CCD Bacau organizeaza o noua activitate metodica a profesorilor documentaristi

Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău în colaborare cu Şcoala Gimnazială Palanca, va organiza miercuri, 22 mai, începând cu ora 12.00, la Centrul de Documentare şi Informare „Ionel Teodoreanu” Palanca, care funcționează în incinta acestei școli, o nouă activitate metodică, dedicată profesorilor documentarişti şi responsabililor de centre de documentare şi informare din judeţul Bacău. Tema întâlnirii, de la Şcoala Gimnazială Palanca, „Activităţi de stimulare a creativităţii în C.D.I.”, reflectă misiunea specifică structurilor amintite, respectiv, dezvoltarea creativității. Cu această ocazie, vor fi identificate noi modalităţi de stimulare a creativităţii elevilor în C.D.I., se va desfăşura un concurs dedicat scriitorului George Topârceanu şi va fi susţinut un referat tematic. Obiectivul general al activității este cultivarea gustului pentru lectură şi formarea în domeniul infodocumentar, prin intermediul activităţilor de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural. Spaţiu al inovaţiei didactice, C.D.I.-ul  este în aceeaşi măsură un promotor al „întoarcerii” la bogăţia lumii cărţii, mijloc tradiţional de formare şi informare a elevului. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare din 2011, dezvoltarea acestui tip de competenţe contribuie la reuşita şcolară a elevilor, fiind totodată o componentă-cheie a educaţiei permanente a individului. Regulamentul supune atenţiei personalului din biblioteci şi din C.D.I.-uri, cât şi cadrelor didactice, un referenţial al competenţelor, care să fie punctul de plecare pentru organizarea unor  activităţi în parteneriat, cu scopul ultim al formării autonomiei în învăţare a elevului. În acest context legislativ, activitatea metodică de la sfârşitul acestei luni, încearcă să răspundă nevoilor de (in)formare metodologică, pentru punerea în practică a obiectivelor infodocumentare, fixate de fiecare centru, în planul anual de activitate. Acum, la nivelul judeţului, sunt funcţionale 27 de C.D.I. –uri. Se prognozează că, sub coordonarea C.C.D. Bacău, în perioada următoare, se vor înfiinţa în judeţul Bacău, alte două C.D.I.-uri, la Şcoala Gimnazială Vultureni şi la Şcoala Gimnazială „George Apostu” Stănişeşti. C.D.I.-urile concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar de actualitate, pluridisciplinar şi multisuport, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii, dar şi mijloacele de documentare şi informare, aparatura şi echipamentele, care vor permite exploatarea eficientă a acestuia. Ele sunt organizate unitar, pentru întreaga instituţie de învăţământ şi integrează biblioteca şcolară şi structurile infodocumentare existente la nivelul unităţii şcolare. „Ultima consfătuire din acest an școlar va avea şi atributele unei sesiuni de formare şi se va desfăşura într-o manieră atractivă, deschisă şi interactivă. Credem că, în urma participării la aceaste activități, atât profesorii documentarişti, cât şi cadrele didactice, care au responsabilitatea funcţionării C.D.I.-urilor, vor intra în posesia unor informaţii fundamentale, privitoare la politica documentară și nu numai. De asemenea, întâlnirile noastre contribuie la stimularea creativității elevilor care frecventează  Centrele de Documentare şi Informare.”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.

 

 

 

Adauga un comentariu

*