PROFESORUL GABRIEL STAN FELICITAT DE MINISTERUL PENTRU AFACERI EXTERNE AL STATULUI ISRAEL

gabriel-stan-2Datorită programelor educaţionale referitoare la rasism, xenofobie, antisemitism, extrem-naţionalism, intoleranţă religioasă, antiislamism, antiamericanism, Holocaust, dar şi preocupărilor pentru consolidarea relaţiilor de prietenie româno-israeliene, directorul Palatului Copiilor Bacău, profesorul Gabriel Stan, a fost felicitat, prin Excelenţa Sa Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel în România, de Ministerul pentru Afaceri Externe al Statului Israel.

În mesajul de felicitare se mulţumeşte pentru colaborarea extrem de fructuoasă, considerată a fi în beneficiul ambelor ţări.

De asemenea, sunt apreciate standardele înalte ale activităţilor organizate până acum, exprimându-se totodată convingerea, că acestea vor continua.

În încheiere, profesorul și consilierul local băcăuan este felicitat pentru efortul admirabil depus în procesul de instruire al profesorilor de istorie şi ştiinţe sociale, într-un domeniu atât de sensibil, al educaţiei împotriva urii şi intoleranţei.

Este binecunoscut faptul că acesta a fost implicat, în ultimii 13 ani, în organizarea unor manifestări cu caracter educaţional şi civic, ce au promovat combaterea extremismului, discriminării, intoleranţei, rasismului, xenofobiei şi antisemitismului.

Așadar, la Bacău s-au desfăşurat mai multe activităţi în această direcţie, dintre care amintim: programul de formare continuă, acreditat de Ministerul Educației, „Rasism, xenofobie, antisemitism-probleme educaţionale; Holocaustul”, organizat în premieră naţională şi absolvit de 380 de profesori de istorie şi ştiinţe sociale, proiectul educaţional „Israelul azi. Situaţia din Orientul Apropiat”, la care au participat deopotrivă elevi şi cadre didactice şi care va continua printr-un parteneriat inedit cu şcoli din Israel, şi, nu în ultimul rând, o serie de întâlniri emoţionante cu supravieţuitori ai Holocaustului, dr. ing. Liviu Beris, supraviețuitor al Holocaustului din Transnistria și ing. Iancu Țucărman, supraviețuitor al pogromului de la Iași.

De asemenea, la acestea se adaugă o serie de conferinţe, dedicate problematicii Holocaustului, la care au participat experţi din Elveţia, Franţa, Germania, Israel, România şi SUA.

​La evenimente au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Comunităţii Evreilor din Bacău, care au făcut o scurtă prezentare a evoluţiei comunităţii evreieşti în spaţiul românesc, din perspectivă istorică, economică, socială, politică, dar şi a modulului în care viaţa comunitară evreiască s-a reflectat în cultura românească.
Este de notorietate faptul că de-a lungul timpului, comunitatea mozaică din Bacău a avut o contribuţie importantă la modernizarea oraşului de pe Bistriţa.
Așadar, la iniţiativa consilierului local Gabriel Stan, cunoscut pentru proiectele promovate în ultimii ani, în colaborare cu instituţiile din SUA şi Israel, Bacăul a intrat într-un proiect unic în România, realizat în parteneriat cu Institutul „Elie Wiesel“ şi cu Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington. Conform acestuia funcţionarii publici vor fi instruiţi pe tema Hocaustului, a extremismului, homofobiei, rasismului şi a extremismului.

Consilierii locali băcăuani au aprobat proiectul privind realizarea unui parteneriat între Primăria Bacău, cu Institutul „Elie Wiesel“ şi cu Muzeul Memorial al Holocaustului de la Washington, pentru organizarea unui program de pregătire „pentru funcţionarii publici şi personalul din administraţie, cu tematica antisemitismului, extrem-naţionalismului, homofobiei, intoleranţei, rasismului, xenofobiei şi Holocaustului“.

Proiectul propus de profesorul băcăuan de istorie Gabriel Stan este în concordanţă cu angajamentele asumate de România, care deţine acum preşedenţia Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA).

Astfel, programul prin care funcţionarii băcăuani vor fi educaţi pe tema Holocaustului, homofobiei şi extremismului, are ca scop consolidarea educaţiei despre Holocaust în societatea românească, inclusiv la nivelul funcţionarilor publici şi a personalului din structurile adminisraţiei publice locale şi centrale, precum şi cunoaşterea lecţiilor pe care istoria le transmite, privind pericolele din societatea contemporană.

”Din nefericire, intoleranţa, ura rasială, xenofobia şi antisemitismul se manifestă încă în lume. De aceea, considerăm că este necesară educația în spiritul promovării toleranţei şi a bunei înţelegeri.
​Așadar, nu pot decât să îmi exprim satisfacţia că aceste preocupări primesc confirmări importante, care întăresc, în acest spectru, colaborarea dintre România şi Israel.”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul Palatului Copiilor Bacău.

 

Adauga un comentariu

*