Înscrie-te ACUM la Programul A DOUA ŞANSĂ

ANUNŢ PROGRAMUL A DOUA ŞANSĂ – ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR/GIMNAZIAL

Programul “ A doua șansă ” începe din 2022

PROGRAM DE ÎNSCRIERE:

A II etapă de înscriere – 01.10.2021 – 30.11.2021

Înscrierea în program se face pe bază de completare dosar, după următorul program:

– Str. Pictor Aman, 94C, Et. Mezanin (de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 17:00)

Contact: Manager proiect – 0738652665

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

În Programul „A doua şansă” – tineri/adulți participanți la această activitate fac parte din categoria persoanelor de 25-64 ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

– au domiciliul în județul Bacău;

– nu au parcurs nicio clasă din învăţământul primar / gimnazial;

– au abandonat pe parcurs învăţământul primar / gimnazial.

În cadrul proiectului se va derula programul a doua șansă pe parcursul a aproximativ 4 semestre școlare, durata efectivă fiind stabilită conform normelor și legislației în vigoare și a numărului de ore stabilite de Ministerul Educației în metodologia specifică, în funcție de ciclul de învățământ pentru care se organizează programul (pentru învățământul primar, clasele 1-4 – câte un semestru școlar pentru fiecare nivel (1-4); pentru învățământul secundar inferior 8 luni pentru anul 1 (aferent claselor 5-6-7) și 8 luni pentru anul 2 (aferent clasei a 8-a).

ACTE NECESARE:

  1. certificatul de naştere în copie;
  2. certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie;
  3. actul de identitate, în copie;
  4. foaie matricolă sau adeverinţe care să ateste parcurgerea anumitor clase.

Adauga un comentariu

*