Instruire

În conformitate cu prevederile Reg. (CE) Nr. 854/2004 Secţiunea III, Cap. IV-Calificarea profesională- având în vedere îmbunătăţirea administraţiei veterinare în domeniul igienei şi sănătăţii publice veterinare pentru implementarea Regulamentelor UE în unităţile de industrie alimentară, la Suceava, s-a desfăşurat in perioada 8-12 nov 2010 proiectul bilateral România-Olanda, G2G09RM83. Scopul acelui proiect a fost instruirea medicilor veterinari oficiali de la nivel central şi judeţean pe principiile auditării externe a unităţilor şi dobândirea experinţei practice în domeniile cărnii roşii, cărnii de pasăre şi peştelui. În cadrul acestui proiect au participat 3 experţi ai Autorităţii pentru Siguranţa Produselor şi Consumatorilor din Olanda, respectiv Ate Jelsma, Hans Dannenberg, şi Susie Hooghiemster, reprezentanţi ai ANSVSA de la nivel central responsabili pe domeniile carne de pasăre, carne roşie, peşte şi lapte, cât şi medici veterinari din cadrul serviciilor de igienă  veterinară şi epidemiologie de la nivelul a 22 direcţii judeţene şi medicii veterinari oficiali de la nivel local, care asigura supravegherea în unităţile de procesare carne pasăre, carne roşie, peşte şi lapte. Din cadrul DSVSA Bacau a participat un medic din cadrul serviciului de igienă  veterinară şi epidemiologie. Instruirea s-a axat pe implementarea sistemelor de siguranţa alimentelor (bazate pe principiile HACCP) cu privire la audit şi verificare în abatoare, unităţi de procesare carne, lapte şi peşte. Instruirea a inclus vizite la unităţi de procesare carne  şi lapte şi produse lactate. O atenţie deosebită s-a  acordat „cerinţelor generale” pentru unităţi de industria alimentară care trebuie auditate ca parte a controalelor.

Adauga un comentariu

*