Ştefan Radu lăudat în presa italiană după meciul cu Bologna

Evoluţia fundaşului Ştefan Radu a fost apreciată în presa italiană după meciul pe care Lazio l-a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Bologna, în etapa a XIV-a a campionatului Italiei.

Citeste: mai mult

Comentarii

  1. Klaudia a zis:

    CE SE URMĂREŞTE PRIN REVIZUIREA TRATATULUI CU UNGARIA ?Posted in FIGHT4ROMANIA, Patrioti, RUBRICA DE DOVEZI, Romania, Salvati Rosia Montana by smbro at 5:02 am |De la sfeerşitul anului 1996, timp de 14 ani se află la guevenarra Rome2niei o organizaţie neguvernamentală, antirome2nească, şovină şi extremistă, numită UDMR (neoficial, Uniunea pentru Dezmembrarea şi Maghiarizarea Rome2niei). Obiectivul de bază al UDMR eel constituie distrugerea Statului Rome2n şi obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului, urmată de refacerea Ungariei Mari. Aveend eenscrise een statut obiective care sfidează Constituţia Rome2niei şi care eencalcă Legea partidelor politice, niciodată această organizaţie antirome2nească nu a fost eenregistrată ca partid politic la Tribunalul Municipiului Bucureşti, dar beneficiază de drepturile unui partid politic.Coordonată de la Budapesta pentru realizarea obiectivelor sale, Cicciolina politicii rome2neşti post-decembriste, cu aprobarea şi sub tutela preşedinţilor Rome2niei, Ion Iliescu, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, s-a combinat şi a guvernat eempreună cu PNŢCD, PNL, PD şi PDSR. Prin politica paşilor mărunţi aplicată een Guvernele Rome2niei conduse de premierii Victor Ciorbea, Radu Vasile, Mugurel Constantin Isărescu, Adrian Năstase, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu şi Emil Boc, UDMR şi-a atins numeroase obiective. cen urma protocoalelor secrete eencheiate şi prin politica şantajului aplicată iresponsabililor care a adus-o la guvernare eempotriva Poporului Rome2n şi a Rome2niei, UDMR a reuşit să obţină o mulţime de privilegii, concesii şi discriminări pozitive, dintre care amintim: separatism şcolar pe criterii etnice, prin alungarea elevilor şi profesorilor rome2ni din şcolile de stat rome2neşti; epurarea etnică din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, prin alungarea a peste 50.000 de rome2ni; restituirea een natură a proprietăţilor bisericeşti, inclusiv cele revendicate de Statusul Romano-Catolic, care niciodată nu a fost proprietarul lor; restituirea imobilelor revendicate de numeroasele organizaţii ungureşti, respectiv a clădirilor multor şcoli, licee, universităţi, muzee, grădiniţe, spitale, dispensare medicale, biblioteci şi alte instituţii ale Statului Rome2n, care a devenit chiriaş şi acum plăteşte anual pentru chirii peste 50 milioane euro din banii contribuabililor rome2ni; eenfiinţarea de secţii cu predare een limba ungară la mai multe facultăţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, precum şi a unor colegii afiliate acestei universităţi, cu predare numai een ungureşte, care funcţionează een Miercurea-Ciuc, Gheorgheni, Odorheiul-Secuiesc, Teergu-Secuiesc, Satu-Mare şi Aiud; reamplasarea la Arad a statuii celor 13 generali criminali care au ucis peste 40.000 de rome2ni şi au ars aproape 300 de biserici ortodoxe een timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din Ardeal; atribuirea de denumiri ungureşti, identice cu cele din timpul ocupaţiei maghiare, la peste 1000 de localităţi din Ardeal; introducerea limbii ungare ca limbă oficială een localităţile unde trăiesc peste 20% etnici unguri din totalul locuitorilor; numirea unor “specialişti” unguri (ex. Kelemer Hunor, medic veterinar, ca ministru al Culturii; Cseke Attila, jurist, ca ministru al Sănătăţii; Marko Bela, poet minor, ca viceprim-ministru al Rome2niei