Vaccinarea antirabica a cainilor

Pe data de 1 noiembrie 2014, ANSVSA a demarat campania de vaccinare antirabică a câinilor din gospodăriile populaţiei la nivel naţional, care presupune nu doar imunizarea patrupedelor, ci şi identificarea şi înregistrarea lor, ca parte a strategiei de gestionare a întregii populaţii canine din România. In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 29 din 25 februarie 2014, acţiunea de vaccinare antirabică este obligatorie şi va fi efectuată doar la câinii identificaţi prin microcipare şi însoţiţi de carnet de sănătate.

Identificarea câinilor cu stăpân prin implantarea unui microcip şi înregistrarea datelor în RECS, se face numai de către medicii veterinari de liberă practică din unităţile medicale veterinare de asistenţă, înregistrate în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Veterinare cu sau fără personalitate juridică, registru deţinut de către Colegiul Medicilor Veterinari din România, medici veterinari care sunt înregistraţi ca identificatori şi operatori ai RECS.În acest sens, proprietarii câinilor au obligaţia să prezinte medicilor veterinari, animalele, documentele şi informaţiile de identificare necesare atât pentru câine, cât şi pentru proprietar. Pentru fiecare câine identificat şi înregistrat, medicul veterinar eliberează proprietarului, un carnet de sănătate cu serie şi număr unic, iar pentru câinii care părăsesc teritoriul României se eliberează un paşaport, la solicitarea proprietarului, suplimentar faţă de carnetul de sănătate. Carneţele de sănătate şi paşapoartele se completează şi se eliberează exclusiv de către unităţile medicale veterinare de asistenţă.Proprietarii câinilor au obligaţia să prezinte animalele pentru a fi identificate prin microcipare şi înregistrate în RECS, în termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea acestora în spaţii publice; proprietarii ai căror câini au vârsta mai mare de 90 de zile (câinii adulţi), au obligaţia de a identifica şi înregistra animalele în RECS, înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea acestora în spaţii publice şi cel mai târziu înaintea vaccinării contra rabiei. În România, vaccinarea contra rabiei a câinilor în vârstă de peste trei luni, este obligatore, iar medicii veterinari au obligaţia să vaccineze contra rabiei doar câinii care sunt identificaţi prin microcipare. Proprietarii au obligaţia de a notifica unităţilor medical veterinare, în termen de şapte zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moartea şi să solicite utilizatorilor RECS să înregistreze în acesta schimbarea datelor proprietarului şi noua adresă.Dacă câinii ajung în spaţii publice, proprietarii au obligaţia de a deţine asupra lor, carnetul de sănătate al animalelor care atestă efectuarea acţiunilor sanitare veterinare precum şi identificarea şi înregistrarea în RECS. La găsirea unui câine pierdut, persoanele care l-au găsit au obligaţia de a anunţa serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţat la nivelul unităţii administrativ teritoriale pe a cărei rază a fost găsit câinele. În aceeaşi ordine de idei, administratorii adăposturilor publice au obligaţia de a dota, instrui şi verifică personalul de specialitate privind procedura de verificare a identităţii câinilor capturaţi în spaţiu public.Câinii adoptaţi/revendincaţi se identifică şi se înregistrează în RECS în conformitate cu pre­vederile prezentelor norme. Persoanele care adoptă câini din adăposturi sunt obligate să adopte doar animalele identificate şi înregistrare în RECS, cu acţiunile sanitare veterinare efectuate conform prevederilor legale. Proprietarii câinilor au obligaţia să achite medicului ve­terinar de liberă practică identificator şi utilizator al RECS, contravaloarea costurilor legate de identificarea prin microcipare, eliberarea carnetului de sănătate/paşaport şi înregistrarea în RECS. Fiecare unitate medical veterinară de asistenţă are obligaţia să îşi stabilească tarifele ce le aplică pentru serviciiile ce le prestează, aceste tarife trebuie afişate la fiecare punct de lucru şi aduse la cunoştiinţa fiecărui proprietar de câini, înaintea efectuării operaţiunilor de identificare prin microcipare şi înregistrare a câinilor.

Dr Vlad Gheorghita, Compartimentul Relaţii cu Mass – Media

 

 

 

 

Adauga un comentariu

*