2007 în plan fiscal: Acciza pe ţuică şi taxa pe înmatricularea maşinilor

Normele de aplicare a Codului Fiscal, ce vor intra în vigoare din prima zi a anului următor, aduce modificări în privinţa accizelor armonizate, a produselor supuse accizelor nearmonizate şi a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule.

Cum accizăm ţuica

Gospodăria individuală care deţine în proprietate livezi de pomi fructiferi şi suprafeţe viticole poate să producă pentru consum propriu din propria recoltă ţuică şi rachiuri de fructe, rachiuri din vin sau din subproduse de vinificaţie, numai dacă deţine în proprietate instalaţii de tip alambic.

Toate gospodăriile individuale care deţin instalaţii de producţie au obligaţia de a se înregistra la autoritatea teritorială prin administraţia finanţelor publice în raza căreia îşi au domiciliul, iar în cazul gospodăriilor care realizează astfel de produse pentru consumul propriu, odată cu înregistrarea au obligaţia de a declara cantităţile estimate a fi obţinute la nivelul unui an.

Pentru cantitatea de 50 de litri de produs destinată consumului propriu al unei gospodării individuale, nivelul accizei datorate reprezintă 50% din cota standard a accizei aplicată alcoolului etilic, respectiv 375 euro/hl alcool pur.

Gospodăria individuală care nu deţine în proprietate instalaţii de producţie, dar are recoltă proprie de fructe, poate realiza ţuică şi rachiuri pentru consumul propriu în sistem de prestări servicii numai în antrepozite fiscale autorizate pentru producţia de astfel de produse.

Autorizarea antrepozitelor fiscale

Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare atunci când cantitatea depozitată de acesta corespunde unui volum mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile înregistrate în ultimul an calendaristic care depăşeşte următoarele limite stabilite pe produse:
– bere-150.000 litri,
– vin ÅŸi băuturi fermentate – 150.000 litri,
– băuturi spritoase – 25.000 litri alcool pur,
– alcool etilic – 400.000 litri alcool pur,
– băuturi alcoolice în general – 30.000 litri de alcool pur,
– Å£igarete – o cantitate a cărei valoare la preÅ£ul maxim de vânzare cu amănuntul să nu fie mai mică de 2, 5 milioane euro,
– produse energetice – 2,5 milioane tone.

Această cantitate minimă nu este obligatorie în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare situate în aeroporturi. Perioada de valabilitate a autorizaţiei de antrepozit fiscal de producţie este de 5 ani, iar cea pentru antrepozit fiscal de depozitare este de 3 ani.
Accizele nearmonizate şi taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule

Nivelul accizelor pentru iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement a fost stabilit între 5% şi 15%.

Taxa specială pentru maşini

Taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule se plăteşte din 2007, după eliminarea accizei, cu ocazia primei înmatriculări în România, cu excepţia autovehiculelor care sunt înmatriculate temporar în România pe o perioadă de timp egală cu durata de valabilitate a asigurării internaţionale (cartea verde).

Taxa specială se plăteşte de către persoana fizică sau juridică care face înmatricularea. Nu se achită această taxă pentru autoturismele şi autoturismele de teren a căror înmatriculare în România se realizează după data de 1 ianuarie 2007 şi pentru care accizele au fost plătite cu ocazia importului sau a achiziţionării de pe piaţa internă în cursul anului 2006.

Nu se datorează taxa specială nici în cazul autoturismelor introduse în România pe baza unor contracte de leasing iniţiate înainte de 1 ianuarie 2007 şi a căror încheiere se va realiza după această dată, pentru care se vor datora accizele în vigoare la momentul iniţierii contractului de leasing.

Alte prevederi privind accizele

A fost eliminată acciza la aparatele de aer condiţionat şi cuptoarele cu microunde începând de anul viitor, iar accizele la cristale şi bijuterii vor fi reduse gradual, timp de trei ani, până la nivelul zero, iar la cafea timp de patru ani, până la zero.

Adauga un comentariu

*