”Tehnici de documentare şi informare”

În această perioadă Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează, în premieră, programul de formare continuă ”Tehnici de documentare şi informare”, avizat de Ministerul Educaţiei și destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi bibliotecarilor şcolari. Cursul, care se desfășoară la Şcoala Gimnazială „Ion Borcea” Racova, este coordonat și susținut de Vasilica-Petronela Irimia, la el participând peste 30 de cadre didactice.De remarcat este faptul că în această primăvară, Centrul de Documentare și Informare Racova împlinește 10 ani (25.05.2005) de funcționare neîntreruptă, fiind printre primele astfel de structuri, înființate în județul Bacău.Scopul  programului urmărește, dobândirea de către participanţi a unor  tehnici de lucru, necesare în organizarea activităţilor de cercetare documentară.În acest context menţionăm și câteva dintre obiectivele propuse: însușirea conceptelor-cheie întâlnite în dezvoltarea unui proces de cercetare, elaborarea strategiilor didactice, axate pe formarea competențelor infodocumentare, respectiv, elaborarea instrumentelor de utilizare etică și eficientă a surselor de informare.Cursanţii, bibliotecari şi cadre didactice de diferite specialităţi, au astfel posibilitatea, pe parcursul celor 24 de ore, teorie și aplicații, să  exerseze capacităţile de identificare şi prelucrare eficientă a informaţiei, pe diferite suporturi (tradiţionale şi moderne), conform nevoilor individuale de documentare. În cadrul primei întâlniri, cu tema „Localizarea și organizarea informațiilor”, s-au desfăşurat activităţi practice pe baza referenţialului competenţelor infodocumentare, invocat în  Anexa Nr. 2 a „Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare”, în vigoare din anul 2011.Formarea unui culturi informaţionale contribuie, așadar, la ameliorarea competenţelor profesionale, şi, implicit, la reuşita şcolară a elevilor îndrumaţi.Credem că participarea cadrelor didactice la astfel de cursuri, poate contribui la îmbogățirea portofoliul de cunoștințe a acestora, în domeniul politicii documentare din școli.Întreg personalul didactic şi didactic auxiliar este invitat să urmărească oferta noastră, care propuneprograme speciale pentru profesorii documentariști și bibliotecari.”, a declarat prof. Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.

Prof. Vasilica – Petronela IRIMIA, formator CCD Bacău

 

 

Adauga un comentariu

*