etc.) een instituţiile de stat centrale, regionale, judeţene şi locale; emisiuni een limba ungară la studiourile publice de televiziune şi radio, de la nivel central şi la cele teritoriale din Ardeal; organizarea unor referendumuri locale pentru autonomia teritorială pe criterii etnice a aşa-zisului Ţinut Secuiesc, aveend sprijinul Guvernului Tăriceanu I; eliminarea denumirilor de străzi şi de pieţe rome2neşti şi eenlocuirea lor cu numele unor criminali sau antirome2ni din reendurile cetăţenilor Ungariei; presă een limba ungară finanţată, een majoritate, de contribuabilii rome2ni; UDMR beneficiază de dublă finanţare (ca partid politic şi ca uniune culturală) din Bugetul de Stat al Rome2niei; etnicii unguri care au luptat een armata Ungariei een al II-lea război mondial eempotriva Statului Romăn au fost declaraţi veterani ai Armatei Rome2ne (cu sprijinul PDSR, PNŢCD, PD, PNL, PSDR, PNL ‘93, PAC, PER) şi primesc indemnizaţii, după ce au săveerşit asasinate een massă eempotriva rome2nilor; modificarea Legii investiţiilor străine pentru a facilita firmelor din Ungaria să cumpere mari suprafeţe de teren een Ardeal; ridicarea multor monumente pentru criminalii unguri; introducerea limbii ungare ca probă eliminatorie la concursurile pentru ocuparea unor posturi een instituţiile de stat din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.Aceste privilegii au fost acordate, een etape, ungurilor din Rome2nia, după ce:1. Ei nu au recunoscut şi nu au votat Constituţia Rome2niei, contestă caracterul naţional al Statului Rome2n şi seent singurii duşmani ai Limbii Rome2ne.2. La 15 martie 1990, pastorul Tf6keş a intervenit la preşedintele S.U.A. cereend să nu fie acordată clauza naţiunii celei mai favorizate pentru Rome2nia,3. cen 19-20 martie 1990, Ungaria şi UDMR au organizat atrocităţile de la Teergu Mureş cu scopul dezmembrării teritoriale a Rome2niei. Aliaţii UDMR au blocat discutarea een Parlament a Raportului despre acţiunile antirome2neşti de la Teergu Mureş, pentru a nu se afla adevărul.4. cen anul 1993, UDMR a cerut şi a acţionat pentru ca Rome2nia să nu fie primită een Consiliul Europei.5. cen anul 1994, la dezbaterea proiectului Legii cenvăţămeentului, reprezentanţii U.D.M.R. au declarat că: “Pentru copilul maghiar, eenvăţarea limbii rome2ne este o traumă. Dacă-l obligă, poate percepe eenvăţarea limbii rome2ne ca un blestem!”.6. U.D.M.R. a făcut numeroase apeluri pentru internaţionalizarea aşa-zisei probleme ungureşti din Ardeal.7. cen ianuarie 1995, Marko Bela a prezentat “Programul de autonomie al UDMR”.8. Ungaria şi UDMR acţionează, de 21 de ani, pentru refacerea Regiunii Mureş Autonomă Maghiară, din timpul regimului comunist.9. cen fiecare an, een Ardeal, cu ocazia sărbătoririi celor trei zile naţionale ale Ungariei, au fost organizate de către UDMR multe manifestări antirome2neşti, şovine şi extremiste, la care au fost interzise Imnul Naţional şi drapelul Rome2niei, precum şi Limba Rome2nă.10. cen februarie 1995, la Atlanta, Ungaria şi UDMR au cerut medierea Statelor Unite ale Americii een problema Ardealului, de fapt un nou diktat pentru sfeertecarea Rome2niei. Acţiunea a fost dejucată de Partida Naţională: PRM, PUNR, PDSR şi PSM.11. UDMR a acţionat, eempreună cu Ungaria, pentru introducerea Recomandării 1201 een textul Tratatului cu Rome2nia. UDMR a cerut să fie parte, alături de Rome2nia şi Ungaria, la negocierea şi semnarea acestui Tratat.12. Ungaria şi UDMR au eencercat, een martie 1995, la Conferinţa de Pace de la Paris, să impună Rome2niei aşa-numitul “Pact Balladur”. Este meritul premierului Nicolae Văcăroiu, susţinut de PRM, PUNR, PDSR şi PSM, că nu a fost semnat acel document.13. Ungaria şi UDMR nu respectă, ci eencalcă, cele mai multe