Misiunea continuă !

În data de 16 septembrie 2014 Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău celebrează Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon printr-o serie de acţiuni menite să atragă atenţia asupra necesităţii de a lua atitudine şi de a acţiona în folosul mediului şi pentru sănătatea noastră.  Pentru a celebra această zi, APM Bacău va desfăşura în perioada 16 – 19 septembrie, o campanie de informare în şcoli din municipiul Bacău. Vor fi prezentate şi diseminate materiale educative la temă (pliant, prezentare ppt, chestionar).Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu – UNEP, a declarat ziua de 16 septembrie 1991, „ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA STRATULUI DE OZON”, luând în considerare ziua de 16 septembrie 1987 când s-a adoptat Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon. România a aderat la acest protocol în anul 1993, asumându-şi obligaţia de a se conforma prevederilor acestuia. În anul 2014 se sărbătoreşte a 23 – a aniversare sub deviza: „Misiunea continuă ! (The Mission Goes On !)”Substanţele şi produsele responsabile de distrugerea stratului de ozon sunt utilizate la fabricarea: spray-urilor, agregatelor frigorifice, extinctoarelor cu spumă chimică, pesticidelor, solvenţilor, spumelor poliuretanice. Consecinţele ireversibile ale acestui fenomen au impus statelor semnatare ale Protocolului de la Montreal renunţarea treptată la utilizarea substanţelor care distrug stratul de ozon, impunându-se găsirea unor soluţii acceptabile pentru înlocuirea tehnologiilor vechi, poluatoare, cu altele noi, în deplină siguranţă pentru sănătatea omului şi a mediului. Prin politica sa de mediu, România s-a aliniat efortului mondial de cooperare pentru un mediu sănătos, adoptând acte legislative în domeniu începand cu anul 1999.În 27 de ani, lupta împotriva distrugerii stratului de ozon a făcut progrese importante. Daca, în 1987, nu erau decât 24 de ţări semnatare ale protocolului, astăzi numărul lor se ridică la 197, în condiţiile în care ameninţările asupra mediului înconjurător depăşesc orice frontieră.Efortul umanităţii pentru refacerea stratului de ozon este exemplul fascinant de acţiune comună împotriva dezastrelor, arătând cum poate fiecare individ de pe planetă să contribuie la bunăstarea omenirii şi mediului.

 

 

 

 

 

Adauga un comentariu

*