Nou cadru de referinta a Curricumului National

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, a organizat, în intervalul 01-30.04.2013, programul de formare continuă, intitulat: „Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curricumului naţional”, care s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Cadru de referinţă al curricumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare”, POSDRU/55/1.1/S/25088, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.1: „Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”. Din partea C.C.D. Bacău persoana nominalizată pentru a avea atribuţii de coordonare şi monitorizare, în cadrul acestui proiect, a fost profesor formator Nicoleta Gărgăun.  Acest program de formare a fost acreditat de Ministerul Educației, s-a desfășurat pe parcursul a 60 de ore, teorie și aplicații, fiind purtător a 15 credite profesionale transferabile. El este destinat personalului didactic din învățământul preuniversitar și vizează: formarea cadrelor didactice, pentru o nouă abordare integerată și coerentă, privind finalitățile dezvoltării și formării competențelor cheie, din perspectiva noului Cadru de Referință. Așadar, obiectivele principale ale programului de formare sunt: familiarizarea participanților cu aspectele conceptuale, metodologice ale Curriculumului Național pentru învățământul preuniversitar din România; abilitarea metodologică a participanților pentru a proiecta, implementa și evalua Curriculumul Național (planuri-cadru de învățământ, programe școlare, manuale școlare), valorificând astfel fundamentarea conceptuală din documentul referitor la cadrul de referință al Curriculumului Național, pentru învățământul preuniversitar din România, iar suportul de curs este structurat pe trei module: cadrul de referinţă – concepte şi elemente de noutate; curriculumul naţional – elemente de proiectare, implementare şi evaluare; programa şcolară – aspecte metodologice privind proiectarea, implementarea şi evaluarea. Proiectul are un caracter strategic și național, răspunzând priorităților de formare specifice ale personalului didactic, în domeniul proiectării, monitorizării și evaluării curriculare, în vederea asumării noului Cadru de Referință și are acoperire în toate județele țării. ”La nivelul județului Bacău, cei șapte formatori C.N.E.E. au desfășurat în luna aprilie activități de formare și evaluare cu 21 de grupe, totalizând astfel un număr de 525 de formabili, profesori, situație care ne plasează  pe primele locuri la nivel național.”, ne-a informat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.

 

Adauga un comentariu

*