IPS Teofan, candidat la conducerea BOR

Dumitru Savu, Mitropolitul Olteniei IPS Teofan, este, alături de Mitropolitul Daniel al Moldovei, un alt candidat pentru poziţia de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

S-a născut într-o familie cu şapte copii, la data de 19 octombrie 1959, în comuna Corbi, judeţul Argeş. Alţi trei fraţi au intrat în monahism.

Åžcoala generală a urmat-o în comuna natală. ÃŽn perioada 1974-1979, a urmat cursurile Seminarului Teologic din Craiova. Este licenÅ£iat al Institutului Teologic Universitar din BucureÅŸti (1980-1984), cu teza de licenţă „Voturile monahale în lumina desăvârÅŸirii creÅŸtine”.

De asemenea, a obÅ£inut titlul de Doctor în Teologie la Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris (1986-1990), cu lucrarea „La divino-humanité du Christ et la deification de l’homme dans l’oevre du Saint Maximele Confesseur”. Calificativul obÅ£inut: summa cum laude.

A fost monah în Schitul Crasna, Prahova, începând cu 1984, primind numele de Teofan, ierodiacon ÅŸi ieromonah începând din anul 1985, apoi duhovnic la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Bussy en Othe, FranÅ£a (1987-1990). ÃŽntre 1990 ÅŸi 1991 a ocupat postul de secretar al Cabinetului Patriarhal.

Ca episcop-vicar Patriarhal (1991-2000) a avut o serie de sarcini legate de relaţiile externe bisericeşti, legătura Patriarhiei Române cu comunităţile româneşti din jurul graniţelor şi din diaspora.

Alte funcţii deţinute:
Secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (din 1994);
Responsabil cu probleme de învăţământ teologic universitar şi preuniversitar, de predare a religiei în şcoală şi cu schimbul de burse al Patriarhiei Române cu străinătatea;
Coordonator al Sectorului Patriarhal „Biserica ÅŸi Societatea”, cu cele patru birouri subordonate: Biroul de presă ÅŸi comunicaÅ£ii, Biroul de asistenţă socială, Biroul de asistenţă religioasă în unităţile bugetare ÅŸi Biroul de misiune, cultură ÅŸi tineret;
Responsabil cu editura şi tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (până în 1994);
Reprezentant al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru coordonarea activităţii Facultăţii de Teologie a Universităţii din Bucureşti (1997-2000);
Coordonator al Biroului de Pelerinaj al Patriarhiei Române (1999-2000);
Delegat pentru diferite activităţi misionare în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor: slujbe arhiereşti, sfinţiri şi resfinţiri de biserici, coordonarea de întruniri preoţeşti la protopopiate etc.;
Membru în Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene din Geneva (1992-1997);
Membru în Adunarea Generală a Comisiei Ecumenice Europene „Biserica ÅŸi Societatea”, Bruxelles (1995-1997);
Corespondent naţional al Departamentului pentru Burse din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor;
Membru în Adunarea Generală a AsociaÅ£iei Ecumenice a Bisericilor din România – AIDRom;
Coordonator al Sectorului pentru opera de caritate „Diaconia” al Patriarhiei Romane;
PreÅŸedinte al AsociaÅ£iei „Diaconia”; preÅŸedinte al AÅŸezământului bisericesc medico-farmaceutic „Vasiliada”.

ÃŽn anul 2000 este numite Arhiepiscop al Craiovei ÅŸi Mitropolit al Olteniei.

În paralel cu exercitarea responsabilităţii propriu-zise de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, împlineşte, din încredinţarea Sfintei Patriarhii, următoarele sarcini:
Preşedinte al Comisiei canonice, juridice şi pentru disciplină a Sfântului Sinod;
Preşedinte al Comisiei Bisericii Ortodoxe Române pentru relaţiile cu Biserica Catolică.
Locum-tenens de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada (2001).
Locum-tenens de Episcop al Episcopiei Severinului ÅŸi Strehaiei (1 noiembrie 2003 – 25 aprilie 2004).

Din activitatea publicitică menţionăm:
Autor de articole ÅŸi studii în reviste ÅŸi ziare din România ÅŸi străinătate, în domenii ca: – teologie patristică, spiritualitate ortodoxă, ecumenism, analize ale fenomenului religios actual etc.
– coordonator al periodicului de limbă engleză al Sectorului pentru relaÅ£ii externe bisericeÅŸti, „News Bulletin” (1997-2000).
– preÅŸedinte al colegiilor de redacÅ£ie al publicaÅ£iilor: „Mitropolia Olteniei”, „Cetatea CreÅŸtină”, „Studii” (Centrul de Studii de Teologie Aplicată al Arhiepiscopiei Craiovei).
Decoraţii:

ÃŽn anul 2000 a primit din partea PreÅŸedinÅ£iei Ordinul pentru Merit „Mare Cruce”. Amos News

Adauga un comentariu

*