CCD Bacau la raport

Conform politicilor Ministerului Educaţiei şi obiectivelor strategice ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău în domeniul dezvoltării resurselor umane, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” şi-a adaptat în anul şcolar 2011 – 2012, oferta de programe şi activităţi, încercând totodată să vină în întâmpinarea nevoilor de formare profesională a cadrelor didactice din judeţ. Aşadar, serviciile educaţionale oferite au fost şi sunt o prioritate fundamentală pentru C.C.D. Bacău, care, prin politicile promovate şi prin strategiile specifice de aplicare a acestora, asigură cadrul de implementare a calităţii în  sistemul de învăţământ. La programele de formare continuă acreditate de Ministerul Educţiei şi organizate de C.C.D. Bacău în calitate de furnizor, sau de  implementator, au participat 2.133 de cadre didactice, iar la cele avizate, 1.978 de dascăli, situaţie care reflectă buna poziţionare la nivel naţional a instituţiei băcăuane.  În anul şcolar 2011-2012, cu concursul C.C.D. Bacău, în cadrul Proiectului bilateral româno-francez „Educaţie în mediul rural defavorizat”, în judeţul Bacău, funcţionează efectiv 27 de C.D.I.-uri,  în care s-au desfăşurat diferite activităţi, cu caracter educaţional, civic şi social,  la care au participat aproximativ 32.000 de elevi şi profesori. Un alt registru de activităţi deosebite s-a desfăşurat la Centrul American Corner Bacău, coordonat de  bibliotecar Oana – Liliana Jianu şi care funcţionează neîntrerupt în cadrul instituţiei băcăuane din anul 2005. Aici au fost organizate 18 întâlniri, seminarii, conferinţe, videoconferinţe şi expoziţii, cu tematici diferite şi atractive, la care au participat invitaţi speciali (speakers) din S.U.A. şi un numeros public băcăuan, 813 elevi, studenţi şi profesori. Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău este singura instituţie de acest tip din ţară în cadrul căreia funcţionează un centru („corner”) american, finanţat de Ambasada S.U.A. Acesta oferă cadrelor didactice şi elevilor activităţi educative şi culturale deosebite, surse de informare electronice şi clasice în limba engleză despre societatea americană şi nu numai. De asemenea Centrul Regional de Resurse pentru Educaţia Civică, coordonat de profesor – formator Lucica Ciupercă,  şi care funcţionează în cadrul Casei Corpului Didactic Bacău,  din anul 2003, este susţinut la rândul său, de Ambasada S.U.A. la Bucureşti.   Sub auspiciile CRREC în anul şcolar 2011 – 2012, au fost organizate 24 de activităţi, în parteneriat cu diferite instituţii de învăţământ şi cultură din ţară şi străinătate. La acestea au participat 10.919 elevi şi 551 profesori. Dintre ele amintim doar, Proiectul „Cetăţeanul”, coordonat de Center for Civic Education, S.U.A., în baza unui protocol de colaborare cu M.E.C.T.S. şi Şcoala de vară „Tinerii în lupta împotriva corupţiei” ( 4 – 10 septembrie 2011). Biblioteca „Violeta Băjenaru” , Centrul „American Corner Bacău” şi Centrul de Resurse pentru Educaţia Civică, au încercat în continuare să constituie zone de atracţie pentru dascălii băcăuani. De aceea fondul de carte şi de documente pe suport electronic (softuri educaţionale, bookmark-uri, casete audio şi video, CD-uri şi DVD-uri) a crescut simţitor. C.C.D. Bacău a fost angajată totodată şi într-o serie de activităţi în domeniul informării, documentării, consultanţei, ştiinţifice, metodice şi culturale. De acestea au beneficiat aproximativ 763 de cadre didactice. Din păcate, din diverse motive, 3.555 de cadre didactice din judeţ nu au reuşit să acceseze în acest an şcolar, activităţile desfăşurate de instituţia băcăuană. Ele vor fi preluate din oficiu, oferinduli-se astfel posibilitatea de a participa la activităţile dorite, în noul an şcolar, 2012 – 2013.             Un alt aspect relevant pentru C.C.D. Bacău, îl reprezintă activitatea editorială. În al optulea an de funcţionare neîntreruptă, Editura Casei Corpului Didactic Bacău a publicat un număr de 50 de titluri, culegeri,  manuale, buletine informative, ghiduri metodologice, reviste şi periodiceTotodată 24 de titluri au fost difuzate de Casa Corpului Didactic Bacău şi 42 de Centrul „American Corner Bacău”. Multe din activităţile instituţiei băcăuane au fost susţinute prin angajarea acesteia în parteneriate interne şi externe. C.C.D. Bacău a mai încheiat 102 acorduri pentru susţinerea unor proiecte educaţionale şi a promovat 67 protocoale şi parteneriate. De asemenea, în acest an şcolar, C.C.D. Bacău a continuat să susţină parteneriatul cu  I.S.J. Bacău, în cadrul proiectului POSDRU „Profesionalizaera carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie în judeţele Bacău şi Covasna”.  