Centrul de Reeducare Tg. Ocna:Din 85 de minori, 56 au fost prezentati instantei!

Dupa cum informeaza  intr-un comunicat de presa comisar şef de penitenciare Dumitru Cezărică Marcuta, director Centrul de Reeducare Tg. Ocna, miercuri, 30 ianuarie, a avut loc la sediul Centrului de Reeducare Targu Ocna prezentarea Bilanţului activităţii pe anul 2012, în prezenţa directorului  Direcţiei Management Resurse Umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, comisar şef de penitenciare Gheorghe Iftinca, a personalului unităţii şi a reprezentanţilor instituţiilor locale, colaboratori ai centrului.         În cadrul şedinţei de bilanţ au fost prezentate principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2012 de către serviciile şi compartimentele centrului, stadiul îndeplinirii obiectivelor, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2013.         Centrul de Reeducare Targu Ocna este destinat recuperării psihosociale a minorilor infractori, cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, în condiţii materiale şi morale care să asigure respectarea demnităţii umane şi ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale minorului. Perioada petrecută în detenţie este o etapă de pregătire pentru revenirea în societate a adolescenţilor care au comis infracţiuni, impunându-se formarea şi dezvoltarea la aceştia a acelor deprinderi, atitudini şi aptitudini care să faciliteze reintegrarea în societate după executarea pedepsei privative de libertate. Activităţile de intervenţie educativă şi psihosocială care structurează procesul de reintegrare a minorilor s-au desfăşurat pe mai multe planuri, participare săptămânală la programe educative şi terapeutice, ce vizează dobândirea unor atitudini prosociale şi a competenţelor care să faciliteze reinserţia optimă în comunitate, a tuturor minorilor internaţi; participare la activităţi de ecologizare în oraşul Tîrgu Ocna, şi la proiectul naţional ,,Let’s do it, Romania’’; organizarea de şedinţe cu părinţii minorilor, în vederea informării acestora cu privire la situaţia şcolară şi comportamentală a copiilor. La cele doua întâlniri au participat în medie 34% dintre părinţi. Au fost organizate tabere la Albac, în colaborare cu Palatul Copiilor Bucureşti, şi la Surduc, în colaborare cu Asociaţia „Precept Ministries” Pentru Europa de Răsărit, activităţi cultural-artistice realizate atât în centru cât şi în comunitate:serbarea zilei de naştere a poetului Mihai Eminescu, Dragobetele, 8 Martie, Învierea Domnului, Ziua Internaţională a Copilului, Serbare la sfârşitul anului şcolar 2011 – 2012, Începutul anului şcolar 2012 – 2013, Ziua Naţională a României, Ziua  Internaţională a Persoanelor cu Handicap, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, colindarea instituţiilor locale partenere; expoziţii organizate atât în centru cât şi în comunitate, cu lucrări realizate de minori în cadrul activităţilor de terapie ocupaţională,  picturi, sculpturi, grafică, goblen, împletituri, origami, icoane pe lemn şi sticlă[ activităţi sportive realizate în parteneriat cu colaboratori externi: competiţie de fotbal cu Penitenciarul Bacău, competiţii de fotbal şi tenis de masă între minori şi elevi de la şcolile din Tg. Ocna/ Centrul de Reeducare Targu Ocna a fost partener în cadrul proiectului „Parteneriat european pentru o societate inclusivă”, care s-a desfăşurat pe o perioadă de doi ani şi s-a finalizat în decembrie 2012. Proiectul a vizat  realizarea consolidării capacităţii partenerilor de a a se implica activ în parteneriate transnaţionale, pentru promovarea incluziunii sociale a tinerilor instituţionalizaţi în centre de reeducare prin: creşterea capacităţii instituţionale de a contribui la reformarea şi eficientizarea sistemului de educaţie şi formare în centrele de detenţie şi reeducare pentru minori;  dezvoltarea profesională a participanţilor în proiect care să conducă la asumarea locală a reformei.  În cursul anului 2012 au avut loc următoarele activităţi: seminarii de diseminare a informaţiilor asimilate în cadrul stagiilor de practică din Ungaria, Franța și Spania; evaluarea finală a proiectului, 13-16.12.2012, organizator Centrul de Reeducare Buziaș, activităţile moral-religioase au fost susţinute de către preotul instituţiei, dar şi de Serviciul Umanitar pentru Penitenciare – Filiala Moldova, Organizaţia Religioasă ,,Martorii lui Iehova’’ şi Fundaţia ,,Stânca Veacurilor’’, Congregaţia „Slujitoarele Preacuratei de Parma’’. Din punct de vedere statistic putem menţiona urmtoarele la nivelul anului 2012: au fost nou depuşi un număr de 16 de minori; au fost primiţi prin transfer de la alte unităţi un număr de 35 minori;au fost puşi în libertate un număr de 34 minori; înainte de împlinirea vârstei de 18 ani = 5 minori, la termen = 29 minori; au fost transferaţi la alte unităţi un număr de 137 minori; au fost prezentaţi un număr de 56 minori la instanţe. Efectivul la 01.01.2012 a fost de 52 de minori, iar la 31.12.2012 a fost de 85 minori. Obiectivele propuse pentru anul 2012 sunt:Consolidarea şi perfecţionarea sistemului unitar de evaluare şi intervenţie, axat pe nevoile de educaţie şi asistenţă psihosocială ale minorilor internaţi şi pe cerinţele societăţii.Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii non-guvernamentale şi comunitatea locală, care să conducă la facilitarea reintegrării minorilor internaţi.Facilitarea schimbului de bune practici în domeniul reintegrării sociale, prin colaborarea cu   structuri de profil din Uniunea Europeană.Promovarea imaginii centrului în rândul societăţii civile.

Adauga un comentariu

*