Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău va contribui la lansarea programului ”CLOM – intercomprehensiunea în cadrul familiilor limbilor romanice”.

La solicitarea Ministerului Educației, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău va contribui, în premieră, la lansarea programului de formare on line ”CLOM – intercomprehensiunea în cadrul familiilor limbilor romanice”.ccd-bacau-1

Direcția de limbă franceză și diversitate lingvistică a Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), în colaborare cu o echipă pedagogică constituită din cadre didactice de la Universitatea Autonomă din Barcelona (Spania) și de la Universitatea Grenoble Alpes (Franța), au conceput și elaborat acest program, gratuit și accesibil tuturor.

Cursul are o durată de patru săptămâni și este destinat, în special, cadrelor didactice care predau la nivel primar și secundar franceza, ca limbă străină, ca a II-a limbă, ca limbă maternă, precum și celor care predau alte limbi romanice, în toate țările lumii.

Înscrierile pentru participare la programul de formare CLOM, se pot face accesând adresa http://clom-ic.francophonie.org/index.php.

Prin strategiile sale directe, Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) susține, atât dezvoltarea multilingvismului, ca factor indispensabil al unei comunicări armonioase între popoare, cât și favorizarea promovării diversității lingvistice, ca o componentă esențială a diversității culturale.

Începând cu anul 2001, prin politicile sale de promovare a plurilingvismului, OIF s-a angajat într-un demers de cooperare între diferite spații lingvistice, în special a trei dintre acestea: francofon, hispanofon și lusofon.

Acțiunile întrepinse au permis dezvoltarea de noi practici, în mod special intercomprehesiunea între aceste trei limbi înrudite: franceza, spaniola și portugheza.

Aceste acțiuni au permis vorbitorilor să se exprime în limba maternă, dar, și să înțeleagă limba vorbită de ceilalți, dezvoltându-se astfel un schimb plurilingvistic, cu beneficii reciproce la nivel cultural.

În continuare, numeroase ateliere de sensibilizare și de formare derulate pentru promovarea multilingvismului și ca urmare a adoptării Strategiei Francofoniei digitale 2020, OIF a lansat, în domeniul intercomprehensiunii, acest curs inovativ de formare la distanța – CLOM.

 

Prof. Gabriel STAN, directorul CCD Bacău.

Adauga un comentariu

*