C.C.D. BACĂU PREOCUPATĂ DE APLICAREA NOULUI CURRICULUM PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

isj bacau ccdCasa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău implementeză în premieră, în acest an şcolar, programul de formare continuă Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”, program avizat de Ministerul Educaţiei Naționale.

Acesta se va desfăşura în perioada 04 – 11 septembrie 2014, la Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comăneşti și la Școala Gimnazială “Ghiță Mocanu” Onești, unde sunt așteptate aproximativ 400 de cadre didactice.

Programul, care se va desfășura pe parcursul a 16 ore (două ore vor fi pentru stabilirea unor activităţi derulate la clasa pregătitoare, 12 ore vor fi dedicate proiectării integrate – o nouă viziune asupra strategiilor didactice interactive, absolut necesare pentru nivelul de vârstă al copilului înscris în clasa pregătitoare, precum şi două ore pentru evaluarea finală), este destinat dascălilor din învăţământul primar, care predau la clasa pregătitoare, în anul şcolar 2014 – 2015, metodiştilor I.S.J., precum şi responsabililor comisiilor metodice pentru învăţământul primar, metoda de formare folosită fiind, „blended learning”.

Cursul urmărește îmbunătăţirea accesului şi participării cadrelor didactice din învăţământul primar la sesiuni de formare continuă, în vederea căpătării de competenţe cheie, la şcolarii mici, prin organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare.

La nivelul județului Bacău programul este coordonat de prof. Rodica Leonte, inspector școlar pentru învățământul primar.

Obiectivele generale sunt: împărtășirea unei noi viziuni inovativ-creative de perfecționare a practicilor educaționale curente, în rezonanță cu tematica sesiunilor de formare; documentarea, analiza și  evidențierea opiniilor critic – constructive ale formabililor, cu privire la orientările moderne și tendințele inovatoare, teoretice și practice contemporane, din spațiul național și european, în domeniul educației îvățământului primar; analiza, intepretarea și elaborarea de soluții pentru diverse situații problematice din mediul educațional primar/preșcolar (situațiile  problematice  vor  fi propuse de tematica fiecarei sesiuni de formare) și aplicarea/construcția unor algoritmi de abordare/proiectare/interpretare a unor documente de lucru, pentru optimizarea practicilor educationale curente, din perspectiva organizării interdiscplinare a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la elevi.

Prin competențele vizate, programul urmărește: familiarizarea cursanților cu noutățile în curriculum-ul pentru clasa pregătitoare (curriculum centrat pe competențe) și proiectarea curriculară centrată pe competențe; identificarea profilului de competențe al cadrului didactic pentru clasa pregătitoare; îmbogățirea și consolidarea noțiunilor despre managementul resurselor umane, spațiale, materiale și temporale, specifice clasei pregătitoare; identificarea strategiilor și metodelor de predare integrată, specifice ariilor curriculare din planul-cadru pentru clasa pregătitoare; familiarizarea cursanților cu metode de învățare și predare integrată (exemple de bune practici); formarea competențelor evaluative ale cadrelor didactice, care lucrează cu elevii din clasa pregătitoare.

El va fi susținut de inspectorul şcolar pentru învăţământul primar, prof. Rodica Leonte, de prof. Anca-Ștefania Herghea – Școala Gimnazială ”Miron Costin” Bacău, prof. Adina-Corina Albu – Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, prof. Luminița-Nușa Todirică – Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan” Bacău, prof. Monalisa-Laura Gavriluț – Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Bacău, prof. Ana-Nicoleta Bucur – Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana, prof. Geta Constandiș – Şcoala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești și de prof. Măndița Ciotloș – Şcoala Gimnazială „Ciprian Porumbescu” Comănești, care au calitatea de formatori acreditaţi ai Ministerul Educaţiei Naționale, cu scopul abilitării cadrelor didactice, în vederea aplicării noului curriculum pentru clasa pregătitoare, în viziune interdisciplinară.

„Odată cu organizarea acestui curs, încercăm să venim în întâmpinarea cadrelor didactice, care predau la clasa pregătitoare și nu numai, în acest an şcolar.

Ne așteptăm ca, la finalul modulului de pregătire, acestea să obţină o nouă calitate didactică, necesară în lucrul cu copiii, pentru care şcoala înseamnă intrarea într-un nou mediu.”, consideră  prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.

Adauga un comentariu

*