Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor in sezonu rece

Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite în sezonul rece cauzate de folosirea mijloacelor necorespunzătoare de încălzire, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău reaminteşte regulile ce trebuie respectate în această perioadă a anului, pentru a evita pierderile de vieţi omeneşti şi bunuri materiale. În acest scop este necesar ca principalele reguli şi măsuri de securitate la incendiu, premergător şi pe timpul sezonului rece, să fie respectate. Majoritatea incendiilor ce se produc în sezonul rece se datorează exploatării de multe ori în condiţii necorespunzătoare ori cu defecţiuni a mijloacelor de încălzire centrale şi locale, urmată de apariţia unor evenimente nedorite.

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate apărea la sobe, recomandăm câteva măsuri specifice:

• verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;tencuiţi şi văruiţi partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor; curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece; montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil a sobei, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 m; nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele; nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit. Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele masuri: verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil; interzicerea supraalimentării cu combustibil; alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcţionare; curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi a duzelor de pulverizare. De asemenea, o altă cauză generatoare de incendii întâlnită frecvent în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri: nu utilizaţi instalaţii electrice defecte montate de personal neautorizat, fixate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.; nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominala a acestora, mai ales a celor pentru încălzire-mari consumatori de curent; dacă circuitul de alimentare cu energie electrică a fost întrerupt de către siguranţele fuzibile, poate avea drept cauză suprasolicitarea circuitului electric; dacă ulterior supradimensionaţi siguranţa, se încălzesc conductorii electrici până la limita topirii izolaţiei din PVC, fapt ce duce la scurtcircuit (efect termic instantaneu cu putere calorică mare, care aprinde orice material combustibil) prin unirea fazei cu nulul; nu utilizaţi mijloace electrice de încălzire locală improvizate;

supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi, şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni. Totodată, o altă cauză generatoare de incendiu este reprezentată de neregulile în instalarea şi exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos. Pentru înlăturarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri: montarea centralelor se va efectua numai de personal autorizat; verificarea etanşeităţii conductelor de G.P.L. cu emulsie din apă şi săpun; folosirea de regulatoare de presiune în perfectă stare de funcţionare; interzicerea utilizării de recipiente G.P.L. improvizate, a funcţionării acestora în poziţia culcat şi depozitarea acestora la o distanţă mai mică de 1,5 – 2 m de sursele de căldura. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău consideră faptul că, acordându-se atenţia cuvenita acestor reguli de prevenire a incendiilor, va fi evitată pierderea de vieţi omeneşti şi distrugerea bunurilor materiale.

Adauga un comentariu

*