dintre prevederile din Tratatul cu Rome2nia, semnat la Timişoara een ziua de 16 septembrie 1996.14. UDMR acţionează een ţară şi străinătate, cu susţinere masivă de la Budapesta, pentru obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului, la 15 martie 2011, după modelul şi precedentul Kosovo.15. U.D.M.R a demonstrat prin fapte, een fiecare an din ultimele două decenii, că este un mare pericol pentru Poporul Rome2n, pentru Limba Rome2nă şi pentru Rome2nia.cen ultimii 14 ani, Ungaria şi UDMR au sfidat şi eencălcat sistematic, de nenumărate ori, majoritatea prevederilor din Tratatul de eenţelegere, cooperare şi bună vecinătate eentre Rome2nia şi Republica Ungară, ratificat de Parlamentul Rome2niei prin Legea nr.113 din 10 octombrie 1996. Prezentăm ceeteva exemple edificatoare, pornind de la textul articolelor din acest Tratat:1.Art.1: “Rome2nia şi Republica Ungară (denumite een continuare “Părţi Contractante”) eeşi eentemeiază relaţiile pe eencredere, cooperare şi respect reciproc”. Ce eencredere se poate avea een Ungaria, care nu recunoaşte Marea Unire de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918, care cere revizuirea Tratatului de la Trianon din 1920 şi care susţine toate acţiunile UDMR, Consiliului Naţional Secuiesc (CNS) şi ale Consiliului Naţional al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) vizeend obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului? Ce respect reciproc există atunci ceend toate zilele naţionale ale Ungariei seent sărbătorite een Rome2nia, inclusiv cu participarea preşedintelui şi a unor miniştri din Ungaria, iar sărbătorirea Zilei Naţionale a Rome2niei la Budapesta a fost interzisă? Ce eencredere poate avea Rome2nia een Ungaria ceend een Parlamentul de la Budapesta au jurat 300 de membri ai UDMR şi CNS să acţioneze pentru obţinerea autonomiei teritoriale pe criterii etnice, la 15 martie 2011?2.Art.2: “Părţile Contractante vor acţiona pentru ca eentreaga Europă să devină o comunitate de state”. Dar, Ungaria acţionează eempreună cu UDMR eempotriva Statului Naţional Unitar Rome2n şi liderii acestora cer autonomia teritorială a unor “ţinuturi şi regiuni” din Rome2nia.3.Art.3: “Părţile Contractante reafirmă că se vor abţine de la sprijinirea unor acţiuni eendreptate eempotriva integrităţii teritoriale a celeilalte Părţi Contractante” . Ungaria a eencălcat de nenumărate ori această prevedere din Tratat prin declaraţiile şi acţiunile la care au participat een Ardeal inclusiv preşedinţii, prim-miniştrii şi miniştrii din Ungaria.4.Art.4: “Părţile Contractante…reconfirmă că vor respecta integritatea teritorială a celeilalte Părţi şi reafirmă că nu au pretenţii teritoriale una faţă de cealaltă şi că nu vor ridica astfel de pretenţii nici een viitor”. cencălceend Tratatul, Ungaria susţine, een fapt şi public, autonomia teritorială a Ardealului şi acţionează pentru refacerea Ungariei Mari prin anexarea Ardealului, Slovaciei, Ucrainei Subcarpatice şi a Voivodinei din Serbia. Ungaria are pretenţii teritoriale asupra Rome2niei, een vatra noastră strămoşească din Dacia Mare, unde a existat cea mai veche civilizaţie din Europa.5.Art.5: “Miniştrii afacerilor externe vor proceda cel puţin o dată pe an la trecerea een revistă a aplicării prezentului Tratat”. Prin prezenţa UDMR een Guvernul Rome2niei, een perioada 1997-2010, această prevedere nu s-a respectat. Preşedinţii Rome2niei, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, şi Traian Băsescu, toţi premierii şi miniştrii de Externe au acceptat tacit eencălcarea de către Ungaria, UDMR, CNS şi CNMT a Tratatului de bază din anul 1996. Cu toţii au luat poziţia struţului, permiţeend astfel escaladarea acţiunilor iredentismului unguresc.6.Art.7: “Părţile