Jandarmii au sancţionat comerţul ilegal

O patrulă de jandarmerie din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău , în timpul executării unei misiuni specifice de menţinere a ordinii şi liniştii publice în zona instituţiilor de învăţământ din partea de sud a municipiului Bacău a surprins în apropierea unui bloc de locuinţe o persoană care încerca să vândă trecătorilor 5 covoare. Jandarmii din cadrul patrulei au oprit şi legitimat persoana în cauză constatând că este vorba despre Matyas S. de 23 de ani din localitatea Căşeiu judeţul Cluj, fără ocupaţie şi fără antecedente penale. Acesta a declarat jandarmilor că nu are acte de provenienţă asupra acestor bunuri şi nici alte documente care să-i ateste dreptul de a le comercializa. A fost condus la sediul unităţii luându-se măsura sancţionării contravenţionale a acestuia cu avertisment (conform legii 12 din 1990) pentru vânzarea ambulantă a mărfurilor în alte locuri decât cele autorizate iar covoarele au fost ridicate de către jandarmi în vederea confiscării şi depuse în camera de corpuri delicte a unităţii.

EXTRAS DIN LEGEA 12 / 1990: Constituie activitãţi comerciale ilicite şi atrag rãspunderea contravenţionalã sau penalã, dupã caz, faţã de cei care le-au sãvârşit, urmãtoarele fapte: a) efectuarea de acte sau fapte de comerţ de natura celor prevãzute în Codul comercial sau în alte legi, fãrã îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege; b) vânzarea ambulantã a oricãror mãrfuri în alte locuri decât cele autorizate de primãrii sau prefecturi; c) condiţionarea vânzãrii unor mãrfuri sau prestãrii unor servicii de cumpãrarea altor mãrfuri sau de prestarea de servicii; d) expunerea spre vânzare sau vânzarea de mãrfuri sau orice alte produse fãrã specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat; e) efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a cãror provenienţã nu este doveditã, în condiţiile legii. Documentele de provenienţã vor însoţi mãrfurile, indiferent de locul în care acestea se aflã, pe timpul transportului, al depozitãrii sau al comercializãrii. Prin documente de provenienţã se înţelege, dupã caz, factura fiscalã, factura, avizul de însoţire a mãrfii, documentele vamale, factura externã sau orice alte documente stabilite prin lege; f) nedeclararea de cãtre operatorii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor de comision; g) cumpãrarea de mãrfuri sau produse în scop de revânzare, de la unitãţile de desfacere cu amãnuntul, de alimentaţie publicã, cantine, unitãţi de turism şi alte unitãţi similare; h) omisiunea întocmirii şi afişãrii, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de cãtre operatorii economici a preţurilor şi tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri şi tarife; i) refuzul furnizorului de a încheia contractul pentru livrarea produselor necesare consumului populaţiei, stabilite prin hotãrâri ale Guvernului şi repartizate pe bazã de balanţa;  j) livrarea sau cumpãrarea, fãrã repartiţie, a produselor prevãzute la lit. i), în defavoarea titularilor de repartiţie; k) neexpunerea la vânzare a mãrfurilor existente, vânzarea preferenţialã, refuzul nejustificat al vânzãrii acestora sau al prestãrii de servicii cuprinse în obiectul de activitate al operatorului economic; l) acumularea de mãrfuri de pe piaţa internã în scopul creãrii unui deficit pe piaţã şi revânzãrii lor ulterioare sau al suprimãrii concurenţei loiale; m) depãşirea, de cãtre operatorii economici cu capital majoritar de stat, a nivelurilor maxime de preţuri de vânzare cu ridicata sau de tarife stabilite prin hotãrâri ale Guvernului; n) depãşirea de cãtre orice operator economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotãrâri ale Guvernului, la formarea preţurilor de vânzare cu amãnuntul, indiferent de numãrul verigilor prin care circulã mãrfurile, cât şi depãşirea adaosurilor comerciale şi celor de comision stabilite şi declarate de cãtre operatorii economici la organele fiscale; o) vânzarea cu lipsã la cântar sau mãsurãtoare; p) falsificarea ori substituirea de mãrfuri sau orice alte produse, precum şi expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând cã sunt falsificate sau substituite.

Adauga un comentariu

*