La acesta se adaugă proiectul POSDRU „Competenţe TIC în curriculum şcolar”, beneficiar fiind Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi proiectul POSDRU „Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului didactic cu functii de conducere, îndrumare şi control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoaşterii – OSCINT 2009”, care se va desfăşura în cadrul perteneriatelor  încheiate între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti şi Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău, sub auspiciile căreia se desfăşoară în perioada iulie – august 2012, activităţi de formare pentru personalul didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din sistemul preuniversitar. Instituţia băcăuană a mai susţinut şi promovat parteneriate cu diverse organizaţii, care furnizează programe de formare continuă acreditate  destinate cadrelor didactice, cum ar fi: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – Elie Wiesel, Siveco Romania S.A., Fundaţia EOS România, Microsoft România şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti. Casa Corpului Didactic Bacău, ca instituţie conexă în domeniul educaţiei, având ca obiect principal de activitate formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, consideră că responsabilitatea socială a tuturor organizaţiilor şcolare trebuie să se manifeste prin activităţi care să promoveze implicarea socială şi toleranţa, interculturalitatea, diversitatea etnică şi culturală. Acesta este motivul care a determinat C.C.D. Bacău să se implice, pentru al cincilea an consecutiv, în proiecte civice şi sociale, precum  cel derulat în ianuarie 2012 „Bacău – O pagină de istorie recentă. Destine întrerupte”, organizat în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”, Asociaţia Pentru Dezvoltare şi Integrare Europeană (A.I.D.E), Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi Asociaţia „Eurocivica” Bacău. Proiectul s-a dorit a fi o continuare a eforturilor depuse de instituţie în direcţia valorizării experienţelor trecutului recent şi asumarea rolului de cetăţean activ la nivelul comunităţii, cu scopul progresului şi al valorilor umaniste şi europene. Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău a folosit ca materiale informative pliante, flyere, CD –uri, care conţineau oferta de formare şi care au fost distribuite gratuit tuturor unităţilor de învăţământ din judeţ, prin directorii acestora. Cu ocazia diferitelor întâlniri cu cadrele didactice au fost promovate oferta de formare continuă, dar şi activităţile specifice Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău. Permanent a fost reactualizat site-ul instituţiei, www.ccdbacau.ro, care are următoarea structură: „Despre noi”, „Contact”, „Atestate”, „Noutăţi”, „Evenimente”, „Proiecte”, „Oferta de formare”, „Evaluări”, „Formatori”, „Arhiva”, „Biblioteca”, „AmCorner”, „Editura”, „Titluri noi”, „Activitate C.D.I.”, „C.R.E.E.C.”. În acest an şcolar,  site-ul a fost accesat de peste 53.000 de ori.  Activităţile notabile ale instituţiei noastre au fost mediatizate amplu în presa naţională şi locală, în următoarele publicaţii şi agenţii de presă: „Adevărul”, „Adevărul de seară”, „România Liberă”, „Tribuna Învăţământului”, „Deşteptarea”, „Înainte.ro”, “Ziarul de Gardă”,  „Observator de Bacău”, „Viaţa Băcăuană”, „Ziarul de Bacău”, „Imparţial de Bacău”, „Bacăul online”, „EduManager”, „Agerpres”, ş.a. Au fost realizate de asemenea emisiuni televizate în direct, sau înregistrate la următoarele posturi de radio: „Radio România Actualităţi”, „Radio România Internaţional”, „Radio România Cultural”, „Radio România Iaşi”, „Radio Kol Israel”, dar şi la diferite televiziuni, emisiuni care au prezentat activitatea de formare şi celelalte iniţiative notabile ale instituţiei. „Pentru anul şcolar viitor ne propunem aplicarea şi dezvoltarea programelor de formare continuă acreditate, urmărindu-se astfel obiectivele fixate în planul managerial.             Aşadar, vom oferi în calitate de furnizor, patru programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei, cu o tematică diferită, care însumează 378 de ore şi 105 credite profesioanle transferabile. De asemenea, în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”, o să implementăm programul de formare continuă acreditat, „Holocaust, combaterea rasismului şi discriminării”, 89 de ore şi purtător a 25 de credite profesionale transferabile. În condiţiile crizei economice, o atenţie deosebită o vom acorda accesării fondurilor de finanţare locale, naţionale şi externe.  Aceste rezultate şi proiecţii ne îndreptăţesc să afirmăm că, în rândul instituţiilor de profil din ţară, ne situăm pe primele trei locuri, deci pe podium.”, ne-a informat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.

Comentarii

  1. Nu ar fi lipsit de interes sa se stie cate venituri a adunat aceasta institutie de la fraierii care platesc cursurile si, mai ales, la ce au fost ei folositi!

Adauga un comentariu

*