Condiţiile sanitar-veterinare de mişcare a porcinelor pe teritoriul României

Conform Ordinului ANSVSA, exploataţiile de porcine sunt împărţite în 3 mari categorii, exploataţia nonprofesională, adică gospodăria simplă; exploataţia de tip A din care fac parte fermele relativ mici, care sunt înregistrate la DSVSA;       – exploataţia de tip comercial care este reprezentată de fermele  mai mari. Toate  mişcările de   animale se fac doar însoţite de  cetificate şi formulare de mişcare care, în cazul gospodăriilor simple se emit de către medicii veterinari concesionari, contravaloarea acestora fiind suportată de proprietarii de animale. În cazul în care, de exemplu, un gospodar merge în târgul de animale cu 10 purcei, din care vinde doar cinci, acesta trebuie să solicite un alt certificat de mişcare către destinaţie, de la medicul veterinar al târgului, contravaloarea acestuia fiind suportată de  administratorul târgului, nu de proprietarul animalelor. Ordinul preşedintelui ANSVSA prevede că, în cazul în care porcii sunt trasportaţi  la o distanţă de până  în 50 km, nu este necesară autorizarea mijlocului de transport cu care sunt duşi, dar trebuie respectate condiţiile de bunăstare a animalelor, adică să nu fie îngrămădite şi să aibă aerisire, pentru a nu se sufoca. În cazul în care  locul către care se transportă animalele depăşeşte distanţa de 50 km,  transportul se poate efectua doar cu mijloc de transport autorizat de către DSVSA. Totodadă, proprietarii de porcine trebuie să aibă în vedere faptul că, dacă transportul  se face de la  un judeţ la altul,  medicul veterinar trebuie să solicite de la DSVSA o notificare inter­judeţeană, iar numărul de notificare primit trebuie trecut pe certificatul de transport. Forte important este faptul că indiferent de natura exploataţiei – profesională sau non­profesională, porcinele nu au voi să iasă în afara ei dacă nu sunt identificate, adică crotaliate şi însoţite de documentul de mişcare.

Măsuri de biosecuritate

In cazul exploataţiilor  comerciale măsurile de biosecuritate sunt respectate în procent de cca 99%,  în schimb la gospodăriile ţărăneşti acestea aproape că lipsesc. Din acest motiv, actul normativ recent aprobat prevede că în cazul în care un anumit număr de porci este scos din gospodărie şi dus la târg, dar nu s-a reuşit comercializarea lor, în totalitate, proprietarul animalelor are obligaţia să anunţe medicul veterinar care a eliberat certificatul pentru mişcarea animalelor cu privire la reintroducerea în exploataţie a celor nevândute, în termen de 48 de ore. După  reitroducerea în exploataţie a porcilor trebuie respectată  perioada de carantină de 30 de zile, care este  considerată ca perioadă  de latenţă în evetualitatea  contactării  unor boli în colec­tivitatea în care a fost dus animalul. Este foarte important de ştiut că din moment ce animalele au intrat în târg, ele nu au dreptul să fie reintroduse în exploataţiile comerciale, pentru că în acestea există un sistem biosecurizat în ceea ce priveşte sănătatea animalelor.

Sancţiuni 

Ordinul preşedintelui ANSVSA care regle­mentează condiţiile sanitar-veterinare de mişcare a porcinelor pe teritoriul României prevede că, în cazul în care proprietarii de porcine nu respectă prevederile legale, aceştia sunt pasibili de amenzi contravenţionale. Astfel, în cazul persoanelor fizice acestea pot ajunge la suma de 1.500 lei, iar în cazul persoanelor juridice la 12.000 lei. Totodată,  ordinul prevede  şi confiscarea şi distrugerea animalelor neiden­tificate sau care nu au certificatele de trasport,  deoarece, potrivit legii, acestea constituie o sursă potenţială de difuzare a bolilor.

Adauga un comentariu

*