Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite, în ultima perioadă, în zonele rurale pe islazuri, în păduri, precum şi începerea activităţilor agricole de curăţare a miriştilor, livezilor şi a viilor de vegetaţia uscată rămasă din anul anterior, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău reaminteşte regulile ce trebuiesc respectate în această perioadă a anului, pentru a evita adevărate dezastre ecologice, dar pierderi de vieţi omeneşti şi bunuri materiale. Din cauza numărul mare de incendii izbucnite, în ultima perioadă, în zonele cu vegetaţie uscată şi păduri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău reaminteşte regulile ce trebuiesc respectate privind folosirea focului deschis. Nerespectarea acestor reguli se pedepseşte în conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r şi s, din H.G.R. nr. 537 din  6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Astfel, se interzice folosirea focului deschis nesupravegheat în locuri cu pericol de  incendiu în  apropierea  locuinţelor, a anexelor gospodăreşti, lângă depozitele de furaje,  pe câmpuri şi mirişti în apropierea pădurilor, precum şi în interiorul acestora. Administratorii fondului silvic (indiferent de forma de proprietate), au obligaţia de a instrui şi supraveghea pe cei ce tranzitează pădurea sau desfăşoară activităţi în acest areal, privind fumatul sau folosirea focul deschis în pădure. Este interzisă arderea materialelor de orice natură pe timp de vânt.

Distanţele minime de siguranţă la care se poate face focul sunt: 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.; 50 m faţă de materialele combustibile sau clădiri; 100 m faţă de depozite de furaje; 200 m faţă de liziera pădurii. Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. Arderea resturilor vegetale se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă. Este obligatorie menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de anunţare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, asigurarea cantităţilor de apă necesare şi a mijloacelor de primă intervenţie din dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă. Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu pună în pericol, prin deciziile şi faptele lor, viaţa şi mediul.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău  reaminteşte că în conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r şi s, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi. În conformitate cu art. 98 din O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 lei la 60.000 lei arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală. În cazul incendiilor produse la locuinţe, păduri, la plantaţii, persoanele fizice şi juridice aflate în apropierea acestora, au obligaţia să anunţe evenimentul la Dispeceratul unic de urgenţă, telefon 112 şi să ia măsuri, după posibilităţi, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

 

 

Adauga un comentariu

*