25 Noiembrie:”Ziua Internationala impotriva violentei asupra femeii”

2011 marcheazã editia cu numãrul 21 a Campaniei «16 Zile de Activism împotriva Violentei asupra Femeii». Ideea campaniei este sã atragã atentia la nivel local, national si global asupra diferitelor forme de violentã cu care se confruntã femeile, subliniind cã violenta este o încãlcare a drepturilor omului.

Campanie se deruleazã între douã zile cu semnificat ie deosebitã: începe în data de 25 noiembrie – Ziua Internationalã împotriva Violentei asupra Femeilor si ia sfârsit în 10 decembrie, când este marcatã Ziua Internationalã a Drepturilor Omului. Scopul campaniei este de a informa si sensibiliza publicul cu privire la violenta în familie, precum si de a evidentia efectele grave pe care le are violenta asupra femeii, în mod special si a familiei în general. Obiectivele campaniei sunt cresterea notorietãtii problemei violentei domestice în rândul bãrbatilor, încercarea de a provoca în rândurile acestora o reactie la comportamentul violent; educarea oamenilor în privinta consecintelor devastatoare ale violentei domestice. Publicul tintã al campaniei nu este format doar din potentialele victime, ci si din agresorii acestora. De asemenea, campania se adreseazã tuturor celor care pot lua atitudine împotriva violentei intrafamiliale, întrucât violentele îndreptate asupra femeii îsi rãsfrâng efectele negative atât asupra copiilor (care sunt fie victime directe, fie indirecte), cât si asupra familiei lãrgite, a vecinilor si chiar asupra institutiilor si a societãt ii în ansamblu. Mesajul campaniei este: „Oamenii trebuie sã constientizeze faptul cã violenta domesticã are consecinte grave care marcheazã pe viatã persoanele afectate. Femeile sunt cele care devin de cele mai multe ori victimele acestui tip de agresiune.“, iar sloganul este „Si noi, bãrbatii luãm atitudine împotriva violentei asupra femeilor!“. Activitãtile ce vor fi desfãsurate în campanie sunt: expozitie de afise pe tema prevenirii violentei domestice (în municipiul Vaslui, la Silver Mall); campanie de informare (afise, pliante calendare de buzunar, difuzare spot video); dezbateri cu pãrinti si elevii, în unitãtile de învãtãmânt din judetul Vaslui, în colaborare cu psihologi din cadrul CJRAE, specialisti din cadrul DGASPC Vaslui si a Fundatiei „Totul pentru viatã“ Husi; întâlniri cu grupul tintã (elevi, pãrinti, potentiale victime sau agresori). Campania se desfãsoarã în parteneriat cu Fundatia Pentru Sãnãtatea Familiei si Dezvoltare Comunitarã, Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui, Centrul Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui, Fundatia „Totul pentru Viatã „Husi si Silver Mall Vaslui. Violenta de gen este una dintre cele mai grave încãlcãri ale drepturilor omului. În întreaga lume, o femeie din trei este victima violentelor. Pentru eliminarea violentei împotriva femeilor e nevoie de actiuni în toate aspectele vietii sociale, în fiecare zi. În prezent, existã 89 de state care au o formã de prevedere legalã privind violenta în familie, iar violul marital poate fi pedepsit în 104 tãri; 90 de state au o formã de prevedere legislativã împotriva hãrtuirii sexuale, iar 93 au legi împotriva traficului de fiinte umane. România se numãrã printre statele care condamnã violenta în familie, violul marital, hãrtuirea sexualã si traficul de fiinte umane si face progrese importante în fiecare an în aplicarea acestor legi.Violenta în familie rãmâne însã o problemã de amploare nationalã: conform Studiului Sãnãtãtii Reproducerii din 2004, o femeie din trei a fost victima violentei verbale sau fizice a partenerului de viatã, iar în 2006, 151 de persoane au decedat ca urmare a actelor de violentã în familie

Adauga un comentariu

*