Accesul liber la informatii publice

Conform legii 544, din 2001, privind liberul acces la informaţii de interes public, cetăţenii au acces liber şi neîngrădit la orice informaţie de interes public.

Pentru aplicarea prevederilor acestei legi vă informăm că persoanele care vor să solicite informaţii de interes public referitoare la activitatea şi misiunile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău se pot adresa, verbal sau în scris, la sediul unităţii din municipiul Bacău, strada Constantin Muşat, nr.4, tel. 0234.543131, fax 0234571029. Adresa de email a unităţii este: relatiipublice@jandarmeriabacau.ro.

Activitatea instituţiei este reglementată de Legea numărul 550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău fiind o unitate subordonată Inspectoratului General al Jandarmeriei Române care este destinată să organizeze, să conducă şi să coordoneze activităţile specifice pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Jandarmeriei Române în zona de responsabilitate care cuprinde judeţul Bacău. Informaţiile de interes public pot fi solicitate zilnic între orele 08.00-16.00.           Programul de audienţe la conducerea unităţii este în zilele de luni, între orele 13.00 – 15.00, miercuri, între orele 11.00-13.00 şi joi , între orele 10.00-11.30. Managementul unităţii este realizat de o echipă formată din şeful unităţii, colonel Enache Vasile,  locotenent-colonel Bădiţă Constantin – prim adjunct şi colonel Dobrovăţ Ovidiu – adjunct. Ofiţerul cu relaţiile publice al unităţii – maior Creţu Sebastian – Laricu. Cetăţenii care sunt interesaţi pot solicita informaţii care privesc activităţile unităţii indiferent de suportul, forma sau modul de exprimare a informaţiei, exceptând informaţiile care fac parte din categoria celor clasificate.  Informaţiile de interes public ce pot fi solicitate se găsesc pe adresa de internet a unităţii: www.jandarmeriabacau.ro – secţiunea informaţii publice. Solicitărilor verbale li se va răspunde, de regulă, în cel mult în 24 de ore. Solicitările scrise trebuie să cuprindă: instituţia la care se adresează cererea; informaţia solicitată; numele, prenumele, semnătura solicitantului şi adresa la care se solicită primirea răspunsului. Persoanele care se consideră vătămate în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate pot depune reclamaţie la şeful unităţii în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă. Dacă reclamaţia este întemeiată răspunsul va fi  transmis către persoana lezată în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei. In situaţia în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale privind accesul liber şi neîngrădit la informaţii de interes public, aceasta poate face plângere în materie de contencios-administrativ.

Adauga un comentariu

*