GJM „Alexandru cel Bun” Bacau, in trimestrul I, 2013

Activitatea desfăşurată la nivelul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău în trimestrul I – 2013 a vizat, în principal,  adoptarea unor măsuri şi acţiuni specifice în domeniul creşterii gradului de siguranţă al cetăţeanului, ordinii şi siguranţei publice, consolidării sistemului de pregătire precum şi promovarea atitudinii proactive, a transparenţei şi a deschiderii în relaţiile cu mass-media, pentru consolidarea încrederii şi înţelegerii de către cetăţeni, a rolului, misiunilor şi rezultatelor unităţii.

 Numărul, complexitatea şi gradul de risc a misiunilor de asigurare a ordinii publice de la finalul anului 2012 şi începutul anului 2013 a determinat concentrarea unui număr important de efective la aceste evenimente publice – manifestările de la Oituz, Ruginoasa,  24 ianuarie (Iaşi şi Focşani ), meciuri de fotbal etc. La Ruginoasa , datorită măsurilor preventive derulate precum şi a acţiunilor întreprinse tradiţionala confruntare a delenilor cu vălenii nu a mai avut loc, nefiind înregistrat nici-un fel de eveniment sau situaţie deosebită. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în localitatea Oituz – judeţul Bacău în ultimii trei ani, manifestările tradiţionale de la trecerea dintre ani desfăşurându-se în condiţii de ordine şi siguranţă. Totodată la acestea se mai adaugă misiunile de amploare executate cu structurile şi instituţiile abilitate ale statului în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate şi transfrontaliere.            Misiunile specifice de ordine publică din trimestrul I – aproximativ 2000 de misiuni au constat în peste 100 de misiuni de asigurare a ordinii publice;    aproximativ 100 de misiuni de intervenţie; peste 1000 de misiuni pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional; 500 de misiuni de menţinere a ordinii publice; peste 50 de misiuni în cooperare cu alte instituţii. În perioada analizată au fost executate 10 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări cultural – artistice . Pentru încălcarea normelor de conduită socială, precum şi pentru săvârşirea unor fapte care au pus în pericol securitatea fizică a persoanelor şi bunurilor aparţinând proprietăţii publice sau private au fost aplicate 130 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 10.000 lei. S-au executat 30 de misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări religioase . De asemenea, s-au executat peste 50 de misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări sportive : meciuri de handbal internaţional, meciuri de fotbal – Liga I, participarea cu efective la Festivalul Olimpic al Tineretului European – Braşov, 2013. În perioada menţionată s-au executat aproximativ 400 de misiuni specifice de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe mijloacele de transport în comun din municipiul Bacău.             Având în vedere situaţia operativă înregistrată în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar în ultimii ani precum şi necesitatea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă pentru elevi şi cadrele didactice, în baza planului cadru de acţiune aprobat de prefectul judeţului Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău acţionează pentru menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău. Se acţionează permanent pentru protecţia elevilor şi cadrelor didactice atât pe timpul desfăşurării procesului de învăţământ, afluirii şi  defluirii la şi de la şcoală precum şi pe mijloacele de transport în comun. Pe timpul executării acestei misiuni au fost constatate 14 fapte penale , au fost aplicate 150 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 13.000 lei. Având în vedere situaţia operativă existentă la nivelul celor 8 judeţe din zona de responsabilitate a unităţii, precum şi necesitatea unei intervenţii oportune pentru gestionarea unor evenimente cu risc la adresa ordinii publice, în situaţii de urgenţă civilă sau a unor situaţii de criză, pentru acordarea sprijinului structurilor M.A.I. cu atribuţii pe linia asigurării securităţii persoanelor, a drepturilor şi libertăţilor acestora, precum şi a bunurilor aparţinând proprietăţii publice sau private, unitatea a fost pregătită permanent şi a dispus de resursele materiale şi umane necesare pentru intervenţie astfel încât timpul de reacţie în situaţia producerii unui eveniment, să fie cât mai scurt. Modul de planificare şi organizare a activităţilor pe această linie a permis şi permite în continuare ca acţiunea de primă intervenţie să se producă imediat ,  24 din 24 de ore, asigurându-se bloc-startul intervenţiei pentru restabilirea ordinii publice în zona de responsabilitate, sau intervenţia  în sprijinul structurilor M.A.I. Au fost executate 90 de misiuni în urma solicitărilor prin sistemul unic de urgenţă 112. S-a acţionat permanent pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în zone cunoscute cu grad ridicat de infracţionalitate – pieţe, târguri, oboare – unitatea a acţionat în localităţile urbane şi rurale aflate în zona de responsabilitate pentru menţinerea ordinii publice, participând eficient la peste 500 de  misiuni.  Au fost executate peste 400 de acţiuni de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional prin patrule mixte executate în mediul urban ; în urma acestora au fost constatate 35 de fapte penale, au fost aplicate aproximativ 300 de sancţiuni contravenţionale, valoare totală de peste 25.000 lei. S-a acţionat pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional prin patrule independente executate în mediul rural – 15 misiuni ; au fost aplicate 20 de sancţiuni contravenţionale,  valoare totală de 2000 lei.            Cooperarea interinstituţională – în vederea realizării obiectivelor cuprinse în planurile de cooperare/colaborare încheiate, unitatea a executat,  în cooperare cu alte instituţii peste 50 de misiuni.            Contribuţia Grupării de Jandarmi Mobile Bacău pe linia constatării şi sancţionării faptelor antisociale: infracţiuni constatate –  80; sancţiuni contravenţionale aplicate  – aproximativ 2000; valoare sancţiuni – aproximativ 200.000 lei; persoane conduse la politie – peste 100 de persoane. Prin activitatea desfăşurată în trimestrul I unitatea a înregistrat o evoluţie semnificativă în plan operaţional,  continuând procesul de modernizare şi consolidare a structurilor, dezvoltându-şi capacităţile operative, contribuind în acest mod la afirmarea Jandarmeriei Române ca instituţie puternică şi credibilă, pusă exclusiv în slujba cetăţeanului.

 

Adauga un comentariu

*