Vizita unor consilieri de probaţiune din Republica Moldova la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău

În perioada 22 – 26 octombrie, doi specialişti din Birourile de Probaţiune din Republica Moldova s-au aflat într-o vizită de studiu la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău. Această activitate face parte din Planul de Acţiuni în domeniul justiţiei între Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pentru anii 2012-2013, semnat la Chişinău, în data de 17 iulie 2012.

Dupa cum ne informeaza Bianca Maria Caliman, consilier responsabil PR, colaborarea dintre cele două state în domeniul probațiunii se realizează în baza unui Protocol de Colaborare semnat în cursul anului 2011 între Direcţia de Probaţiune din cadrul Ministerului român de Justiţie şi Oficiul Central de Probaţiune din Republica Moldova. Astfel, reprezentanţii sistemelor de probaţiune din România şi din Republica Moldova derulează un program de cooperare regională care urmărește acordarea de sprijin şi asistenţă, precum şi realizarea unui schimb de informaţii, în vederea îmbunătăţirii aspectelor de ordin practic şi legislativ în domeniul probaţiunii. În acest context, s-au stabilit o serie de obiective specifice care au în vedere: schimbul de experienţă practică între cele două sisteme de probaţiune, iniţierea şi derularea unor sesiuni comune de formare profesională a consilierilor de probaţiune din Republica Moldova împreună cu consilieri de probaţiune din România, asistenţă juridică în vederea îmbunătăţirii sistemului legislativ care reglementează activitatea şi statutul consilierilor de probaţiune din Republica Moldova, dezvoltarea unui sistem de cooperare dintre cele două sisteme de probaţiune în vederea eficientizării activităţii de supraveghere. În cadrul vizitei de la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Bacău, reprezentanții din Republica Moldova s-au familiarizat cu activitatea, legislația și procedurile din domeniu, au fost implicați în activități specifice de lucru cu persoanele inculpate și condamnate aflate în evidența serviciului de probațiune și au participat la întâlniri de lucru cu partenerii comunitari (cu Penitenciarul de Minori și Tineri Bacău, CPECA Bacău și ANITP Bacău). Au fost schimbate impresii şi elemente de bune practici între cele două sisteme de probaţiune şi a fost stabilită colaborarea ulterioară. Delegația din partea țării vecine a manifestat interes şi apreciere pentru activitatea serviciilor de probațiune din România, cu atât mai mult cu cât la începutul anului 2013 sistemul de probațiune din Republica Moldova se va reorganiza, iar schimbul de bune practici în domeniu va fi unul deosebit de important  în acestă direcție.

 

 

 

Adauga un comentariu

*