Strategii de consiliere psihopedagogică a părinţilor

MOTTO:Să lucrezi în echipă înseamnă să ai la îndemână un loc în care să-ți împărtășești neliniștile, întrebările, propriile contradicții și în care le poți înfrunta. De aceea, am nevoie de o mai bună cunoaștere de sine … pentru copilul … care-ți vorbește și copilul din noi. Jacques Salomé

 Ministerul Educației Naționale a acreditat pentru Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, un nou program  de formare continuă, intitulat „Strategii de consiliere psihopedagogică a părinţilor” și destinat tuturor cadrelor didactice din sistemul preuniversitar. Acesta este fundamentat pe opţiunile strategice ale politicii educaţionale din România, în contextul sistemului educaţional european, stabilit prin Strategia „Europa 2020”, se va desfășura pe parcursul a 40 de ore, teorie și aplicații și este purtător a 10 credite profesionale transferabile. Scopul programului de formare derivă din prevederile Legii Educaţiei Naţionale, care prevede obiectivele generale, precum şi principiile care guvernează politicile educaţionale din România. De asemenea, aceeaşi lege stipulează dezvoltarea profesională, prin „dobândirea unor competenţe complementare, prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi, predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele”. Obiectivele programului sunt centrate pe activizarea şi dezvoltarea cunoștinţelor dobândite prin formarea iniţială în domeniul psihopedagogic şi metodic, dar şi pe formarea de noi capacități, în acord cu obiectivele educaţionale prioritare ale Uniunii Europene, stipulate în Strategia „Europa 2020”, precum reducerea ratei de abandon şcolar sub 10%; cel puţin 95% dintre copii să fie înscrişi în ciclul de învăţământ preşcolar; creşterea la 15% a nivelului de participare a adulţilor, în sistemul de învăţare de-a lungul vieţii. Prin obiective, conţinut şi strategie, programul „Strategii de consiliere psihopedagogică a părinţilor” susţine promovarea în practică, la standarde de calitate superioare, a misiunii asumate de Legea Educaţiei Naţionale, care stipulează și „formarea, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene”. Funcţia principală a programului de formare propus este aceea de dezvoltare şi extindere a competenţelor psihopedagogice, precum şi de formare a unora noi, în domeniul educaţiei adulţilor, ca părinţi. Programul asigură o pregătire generală, sub aspect teoretic, dar şi o pregătire specifică, sub aspect metodologic şi practic, ce poate fi aprofundată şi dezvoltată individual, conform opţiunilor cursantului. Curriculum programului, centrat pe noutăţi în domeniul strategiilor de consiliere psihopedagogică a adulţilor, configurează un câmp de formare în care cursantul dobândeşte informaţii ştiinţifice, dezvoltă competenţe socio-profesionale specifice, valorifică experienţa personală şi exersează tehnici de aplicare a cunoştinţelor în situaţii educaţionale, reale sau prefigurate. Tehnicile aplicative, propuse spre reflecţie şi antrenament, vor permite asimilarea unui management educaţional, fundamentat de ultimile noutăţi în domeniul educaţiei adulţilor – părinţi şi, implicit, formarea competenţelor specifice în trasee personalizate. Totodată, programul propune construirea unei noi atitudini asupra educaţiei adulţilor, profesori şi părinţi, adaptate la cerinţele europene, prin calitate şi cunoaştere, precum şi abilitarea cadrelor didactice cu noi strategii de cointeresare a familiei, ca factor educaţional, înr-o societate dinamică.  Echipa de formatori este alcătuită din: prof. Maria Mătăsaru, coordonatoarea proiectului,  lector univ. dr. Elena Seghedin, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei –  Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, prof. Elena Hussar, prof. Viorica Pricopoaia, prof. Carmen Nedelcu și prof. Maria Chiriloaie. „Acreditarea acestui nou program de formare continuă, va relansa activitatea C.C.D. Bacău, în anul şcolar ce urmează. Nu întâmplător, el urmărește formarea unor competenţe diferite și completează în mod real oferta noastră, care pune la dispoziţia cadrelor didactice din judeţ, cinci programe, ce însumează 115 credite profesionale transferabile, situaţie îmbucurătoare şi deloc neglijabilă.”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.

 

 

 

 

Adauga un comentariu

*