contractante se vor sprijini reciproc een eforturile lor de integrare een Uniunea Europeană.” cen primăvara anului 2011, urmează şantajul Ungariei şi alte pretenţii ale U.D.M.R. cu ocazia votării extinderii spaţiului Schengen pentru Rome2nia şi Bulgaria, atunci ceend Ungaria va avea preşedinţia Consiliului Europei.7. Art.14: “Părţile Contractante condamnă orice manifestări de xenofobie, de ură, discriminare sau prejudecăţi rasiale, etnice sau religioase şi vor lua măsuri eficiente pentru a preveni orice asemenea manifestări”. Contrar Tratatului, Ungaria eencurajează şi susţine astfel de manifestări pe teritoriul Rome2niei, een special een Ardeal, prin UDMR, CNS, CNMT., Partidul Civic Maghiar şi alte organizaţii antirome2neşti. Niciodată Ungaria nu a condamnat asemenea manifestări ale UDMR ci, dimpotrivă, pe multe le-a patronat.8.Art.15, alin.3: “Părţile Contractante vor lua măsurile necesare ca persoanele aparţineend minorităţilor naţionale să poată eenvăţa limba lor maternă şi să aibă posibilităţi adecvate pentru a fi educate een această limbă, een cadrul eenvăţămeentului de stat, la toate nivelurile şi formele, potrivit nevoilor acestora”. cen Rome2nia se respectă Tratatul, dar een Ungaria pentru cetăţenii de etnie rome2nă aceste prevederi seent eencălcate een mod sfidător. Şantajul asupra PDL şi pretenţia UDMR ca prin Legea Educaţiei să fie interzisă Limba Rome2nă la predarea Istoriei Poporului Rome2n şi a Geografiei Rome2niei pentru elevii unguri eencalcă Tratatul dintre Rome2nia şi Ungaria. cen Ungaria, elevii rome2ni nu eendrăznesc să pretindă ca Istoria şi Geografia acestei ţări să se predea een Limba Rome2nă, cu toate că een urmă cu 6.000-7.000 de ani ee.Chr. pe teritoriul actualei Ungarii trăiau strămoşii noştri geto-daci. Cetatea dacică Buda din Capitala Ungariei stă mărturie peste milenii. cen Ungaria, elevii rome2ni eenvaţă Limba Rome2nă ca o limbă străină şi, de regulă, aceasta se predă een limba ungară. Elevii rome2ni nu au voie să vorbească een Limba Rome2nă nici măcar een timpul recreaţiilor de la şcoală.9.Art.15, alin.8: “Părţile Contractante recunosc că, een exercitarea drepturilor la care se referă acest articol, orice persoană aparţineend unei minorităţi va respecta, ca orice alt cetăţean al statului respectiv, legislaţia naţională şi drepturile celorlalţi. Aceste persoane se bucură de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii cetăţeneşti, la fel cu ceilalţi cetăţeni ai ţării een care trăiesc”. Este evident că membrii UDMR, ai CNS şi CNMT eencalcă acest Tratat şi, mai ales, Constituţia Rome2niei.10. cen Anexa la Tratat se precizează că: “Părţile Contractante seent de acord că Recomandarea 1201 nu se referă la drepturi colective şi nici nu obligă Părţile să acorde persoanelor respective dreptul la un statut special de autonomie teritorială bazată pe criterii etnice.” Contrar Tratatului dintre Rome2nia şi Ungaria, UDMR, CNS şi CNMT, coordonate de la Budapesta, acţionează pentru obţinerea autonomiei teritoriale pe criterii etnice een Ardeal.La 29 august 1996, preşedintele Rome2niei, Ion Iliescu, s-a eenteelnit cu liderii partidelor politice parlamentare pe tema Tratatului de bază dintre Rome2nia şi Ungaria, subliniind că: “Tratatul respinge een mod clar orice tendinţă de revizionism, revendicare teritorială sau de lezare a suveranităţii celor două state”. Textul Tratatului respinge, dar Ungaria nu-l respectă! Ca urmare, peenă een august 2011, autorităţile Statului Rome2n au obligaţia să notifice een scris celeilalte Părţi Contractante intenţia lor de a denunţa Tratatul. Se ştie că, la 19 noiembrie 2010, een Parlamentul Republicii Ungare s-a ţinut şedinţa Consiliului Naţional Secuiesc din Rome2nia şi acolo, pe leengă