Campania nationala de informare si sensibilizare „Rolul si importanta voluntariatului”

Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în colaborare cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă derulează, începând cu anul 2012, o campanie de informare a autorităţilor publice locale şi de sensibilizare a cetăţenilor privind rolul şi importanţa voluntariatului în situaţii de urgenţă. Această campanie poartă denumirea „Vreau să fiu voluntar” şi are ca obiective principale cunoaşterea şi respectarea de către autorităţile publice locale a reglementărilor privind voluntariatul în situaţii de urgenţă, precum și creşterea interesului pentru constituirea, dimensionarea şi dotarea reală şi corectă a structurilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. De asemenea, un obiectiv îl constituie și creşterea numărului de solicitări din partea cetăţenilor pentru a se înscrie într-un serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă.Publicul ţintă căruia i se adresează această campanie este administraţia publică locală, dar şi cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani.Acţiunile care se desfăşoară în cadrul campaniei naţionale „Vreau să fiu voluntar – Proiectul nr. 1 Rolul şi importanţa voluntariatului” sunt:  organizarea de seminarii de informare şi instruire a primarilor privind reglementările specifice referitoare la voluntariatul în situaţii de urgenţă; organizarea şi desfăşurarea de acţiuni de recrutare a voluntarilor;  desfăşurarea de acţiuni comune cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.Voluntariatul este reglementat în România prin Legea 195/2001. Legea defineşte voluntariatul ca fiind activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială.Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă sunt structuri profesionale încadrate cu personal civil, care au atribuţii privind apărarea vieţii, avutului public sau privat împotriva dezastrelor în sectoarele de competenţă (stabilite cu acordul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă), precum şi pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate în pericol în caz de accidente sau dezastru. Finanţarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi în mod special acordarea unor drepturi voluntarilor, se face conform prevederilor prevăzute în H.G.R. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare. În cadrul tuturor controalelor de prevenire planificate la localităţi, primarilor le sunt prezentate aspecte privind atât derularea, promovarea, scopul şi obiectivele acestei campanii naţionale, cât şi importanţa cunoaşterii şi respectării de către autorităţile publice locale a reglementărilor privind voluntariatul în situaţii de urgenţă.Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău promovează în rândul cetăţenilor activitatea de voluntariat, expunând importanţa şi rolul acestuia în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.Activitatea de voluntariat în domeniul situaţiilor de urgenţă reprezintă o necesitate a societăţii moderne, fiind imperios necesară conştientizarea şi educarea tuturor cetăţenilor asupra pericolului producerii unor situaţii de urgenţă, precum şi modul de prevenire şi gestionare a acestora.

Adauga un comentariu

*