„Managementul calităţii în educaţie”

Programul de formare continuă „Managementul calităţii în educaţie” a fost proiectat şi creat în ultimii patru ani, de specialiştii Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, ca rezultat al mai multor analize de nevoi efectuate. El a fost acreditat de Ministerul Educaţiei, fiind purtător a 25 credite profesionale transferabile şi va fi relansat, vineri, la ora 15.30, la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Ghika” Comănești, unde sunt aşteptate peste 200 de cadre didactice din zonă. Programul de formare continuă „Managementul calităţii în educaţie” este fundamentat pe opţiunile strategice ale politicii educaţionale din România, în contextul sistemului educaţional european, stabilit prin „Declaraţia de la Copenhaga”. Menirea lui derivă din prevederile Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, care stabileşte scopul şi obiectivele generale ale educaţiei, coroborate cu prevederile Legii 87 / 2006, privind Asigurarea Calităţii în Educaţie, care precizează la Art. 5, alin. 1: „Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizaţie furnizoare de educaţie, precum şi pentru angajaţii acesteia.”, iar la alin. 5, „Politicile de asigurare a calităţii educaţiei din România sunt permanent corelate cu acţiunile promovate la nivel internaţional” . Obiectivele programului vizează activizarea şi dezvoltarea competenţelor, dobândite prin formarea iniţială, precum şi formarea de noi competenţe, în acord cu obiectivul strategic al Consiliului European de la Barcelona din 2002, care stipulează: „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de formare profesională din Uniunea Europeană”. Cele 89 de ore cuprinse în curriculumul programului, sunt repartizate în mod judicios, astfel încât, temele fundamentale sunt acoperite complet. Acestea sunt: conceptul şi filozofia calităţii; calitatea şi standardele de calitate, aplicabile în domeniul producţiei şi serviciilor – managementul calităţii; sistemul românesc de management şi asigurarea calităţii  în educaţie; asigurarea calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar; comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar; procesul de evaluare instituţională; învăţarea experienţială  în managementul calităţii educaţiei – practică şi tutoriat. Echipa de traineri este alcătuită din cadre universitare şi profesori formatori, cu o înaltă expertiză şi cu o bogată experienţă profesională, recunoscută pe plan local şi naţional, precum: conf. univ. dr. Roxana Mironescu, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, conf. univ. dr. Andrei Paraschivescu, de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, prof. Virginia Blaga – expert A.R.A.C.I.P., prof. Manuela Stoica – expert A.R.A.C.I.P., prof. Maria Zaharia – colaborator extern A.R.A.C.I.P., expert evaluare externă şi profesor la Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Oneşti, şi prof. Mihaela-Liliana Ciuchi – formator al C.C.D. „Grigore Tabacaru” Bacău, iniţiatoarea şi coordonatoarea proiectului. „Anul trecut şcolar peste 1000 de cadre didactice au urmat acest program, fapt care ne indică buna audienţă a acestuia. Particularitatea lui rezidă din conţinutul specializat, el adresându-se tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, nu numai managerilor de unităţi şcolare, sau responsabililor Comisiilor de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, care funcţionează la nivelul acestora.”,  ne-a informat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.

 

 

 

Adauga un comentariu

*