Campania de prezentare a ofertelor educaţionale a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Promovarea carierei profesionale în cadrul sistemului penitenciar prinde contur prin derularea la nivel naţional a Campaniei de prezentare şi promovare a ofertei de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul şcolar 2013-2014.

 În contextul evocat, în perioada 25 martie – 05 aprilie 2013, specialişti din cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, în colaborare cu Centrul de Reeducare Tîrgu Ocna si Penitenciarul Spital Tîrgu Ocna, vor desfăşura o campanie de prezentare şi promovare a ofertei de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul 2013, în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar din localitatea Tîrgu Ocna, precum şi localităţile limitrofe. Programul campaniei de promovare a ofertei educaţionale va cuprinde vizite de promovare si informare a liceenilor de la următoarele instituţii de învăţământ: Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moineşti,  Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghica” Comăneşti, Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Dărmăneşti, Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi” Oneşti, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Oneşti, Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Oneşti, Colegiul Naţional „Costache Negri” Tîrgu Ocna, Liceul Tehnologic Tîrgu Ocna. Prezentările vor fi realizate de echipe mixte, constituite din persoane din diverse structuri de activitate din cadrul celor trei instituţii penitenciare, printre care se numără şi un absolvent al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, un absolvent al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, precum şi doi elevi care urmează cursul cu durata de 1 an, seria 2012 – 2013. Aceştia vor distribui liceenilor pliante de prezentare ale şcolilor care formează ofiţeri şi agenţi de penitenciare şi vor expune diverse materiale care să capteze interesul elevilor pentru această ofertă educaţională. Campania promovează înscrierea pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la 5 instituţii de învăţământ universitar, precum şi 2 instituţii de învăţământ postliceal din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă. Din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar fac parte:

– Facultatea de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie care asigură, prin locurile repartizate sistemului penitenciar, formarea iniţială a ofiţerilor de penitenciare, în domeniul fundamental „Ştiinţe juridice”, prin studii universitare de licenţă în domeniul „Drept”, specializarea „Siguranţă şi ordine publică” – cursuri de zi, cu durata de 3 ani;

– Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti organizează studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani, în specializările „Psihologie – informaţii” şi „Studii de securitate şi informaţii”;

– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălescu” Sibiu oferă  studii de specialitate pentru formarea ofiţerilor de penitenciare în domeniile „Ştiinţe administrative” (specializarea Administraţie publică – Intendenţă) şi „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” (specializarea Management economico-financiar, Finanţe contabilitate);

– Academia Tehnică Militară Bucureşti – instituţie de învăţământ tehnic superior militar – formează ofiţeri de logistică şi ofiţeri specialişti în serviciul tehnico-ingineresc. Pentru sistemul penitenciar sunt disponibile locuri în ambele facultăţi ale Academiei, mai exact Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare (specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare si securitate naţională) şi Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament (specializarea Construcţii şi fortificaţii);

– Institutul Medico-Militar Bucureşti – instituţia militară de învăţământ superior, subordonată Ministerului Apărării Naţionale, prin Direcţia Medicală, organizează cursuri în specializările medicină generală, medicină dentară, farmacie –  viitori medici şcolarizaţi pentru Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

-Cele două instituţii de învăţământ postliceal sunt Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna. 

– Şcoala Militară de Maiştrii Militari şi Subofiţeri ai Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti asigură formarea şi pregătirea profesională a maiştrilor militari în specializările auto, construcţii, bucătar, tehnică de comunicaţii, operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii.

Oferta de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul  2013, cuprinde informaţii privind dobândirea calităţii de elev în cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna. Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este singura instituţie de învăţământ din România care asigură selecţionarea şi şcolarizarea agenţilor de penitenciare, prin cursuri cu durata de un an. Înscrierile la instituţiile de învăţământ susmenţionate, pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se pot face la sediul unităţilor din sistemul penitenciar. Personalul birourilor resurse umane şi formare profesională din cadrul unităţilor penitenciare este abilitat să îndrume şi să sprijine realizarea dosarelor de înscriere a candidaţilor. Elementele de interes pentru tinerii dornici să dezvolte o carieră în domeniul execuţional penal se concentrează în jurul următoarelor aspecte:

– asigurarea unui loc de muncă stabil după absolvire, prin repartizarea într-o unitate din sistemul penitenciar;

– acordarea unei solde lunare pe timpul studiilor;

– asigurarea, în condiţii de gratuitate a cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării;

– acordarea, după absolvire, a gradului de ofiţer sau agent de penitenciare;

– condiţii de salarizare decente;

– asigurarea unui climat organizaţional motivant, cu numeroase oportunităţi de dezvoltare a carierei;

–  posibilitatea de a face parte dintr-un segment important al siguranţei, apărării şi ordinii publice;

– posibilitatea de realizare pe plan profesional.

Inspector de penitenciare Silvia VĂTAVU, purtător de cuvânt Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

Adauga un comentariu

*