocna pentru gestionarea situaţiei şi asigurarea protecţiei populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale în cazul producerii unor inundaţii datorate unei avarii majore la lucrarea hidrotehnică Poiana Uzului”a avut drept scop antrenarea membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă pentru punerea în aplicare a Planului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale şi a Planului de evacuare în situaţii de urgenţă, în vederea realizării în timp scurt şi în mod organizat a înştiinţării, alarmării şi evacuării precum şi a măsurilor pentru protecţia populaţiei, animalelor, bunurilor materiale şi valorilor de patrimoniu. De asemenea, prin intermediul acestui exerciţiu se va urmări antrenarea personalului cu responsabilităţi pentru punerea în aplicare Planului de avertizare-alarmare a populaţiei, a obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacurile de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice; organizarea evacuării şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie în vederea limitării efectelor inundaţiilor; realizarea cooperării cu instituţiile deconcentrate în cadrul funcţiilor de sprijin, în conformitate cu H.G. nr. 2288 din  9 decembrie 2004, pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, verificarea sistemului de înştiinţare şi a mijloacelor de alarmare de protecţie civilă. În prima perioadă a lunii mai precipitaţiile în bazinul hidrografic al râului Uz şi Trotuş au avut o medie zilnică de 40 – 60 l/mp. Deoarece din prognoza hidrologică a rezultat că nivelul în lac va depăşi 509,75 mdM, pe data de 23 mai, la ora 07.00, s-a instituit „sITUAŢIA de atenŢie”. Debitul afluent estimat fiind de 80 mc/s, din acumulare deversându-se cu un debit de 40 mc/s.Pe data de 23 mai, la ora 20.00, s-a constatat apariţia unor mici alunecări de teren pe versantul nordic al muntelui CĂRUNTA, existând pericolul ca viteza alunecării să crească şi să disloce un volum important din apa lacului. Cantităţile de precipitaţii în bazinul hidrografic al râului Uz au depăşit media zilnică de 100 l/mp prognozându-se depăşirea „COTEI DE ATENŢIE” la staţia hidrometrică Cremenea. Pe data de 24 mai ora 08.30, în bazinul pârâului Uz precipitaţiile cumulate au depăşit 120 l/mp, prognozându-se un debit afluent de circa 400 mc/s. Începând cu ora 10.30 s-a trecut la evacuarea unui debit de 120 mc/s din Acumularea Poiana Uzului. În şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău din data de 24 mai 2011 s-a instituit „sITUAŢIA de ALARMĂ”. Pe data de 26 mai ora 08.30, în bazinul Uz precipitaţiile cumulate au depăşit 40 l/mp. Astfel, s-a instituit „SITUAŢIA DE PERICOL” şi s-a dispus menţinerea debitului evacuat la 120 mc/s.

La ora 09.35 s-a anunţat prin Serviciul pentru Apel Unic de Urgenţă – 112, amplasarea de materiale explozive la Priza CHE a acumulării Poiana Uzului.

Ca urmare a creşterii frontului şi a vitezei de alunecare a terenului şi prognozării depăşirii „COTEI DE PERICOL”, în data de 26 mai la ora 11.00, s-a dispus preşedinţilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă introducerea semnalului de alarmare „ALARMĂ LA DEZASTRE” şi trecerea la evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale şi informarea permanentă a Centrului Operaţional Judeţean Bacău al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, asupra situaţiei din zona de responsabilitate. După trecerea undei de viitură preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă împreună cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău vor lua măsuri pentru reabilitarea zonelor afectate, localizarea şi înlăturarea urmărilor dezastrului.Alături de forţele I.S.U.J. Bacău la exerciţiu vor mai participa: Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău; Administraţia Bazinală de Apă „Siret” Bacău; Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău; comitetele locale pentru situaţii de urgenţă al localităţilor Dărmăneşti, Dofteana şi Târgu Ocna; Direcţia Judeţeană de Informaţii Bacău; Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău; Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bacău; Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău; Direcţia de Sănătate Publică Bacău; Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău; Filiala de Cruce Roşie Bacău; Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bacău; Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău. E

 

xerciţiului de joi mai urmăreşte şi activitatea dispecerului de serviciu de la barajul Poiana Uzului pentru înştiinţarea şi alarmarea localităţilor situate în aval de baraj; activitatea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă pentru punerea în aplicare a Planului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale; activitatea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă pentru punerea în aplicare a Planului de evacuare în situaţii de urgenţă şi pentru organizarea şi conducerea acţiunilor de evacuare a populaţiei, animalelor, a unor categorii de bunuri materiale şi valori de patrimoniu şi realizarea dispozitivelor de intervenţie de către forţele şi mijloacele din localităţile Dărmăneşti, Dofteana şi Târgu Ocna; activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Dărmăneşti, a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Dărmăneşti pentru instalarea unei tabere de sinistraţi; modul de acţiune al populaţiei şi salariaţilor din localităţile Dărmăneşti, Dofteana şi Târgu Ocna la recepţionarea semnalului de alarmă „ALARMĂ LA DEZASTRE”. Totodată, se urmăreşte şi activitatea structurilor de cooperare pentru realizarea activităţilor specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin: monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora; informarea, înştiinţarea şi avertizarea; planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor; comunicaţii şi informatică; căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor; evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate; acordarea asistenţei medicale de urgenţă; prevenirea îmbolnăvirilor în masă; localizarea şi stingerea incendiilor neutralizarea efectelor materialelor periculoase; asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse; efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate; asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate; asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate; asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi; menţinerea şi restabilirea ordinii publice; logistica intervenţiei; reabilitarea zonei afectate; acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă.

 

 

Adauga un comentariu

*