Noi competente materiale pentru jandarmi

Vineri, 27 august, a avut loc o întâlnire comună între reprezentanţi din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic Bacău şi Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău  în scopul aplicării unitare a prevederilor legii 171 din 2010 (intrată recent în vigoare) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

În cadrul aceste activităţi au fost prezentate probleme legate de noul cadru organizatoric creat de dispoziţiile Legii 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în special noile competenţe oferite lucrătorilor Jandarmeriei Române. S-au purtat discuţii privind activitatea de constatare şi sancţionare a faptelor de natură contravenţională de către cadrele Jandarmeriei Române şi implicit ale Gruparii Mobila de Jandarmi Bacau.Au fost ridicate probleme referitoare la modul de aplicare a dispoziţiilor legale în domeniul constatării faptelor de acest gen.

În perioada următoare va fi reactualizat Planul de colaborare dintre cele două instituţii şi vor fi organizate şi desfăşurate acţiuni comune pe linia supravegherii, controlulului şi asigurării protecţiei şi conservării fondului silvic, prin măsuri specifice de prevenire şi combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale.

Legea 171 – 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice conferă noi competenţe ofiţerilor şi subofiţerilor Jandarmeriei Române în acest domeniu:

inundarea terenurilor din fondul forestier naţional fără drept prin construirea de baraje, praguri sau altele asemenea, pe albiile pâraielor ori ale văilor;

aprinderea focului în fondul forestier naţional în alte locuri decât cele special amenajate şi marcate ori la o distanţă mai mică de 30 metri de limita pădurii;

refuzul persoanelor care desfăşoară activităţi în fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestieră din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, la acţiunile de stingere a incendiilor; nepermiterea de către proprietarii şi/sau deţinătorii cu orice titlu de păduri a accesului în pădurile pe care le deţin al persoanelor împuternicite să efectueze observaţii şi măsurători necesare în vederea realizării Programului naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră sau realizării inventarului forestier naţional; instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote, fără drept sau în alte locuri decât cele aprobate şi delimitate de deţinătorul terenului forestier respectiv; amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier proprietate publică în alte locuri şi în alte condiţii decât cele aprobate;aducerea şi menţinerea pe vetrele de stupină instalate în fondul forestier de animale domestice şi păsări;   efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală, etc. (D.M.)

Adauga un comentariu

*