Lansarea proiectului „Graniţe eficiente şi sigure între România şi Ucraina”

Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) derulează, începând cu data de 01.04.2013, în parteneriat cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, respectiv Serviciul Vamal de Stat din Ucraina, Biroul Vamal Chop din Ucraina şi Administraţia Serviciului de Stat al Gărzii de Frontieră din Ucraina, proiectul „Graniţe eficiente şi sigure între România şi Ucraina”- HUSKROUA/LSP/002, finanţat prin Programul Operaţional Comun Ungaria- Slovacia- România- Ucraina. Programul Operaţional Comun ENPI Ungaria- Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni. Bugetul total al proiectului este de 7.688.502,00 euro, din care valoarea fondurilor nerambursabile acordate de UE (grantul ENPI) este de 6.791.367,00 euro. Din bugetul total al proiectului partea ce revine Autorităţii Naţionale a Vămilor este de 2.776.342,00 euro, din care grantul ENPI este de 2.498.708,00 euro, iar cofinanţarea asigurată de către Autoritatea Naţională a Vămilor este de 277.634,00 Euro. Obiectivul general al proiectului „Graniţe eficiente şi sigure între România şi Ucraina” îl reprezintă întărirea cooperării transfrontaliere atât prin dezvoltarea infrastructurii la punctul de trecere a frontierei Halmeu-Djakove, cât şi prin îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţile responsabile cu gestionarea frontierei la nivel politic şi executiv. Obiectivul general va fi atins prin următoarele obiective specifice: creşterea capacităţii operaţionale a punctelor de trecere a frontierei; creşterea potenţialului de tranzitare a regiunii; facilitarea comerţului dintre Ucraina şi Uniunea Europeană; impact pozitiv asupra securităţii şi luptei împotriva criminalităţii transfrontaliere; sprijinirea dezvoltării turismului în regiune. Proiectul „Graniţe eficiente şi sigure între România şi Ucraina”- HUSKROUA/LSP/002 este implementat prin Programul Operaţional Comun Ungaria- Slovacia- România- Ucraina 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat. Obiectivul general al programului este intensificarea şi adâncirea cooperării de o manieră durabilă din punct de vedere al mediului, social şi economic între regiunile Ucrainei Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska şi ariile eligibile şi adiacente din Ungaria, Slovacia şi România.

Adauga un comentariu

*