Identificarea sI inregistrarea animalelor

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacau, reaminteşte crescătorilor de animale că, identificarea şi înregistrarea animalelor din proprietate, este instrumentul care stă la baza activităţilor desfăşurate de serviciile veterinare pentru supravegherea şi combaterea bolilor la animale (examinare clinică, tratamente, vaccinări, recoltări de probe), pentru certificarea sănătăţii animalelor şi exploataţiilor de animale în vederea comerţului intern, intracomunitar şi a exportului, pentru asigurarea trasabilităţii ‘de la fermă la furculiţă’, în scopul siguranţei alimentului.              În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 23 din 24 martie 2010, a Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 40 / 2010, complectat cu Ord. 28 / 2011 şi Ord. 48 / 2012, privind identificarea şi înregistrarea animalelor, toate bovinele, ovinele, caprinele şi porcinele, existente pe teritoriul României sunt supuse în mod obligatoriu procesului de identificare şi înregistrare în Baza Naţională de Date. Bovinele, ovinele şi caprinele circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit normelor sanitare veterinare în vigoare, însoţite de formulare sau documente de mişcare şi de paşaport (în cazul bovinelor şi cabalinelor). Animalele  care sunt destinate tăierii, transportate de la exploataţie la abator trebuie însoţite şi de certificatul de sănătate animală, pentru animalele vii. Prin actele normative emise se prevede ca toate exploataţiile din România trebuie să aibă câte o carte de exploataţie, distribuită proprietarului de la sediul D.S.V.S.A. Bacau.  Toate animalele din România sunt identificate în exploataţia în care s-au născut utilizându-se: crotalie auriculară simplă cu cod unic de identificare pentru animalele din specia suine crescute în exploataţiile nonprofesionale; cu două crotalii auriculare, imprimate cu acelaşi cod unic de identificare, pentru animalele din specia bovine; ovinele şi caprinele se identifică cu două crotalii auriculare (una simplă şi una electronică) având imprimat acelaşi cod unic de identificare a animalului; prin excepţie, ovinele şi caprinele care până la vârsta de 12 luni vor fi tăiate pe teritoriul României pot fi identificate cu o crotalie auriculară simplă imprimată cu cod unic de identificare.             Termenele de identificare sunt:animalele din speciile bovine, în termen de până la 20 de zile de la naştere; animalele din specia ovine şi caprine, în termen de până la 9 luni de la naştere; animalele din specia suine, în termen de până la 60 de zile de la naştere; animalului care şi-a pierdut una dintre crotalii, pentru speciile bovine, ovine, caprine, sau crotalia, în cazul animalelor din specia suine, i se aplică o crotalie duplicat, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea evenimentului în BND; animalului din specia bovine, ovine şi caprine care şi-a pierdut ambele crotalii şi pentru care, în urma unei anchete efectuate de medicul veterinar oficial, se face dovada identităţii i se aplică o crotalie duplicat în cel mult 30 de zile de la înregistrarea evenimentului în BND. În vederea implementării legislaţiei specifice, fiecare deţinător de animale are obligaţia de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică din localitate, împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din exploataţia sa, respectând următoarele: în termen de 7 zile de la achiziţionarea de animale, să notifice medicului veterinar de liberă practică împuternicit, prezenţa respectivelor animale în exploataţie; medicul veterinar de liberă practică, împuternicit, efectuează în termen de 3 zile de la data comunicării, corecţia respectivă în baza naţională de date; să comunice medicului veterinar împuternicit din localitate, orice intenţie de mişcare a animalelor, solicitând eliberarea formularului de mişcare; pentru animalele înregistrate în baza naţională de date, ca existente în exploataţie, dar care în realitate nu se mai află în exploataţie, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariţiei din exploataţie, respectiv: vânzare sau cumpărare fără documente sanitare veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situaţii deosebite; medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică şi actualizează permanent datele cu privire la exploataţiile şi animalele pentru care este împuternicit, inclusiv pe cele referitoare la exploataţiile comerciale de tip A, potrivit legii, ca urmare a notificării deţinătorilor de animale sau ca urmare a efectuării acţiunilor sanitare veterinare; medicii veterinari nu sunt responsabili pentru nedeclararea de către proprietar a naşterii animalelor, vânzării / cumpărării sau sacrificării animalelor, având ca urmare neînregistrarea acestor mişcări în Baza Naţională de Date, proprietarii de animale sunt responsabili în totalitate de datele incorecte înscrise în cererile de sprijin, respectiv de lipsa animalelor în exploataţie la controlul efectuat de către A.P.I.A.  preşedinţii de asociaţii au datoria de a informa membrii asociaţiei, despre obligativitatea identificării şi înregistrării tuturor animalelor în termenele prevăzute de lege, deoarece acţiunile sanitare veterinare obligatorii se efectuează numai pe animale identificate şi înregistrate, precum şi de riscurile ce şi le asumă proprietarii care înstrăinează animale neidentificate şi neînregistrate. Identificarea şi înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor din exploataţiile nonprofesionale (exploataţie de animale înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi deţinută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerţ şi Industrie a Românie), se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în baza contractelor de servicii atribuite de către D.S.V.S.A. Bacau, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de bovine, ovine şi caprine pot solicita în scris D.S.V.S.A. Bacau să efectueze, prin intermediul asociaţiilor crescătorilor de animale, înregistrate legal ai căror membri sunt, activitatea de identificare şi înregistrare a bovinelor ovinelor şi caprinelor din exploataţiile proprii, fapt care atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activităţi de identificare şi înregistrare, respectiv achiziţionarea crotaliilor auriculare, a mărcilor, precum şi a mijloacelor electronice necesare identificării animalelor, pentru organizarea şi efectuarea procesului de identificare şi înregistrare a animalelor, de înregistrare a mişcării şi a evenimentelor intervenite cu privire la animale şi de corectare a erorilor, precum şi pentru întocmirea registrelor de exploataţie, tipărirea documentelor oficiale necesare identificării şi înregistrării animalelor, fiind responsabili de actualizarea şi corectitudinea datelor din baza naţională de date informatice pentru respectivele exploataţii. Crotaliile auriculare, precum şi mijloacele electronice se achiziţionează de la societăţile comerciale care furnizează mijloace de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor, aprobate de A.N.S.V.S.A. Este interzisă – utilizarea pentru identificarea oficială a animalelor, a mijloacelor de identificare neaprobate de ANSVSA; acordarea de premii, de ajutoare de stat ori de despăgubiri, în condiţiile legii, pentru bovinele, suinele, ovinele şi caprinele neidentificate şi neînregistrate potrivit prevederilor prezenţei ordonanţe de urgenţă; circulaţia pe teritoriul României a suinelor, ovinelor şi caprinelor neidentificate sau fără a fi însoţite de documentele prevăzute de normele sanitar-veterinare. Refuzul prezentării animalelor pentru identificarea lor, precum şi înregistrarea mişcărilor şi a evenimentelor intervenite în exploataţie în afara termenelor stabilite se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.          in cazul în care constată nereguli, proprietarii de animale sunt rugati sa sune la telefoanele 0234/586233; 0234586372 –  DSVSA Bacau

Adauga un comentariu

*