Venitul mediu al unei familii din România este de 550 de euro lunar

În trimestrul II al acestui an, venitul mediu al unei gospodării a fost de 2.452 lei (circa 617 EURO), în timp ce cheltuielile au reprezentat 2.210 lei, potrivit unui comunicat al Institutului Naţional de Statistică. Cele mai mari sume s-au dus către consumul de produse alimentare. Românii au alocat însă sume extrem de mici pentru educaţie (0,5%).

Veniturile totale medii ale populaţiei în România au fost, în trimestrul II din 2014, de 2.452 lei/ lună pentru o gospodărie, respectiv 919 lei pe persoană, potrivit unei analize publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Din acestea, veniturile băneşti au reprezentat 2.087 lei lunar pe gospodărie (782 lei pe persoană), iar veniturile în natură, de 365 de lei lunar pe gospodărie (137 lei pe persoană). Cea mai importantă sursă de venituri, reprezentând 51,2% din veniturile totale ale gospodăriilor, este formată din salarii şi alte venituri asociate lor. În acelaşi timp, la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit veniturile din prestaţii sociale (24,4%), veniturile din agricultură (3,9%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,4%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,4%). O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (14,9%), în principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (13,2%). Analiza INS arată diferenţe mari între urban şi rural, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban fiind cu 33,9% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural şi cu 12,4% mai mari faţă de ansamblul gospodăriilor. „În urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 63,5% din salarii, 23,6% din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 7,3% din total. În rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat 36,3% din totalul veniturilor, iar cea mai mare parte a acestora (26,6% din totalul veniturilor) a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii“, potrivit INS. În ceea ce priveşte cheltuielile totale ale populaţiei, acestea au fost, în medie, de 2.210 lei lunar pe gospodărie (828 lei pe persoană), ceea ce reprezintă 90,1% din nivelul veniturilor totale. Cele mai mari sume au fost cheltuite pentru achiziţia de produse alimentare şi băuturile nealcoolice (41,3% din consumul gospodăriilor) şi pentru consumul pentru locuinţă (apă, energie electrică şi termică, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei), care a avut o pondere, în trimestrul al doilea, de 19,5% din cheltuielile totale de consum. Sume importante de BANI s-au dus şi către plata taxelor şi impozitelor către administraţia locală sau pentru bugetele asigurărilor sociale.Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri sau acţiuni deţin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei, de doar 0,4%. Totodată, ponderea cheltuielilor alocate educaţiei a fost de doar 0,5%.

Adauga un comentariu

*