Preintampinarea unor evenimente nedorite in lacasurile de cult

Sfintele Sărbători de Paşti şi Învierea Domnului aduc bucurie şi purificare sufletească tuturor credincioşilor de pretutindeni. Festivităţile religioase organizate cu ocazia apropierii măreţului eveniment se desfăşoară în lăcaşurile de cult, mare parte dintre acestea fiind intrate în patrimoniul cultural şi istoric al poporului român. Mărturie vie a spiritualităţii româneşti, lăcaşurile de cult adăpostesc adevărate valori artistice şi de cult, cum sunt icoane, sculpturi, fresce, tapiţerii ori manuscrise şi tipărituri. Nu de puţine ori moştenirea culturală şi religioasă lăsată de înaintaşi a căzut pradă flăcărilor, distrugând valorile materiale şi spirituale. Totodată, se impune cunoașterea și respectarea următoarele măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor:

–  aprinderea lumânărilor de către enoriaşi se va face în locurile stabilite şi amenajate, amplasate la distanţă corespunzătoare de elemente combustibile din interiorul bisericii. Permanent, o persoană desemnată va supraveghea focurile din sobele lăcaşurilor de cult, precum şi stingerea lumânărilor căzute sau consumate;

–  periodic sobele cu acumulare de căldură şi coşurile de evacuare a fumului vor fi curăţate şi verificate, remediindu-se totodată defecţiunile constatate;

–  se va interzice folosirea instalaţiilor electrice de iluminat cu defecţiuni sau improvizaţii, precum şi suprasolicitarea acestora. La tablourile electrice de distribuţie se vor folosi numai siguranţe calibrate. Se va interzice utilizarea pentru încălzire a aparatelor de tip radiator, reşou sau a altor improvizaţii;

–  la terminarea programului religios vor fi scoase de sub tensiune aparatele electrice şi instalaţia de iluminat;

–  în funcţie de suprafaţa construibilă, lăcaşele de cult vor fi dotate cu mijloace de primă intervenţie şi menţinute în stare de funcţionare. Pe timpul slujbelor religioase, accesul credincioşilor va fi limitat la capacitatea lăcaşului de cult. De asemenea, uşile de pe căile de evacuare vor fi poziţionate deschis;

–  personalul desemnat pentru organizarea şi desfăşurarea ceremonialului religios va fi instruit asupra respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a evacuării credincioşilor în situaţie de urgenţă;

–  angrenarea personalului din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă în acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor pe perioada sărbătorilor pascale;

Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor la lăcaşurile de cult, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la un nivel corespunzător şi respectarea măsurilor de protecţie la foc enumerate mai sus pot constitui premise pentru apărarea împotriva focului a acestor obiective.

Adauga un comentariu

*