Condiţii de promovare a doi ani şcolari într-unul

Media anului anterior minim 9.00, aviz psihologic

Elevii capabili de performanţe şcolare excepţionale pot promova doi ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar, dacă media anului anterior este minimum 9.00 şi cea la purtare minimum 9.50, iar psihologul şcolar a dat aviz favorabil în acest sens, arată metodologia MECTS. Ministerul Educaţiei a elaborat metodologia privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar. Legea educaţiei prevede că elevii cu rezultate foarte bune la învăţătură şi purtare pot studia doi ani într-unul singur. Astfel, elevii care se înscriu în programul de parcurgere a doi ani de studii într-un an şcolar trebuie să îndeplinească, cumulativ, anumite criterii de selecţie, respectiv să aibă, în anul şcolar anterior anului curent, calificativul sau media generală la fiecare disciplină de studiu „foarte bine”, pentru elevii din învăţământul primar şi minimum 9.00 pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal, iar la purtare cel puţin 9.50 în cazul ultimei categorii. Totodată, solicitanţii trebuie să promoveze un test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare celei curente, cu un punctaj de cel puţin 80% din totalul punctajului acordat pe test, prevede metodologia MECTS. Elevii care vor să parcurgă doi ani într-unul singur vor frecventa concomitent cel puţin 50% din cursurile şcolare aferente anului curent şi cel puţin 40% din cursurile şcolare aferente celui de-al doilea an de studiu. În scopul promovării a doi ani de studii într-un an şcolar, elevul va fi evaluat la fiecare disciplină/modul din planul-cadru de învăţământ al celor 2 ani. Pentru admiterea în această formă de pregătire este necesar însă un raport al psihologului şcolar privind capacitatea de adaptare la parcurgerea a 2 ani de studii într-un an şcolar şi de integrare într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare, raportul medicului şcolar sau al medicului de familie privind starea de sănătate şi dezvoltarea fizică a elevului, dar şi recomandarea din partea unor persoane competente şi abilitate prin activitatea desfăşurată, care să evidenţieze realizări de excepţie ale elevului în domenii şcolare sau extraşcolare. Directorul general al MECTS, Liliana Preoteasa, a explicat, ieri, pentru MEDIAFAX, că, spre deosebire de vechea legislaţie, noua metodologie prevede că pentru a promova doi ani într-unul singur nu mai este obligatoriu ca elevul să fie olimpic, ci să aibă media anului precedent de minum 9.00. În plus, este nevoie de aviz medical şi psihologic pentru a primi aprobarea să efectueze astfel de pregătire. Potrivit directorului general, în cazul în care raportul psihologului şcolar şi/sau al medicului şcolar/medicului de familie se finalizează cu propunerea „respins”, se poate cere o altă opinie de la un specialist agreat de către unitatea de învăţământ/inspectoratul şcolar. Dacă a doua opinie coincide cu prima, dosarul este respins.

Adauga un comentariu

*