Persoanele fizice cu venituri mari in atentia ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat verificarea persoanelor fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal, respectiv a celor care au o avere ce nu poate fi justificată de veniturile declarate.ANAF-DGANTIFRAUDA-FISCALA

Potrivit unui comunicat al instituției, remis, joi, AGERPRES, programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu risc fisc (PFRF) vizează verificarea veniturilor și a declarării acestora începând cu anul 2011, întrucât doar pentru acestea se poate aplica atât regula de impozitare a veniturilor a căror sursă nu a fost identificată, cât și procedura de verificare, conform normelor stabilite de legiuitor.

Durata efectuării verificării fiscale este de maximum 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informații din străinătate.

‘Acum a venit momentul, după doi ani de pregătiri laborioase, să apăsăm și mai tare pedala luptei împotriva evaziunii, inclusiv pe segmentul persoanelor fizice. Fie ele personalități ale vieții publice, maneliști, cămătari etc, cu toții fiind pentru noi doar contribuabili cu obligații declarative. Cu toții vor trebui, mai devreme sau mai târziu, să facă dovada fiscalizării veniturilor cu care și-au construit averile’, a afirmat Gelu Ștefan Diaconu, președintele ANAF.

Decizia de verificare a persoanelor fizice cu risc fiscal a fost luată de conducerea ANAF ca urmare a analizelor de risc fiscal efectuate de Direcția Verificări Fiscale asupra persoanelor fizice, în cadrul programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM), pe baza datelor disponibile privind veniturile declarate și alocările de fonduri (creșteri patrimoniale, achiziții, creanțe, cheltuieli etc.), în urma cărora au fost identificate și alte persoane fizice decât cele din grupul PFAM care prezintă risc de nedeclarare a unor venituri semnificative și sustragere de la plata impozitelor aferente.

În eșantionul de risc PFRF intră persoanele fizice cu avere afișată semnificativă (imobile, autoturisme de lux, alte bunuri de mare valoare, creanțe din creditări acordate companiilor și/sau persoanelor fizice, depuneri semnificative în conturi bancare din România sau din străinătate, cheltuieli personale ridicate) nejustificată de veniturile declarate.

Potrivit Codului de procedură fiscală, verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice presupune parcurgerea unei serii de etape, respectiv: analiza de risc fiscal; selectarea persoanelor care vor fi supuse verificărilor fiscale prealabile documentare; verificarea prealabilă documentară efectuată asupra persoanelor selectate — se desfășoară la sediul organului fiscal, fără notificarea contribuabilului, pe baza informațiilor și documentelor deținute sau obținute de administrația fiscală; verificarea fiscală a persoanelor pentru care verificarea fiscală prealabilă documentară a constatat existența diferenței semnificative, în sensul legii, între veniturile estimate pe baza situației fiscale personale și veniturile declarate administrației fiscale — se desfășoară împreună cu contribuabilul și cu colaborarea acestuia.

Prin verificarea fiscală prealabilă documentară (VFPD) se estimează nivelul veniturilor realizate de persoana fizică controlată, care se compară cu veniturile din declarațiile fiscale și se stabilește dacă verificarea fiscală continuă sau încetează. Dacă între venitul estimat în VFPD și venitul declarat este o diferență semnificativă, respectiv de 10%, dar nu mai puțin de 50.000 de lei, verificarea continuă și se emite persoanei în cauză avizul de verificare. Persoana verificată are la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta organelor de verificare documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situația sa fiscală. Perioada poate fi prelungită cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea scrisă și temeinic justificată a persoanei fizice, cu acordul fiscului. În același termen persoana fizică verificată trebuie să depună și declarația de patrimoniu și venituri. Nerespectarea obligației de depunere a declarației constituie potrivit Codului de procedură fiscală contravenție și se sancționează cu amenda de la 10.000 la 50.000 lei.

Persoana fizică supusă verificării situației fiscale personale poate solicita o singură dată, în scris, amânarea datei începerii verificării, pentru motive justificate.

Orice venituri constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată, se impun cu cotă de 16%, iar prin decizia de impunere se calculează și obligațiile fiscale accesorii (penalități, dobânzi).

În cazul constatării de indicii care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni se sesizează organele de urmărire penală competente.

 

Sursa: www.agerpres.ro

Adauga un comentariu

*