Programul „Prima împădurire”: Începe o nouă sesiune de depunere a proiectelor. Care sunt condiţiile pentru a primi sprijin financiar

În perioada 21 august – 6 octombrie 2017 se va desfăşura cea de a doua sesiune de depunere a proiectelor pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Submăsurii 8.1 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Alocarea financiară totală pentru sesiunea a doua din acest an a programului se ridică la 50 de milioane de euro.
Astfel, potenţialii beneficiari pot depune, în perioada 21 august, ora 9:00 – 6 octombrie 2017, ora 17:00, cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat ‘Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite’, aferentă Măsurii 8 ‘Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor’, Submăsura 8.1 ‘Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite’ din cadrul PNDR 2014 – 2020, sesiunea 2/2017.

Schema de ajutor de stat contribuie la domeniul de intervenţie 5E – Promovarea conservării şi a sechestrării carbonului în agricultură şi silvicultură, iar valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanţare, este de 7 milioane de euro.
Potenţialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că Proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră, în vederea avizării, cu cel puţin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Alocarea financiară a acestei sesiuni este de 50 de milioane de euro.

 Prin această schemă se acordă sprijin financiar pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure şi perdele forestiere de protecţie.

Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acestora.

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, după cum urmează:
– Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire – acordată pentru toţi beneficiarii schemei
– Primă anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcţie de categoria de beneficiar şi tipul de teren.

 

sursa: mediafax

Adauga un comentariu

*