Misiuni specifice la trecerea dintre ani

În perioada 29 decembrie 2010 – 2 ianuarie 2011, efectivul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău va fi angrenat în executarea unor misiuni specifice pe linia menţinerii, asigurării şi, după caz, a restabilirii ordinii şi liniştii publice în zona de responsabilitate.

Astfel, în ziua de 31 decembrie,  peste 120 de jandarmi din cadrul unităţii vor asigura măsuri specifice de ordine şi linişte publică în localitatea Ruginoasa judeţul Iaşi la manifestarea tradiţională specifică acestei localităţi. De asemenea, în perioada 31 decembrie 2010 – 2 ianuarie 2011 Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău va executa misiuni specifice de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice în localitatea Oituz, judeţul Bacău,  în sistem integrat, cu celelalte structuri MAI. Având un caracter profund tradiţional, în cadrul acestor manifestări unele scene promovează un anumit tip de comportament violent pe care legea îl interzice (confruntări între grupuri pentru stabilirea supremaţiei, folosirea de obiecte contondente, mijloace incendiare, explozive, făclii) iar prezenţa jandarmilor este necesară pentru asigurarea cadrului civilizat şi paşnic în care trebuie să se desfăşoare o manifestare publică la care asistă persoane de diferite vârste (copii, tineri, bătrâni) a căror siguranţă poate fi pusă în pericol. Legea 60 din 1991 republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice prevede că toate adunările publice trebuie sa se desfãşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fãrã sa stânjeneascã folosirea normalã a drumurilor publice, a transportului în comun, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învãţãmânt, cultura şi sãnãtate, a unitãţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publica, siguranta persoanelor, integritatea corporalã, viata sau bunurile acestora ori ale domeniului public. Pentru aceasta, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău sprijină derularea acestor manifestări asigurând protecţia cuvenită cetăţenilor şi participanţilor la eveniment astfel încât sărbătorirea Anului Nou să fie cu adevărat un prilej de bucurie şi linişte. Totodată, se cuvine să menţionăm că orice încălcare a normelor legale în materie de securitate publică va fi sancţionată cu fermitate iar împotriva persoanelor vinovate de săvârşirea unor astfel de fapte vor fi luate măsurile legale de sancţionare contravenţională sau penală.

Reamintim pe această cale că manifestările de tip violent, indiferent de forma şi tipul acestora, distrugerile de bunuri, blocarea drumurilor publice, agresiunile îndreptate asupra cetăţenilor şi forţelor de ordine, folosirea de mijloace care pot provoca incendii, explozii, vătămări corporale, tulburarea ordinii publice , cu un anumit grad de pericol social, constituie fapte cu caracter penal care se sancţionează, conform legii, cu închisoare.

E bine de stiut ca…

…organizarea şi desfãşurarea de adunãri publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise; participarea la adunãri publice nedeclarate sau interzise şi urmate de refuzul pãrãsirii locurilor de desfãşurare a acestora, la avertizarile şi somatiile organelor de ordine fãcute potrivit legii; introducerea sau portul de cãtre persoanele participante, în locurile destinate desfãşurãrii adunãrilor publice, a armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, a substanţelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori a altor obiecte ce se pot utiliza în acţiuni de violenta; instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violenţe sau alte manifestãri, cu intenţia de zadarnicire ori tulburare, în orice mod, a adunãrilor publice; opunerea cu violenta organizatorilor sau imputernicitilor acestora ori împiedicarea lor de a-şi exercita atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfãşurarea adunãrilor publice; refuzul de a pãrãsi imediat adunarea, dacã mãsura a fost dispusã de conducãtorii acţiunilor. „Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani introducerea sau portul, de cãtre persoanele participante în locurile destinate desfãşurãrii adunãrilor publice, al armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, substanţelor iritantlacrimogene sau cu efect paralizant ori al altor asemenea materiale, substanţe sau obiecte. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, dacã fapta nu constituie o infracţiune mai grava, opunerea cu violenta fata de organizatori, împuterniciţii acestora sau fata de forţele de ordine ori împiedicarea lor de a-şi exercita atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfãşurarea adunãrilor publice”. (Legea 60/1990 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice). „Constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a sãvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socialã, precum şi actele de încurajare sau sprijinire, sub orice forma, a unor astfel de grupuri de persoane, care incita la dezordine socialã;  aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdaresc, dacã nu s-au produs vãtãmãri ale integritãţii corporale sau sãnãtãţii ori pagube materiale; portul, fãrã drept, în locurile şi împrejurãrile în care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporalã a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publica, al cutitului, pumnalului, sisului, boxului, castetului ori al altor asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru tãiere, impungere sau lovire, precum şi folosirea în asemenea locuri sau împrejurãri a armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice” (Legea 61/1991 republicată pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice). „Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia ori împiedicarea luãrii mãsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum şi înlãturarea mãsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã”. ( Codul Penal).

Adauga un comentariu

*