CCD BACĂU, FELICITATĂ DE MINISTERUL PENTRU AFACERI EXTERNE AL STATULUI ISRAEL

Gabriel-Stan-CCD-BacauDatorită programelor educaţionale referitoare la rasism, xenofobie, antisemitism, extrem-naţionalism, intoleranţă religioasă, antiislamism, antiamericanism, Holocaust, dar şi preocupărilor pentru consolidarea relaţiilor de prietenie româno-israeliene, directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, profesorul Gabriel Stan, a fost felicitat, prin Excelenţa Sa Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel în România, de Ministerul pentru Afaceri Externe al Statului Israel.

În mesajul de felicitare se mulţumeşte pentru colaborarea extrem de fructuoasă, considerată a fi în beneficiul ambelor ţări.

De asemenea, sunt apreciate standardele înalte ale activităţilor organizate până acum, exprimându-se totodată convingerea, că acestea vor continua.
În încheiere, este felicitată şi instituţia băcăuană pentru efortul admirabil depus în procesul de instruire al profesorilor de istorie şi ştiinţe sociale, într-un domeniu atât de sensibil, al educaţiei împotriva urii şi intoleranţei.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău a fost implicată, în ultimii 12 ani, în organizarea unor manifestări cu caracter educaţional şi civic, ce au promovat combaterea extremismului, discriminării, intoleranţei, rasismului, xenofobiei şi antisemitismului.

Așadar, instituţia băcăuană a desfăşurat mai multe activităţi în această direcţie, dintre care amintim: programul de formare continuă, acreditat de Ministerul Educației, „Rasism, xenofobie, antisemitism-probleme educaţionale; Holocaustul”, organizat în premieră naţională şi absolvit de 280 de profesori de istorie şi ştiinţe sociale, proiectul educaţional „Israelul azi. Situaţia din Orientul Apropiat”, la care au participat deopotrivă elevi şi cadre didactice şi care va continua printr-un parteneriat inedit cu şcoli din Israel, şi, nu în ultimul rând, o serie de întâlniri emoţionante cu supravieţuitori ai Holocaustului, dr. ing. Liviu Beris, supraviețuitor al Holocaustului din Transnistria și ing. Iancu Țucărman, supraviețuitor al pogromului de la Iași.

De asemenea, la acestea se adaugă o serie de conferinţe, dedicate problematicii Holocaustului, la care au participat experţi din Elveţia, Franţa, Germania, Israel, România şi SUA.

La evenimente au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Comunităţii Evreilor din Bacău, care au făcut o scurtă prezentare a evoluţiei comunităţii evreieşti în spaţiul românesc, din perspectivă istorică, economică, socială, politică, dar şi a modulului în care viaţa comunitară evreiască s-a reflectat în cultura românească.

Este de notorietate faptul că de-a lungul timpului, comunitatea mozaică din Bacău a avut o contribuţie importantă la modernizarea oraşului de pe Bistriţa.

Şi în anul 2016 Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va organiza, în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”, un program de formare continuă, acreditat de Ministerul Educaţiei, destinat profesorilor de istorie și ştiinţe socio-umane din învăţământul preuniversitar.

„Permanent am militat pentru dezvoltarea unor proiecte, menite să contribuie într-o manieră plenară, la afirmarea internaţională a noului mediu educaţional din ţara noastră.

Din nefericire, intoleranţa, ura rasială, xenofobia şi antisemitismul se manifestă încă în lume. De aceea, mai ales tânăra generaţie, trebuie să fie educată în spiritul promovării toleranţei şi a bunei înţelegeri.

Așadar, nu pot decât să-mi exprim satisfacţia că aceste preocupări primesc confirmări importante, care întăresc, în acest spectru, colaborarea dintre România şi Israel.”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău.

Adauga un comentariu

*