Proiect de hotarare ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Vămilor a elaborat următorul proiect de act normativ:   PROIECT  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare.            

Proiectul de act normativ menţionat este făcut public pe site-ul Direcţiei Generale a Vămilor la adresa www.customs.ro, domeniul Informare Publică – Transparenţă decizională. De asemenea, acesta poate fi consultat la sediul D.G.V. din str. Matei Millo nr. 13, sector 1, Bucureşti. Persoanele  interesate  pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii referitoare la  proiectul de act normativ, cu valoare de recomandare, în termen de 10 zile de la data afişării şi publicării prezentului anunţ, respectiv 05.11.2014, ora 17.00, cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori, la adresa poştală: Direcţia Generală a Vămilor, str. Matei Millo, nr.13, sector 1 Bucuresti, CP 010144;
  • Prin scrisori, la adresa poştală: Direcţia Generală a Vămilor, str. Matei Millo, nr.13, sector 1 Bucuresti, CP 010144;
  • Electronic, la adresa de mail: vama@customs.ro
  • Prin fax, la numărul: 021 313 82 51.

   

   

Adauga un comentariu

*