autonomia Ardealului, s-a cerut Ungariei, cu prioritate, să revizuiască Tratatul cu Rome2nia. De ce ? Pentru ca, fără să fie revizuită Constituţia Rome2niei, să se introducă limba ungară ca limbă oficială şi ţara noastră să devină un stat multinaţional şi federal. Prevederile art.152, “Limitele revizuirii”, pot fi “ocolite” fără voinţa Poporului Rome2n exprimată prin Referendum Naţional, deendu-se o anumită interpretare art.20, alin. 2 din Constituţie: “Dacă există neconcordanţe eentre pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Rome2nia este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale”. Acest articol se coroborează cu art.11, alin 2: “Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”. Rome2nia este singura ţară din Europa unde s-a reglementat că unele prevederi dintr-un tratat cu alt stat au prioritate faţă de Constituţie. cen baza protocolului secret dintre PDL şi UDMR şi a şantajului continuu practicat de parlamentarii unguri de la Bucureşti eempreună cu Ungaria, PDL s-a angajat să acţioneze pentru revizuirea rapidă a Tratatului din 1996 şi să includă toate pretenţiile ungureşti. Pentru a se menţine la Putere, PDL susţine een genunchi toate pretenţiile iredentismului unguresc. Pe această linie se eenscrie şi eenteelnirea secretă de la Predeal, din seara zilei de 27 noiembrie 2010, dintre Traian Băsescu şi George Sf6rf6s, unul dintre susţinătorii pretenţiilor Ungariei şi ale UDMR. Creşterea preţului aurului şi politica marilor Puteri vizeend sporirea rezervelor de aur l-au determinat pe americanul Sf6rf6s să-i ceară sprijinul preşedintelui Băsescu pentru a eencepe, een următoarele ceeteva luni, jefuirea zăcămeentului de aur, argint, uraniu şi alte metale rare, de la Roşia Montană, evaluat la peste 100 miliarde euro. cen această perioadă, ceend directorul F.M.I. a avertizat că Rome2nia riscă să intre een incapacitate de plată, preşedintele Băsescu, eempreună cu liderii PDL, UDMR şi UNPR, va căuta să convingă Poporul Rome2n că Rome2nia nu are nevoie de 800-4.000 tone de aur, de peste 2.300 tone de argint, de peste 300 tone de uraniu şi de marile cantităţi de metale rare de la Roşia Montană şi, ca urmare, este necesar ca această bogăţie uriaşă să fie dată gratis unor aşa-zişi investitori străini, de fapt o mafie internaţională. Dar, Bunul Dumnezeu a lăsat această uriaşă bogăţie Poporului Rome2n, een Dacia Edenică, şi nu unor hoţi internaţionali. La recenta eenteelnire nocturnă de la Predeal s-a promis sprijinul PDL pentru revizuirea Tratatului cu Ungaria, astfel eenceet Rome2nia să devină un stat federal şi multinaţional, een care limba ungară să fie limbă oficială, alături de Limba Rome2nă. Se pregăteşte un nou act de Trădare Naţională, acum, een preajma Zilei Naţionale a Rome2niei, 1 Decembrie. Uniţi ca la 1918, rome2nii pot şi trebuie să blocheze revizuirea Tratatului cu Ungaria şi să ceară denunţarea Tratatului care a eenmormeentat liniştea rome2nilor din Ardeal şi care a fost deseori eencălcat de ţara vecină şi neprietenă, eempreună cu UDMR!Dr. GHEORGHE FUNAR,Secretar General al P.R.M.,Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj Cc2ND SE FURA , CUM SE FURA !-inainte de �?~89 toţi rome2nii furau echitabil unii de la alţii. Statul eei fura echitabil pe tovarăşi, iar tovarăşii furau statul.– 1990-1996 se fura pe scheme şi inginerii financiare de tip piramidal. Cei care au furat s-au numit mai te2rziu oameni de afaceri.- 1996-2000 se fura din privatizări. Comisioane de zeci de milioane de euro, industrii eentregi ve2ndute pe 1 leu. cen perioada asta se nasc industriaşii gen Patriciu.- 2000-2004 se fura din marile privatizări, retrocedări şi derogări de la plata taxelor şi impozitelor. Cei care au furat s-au numit mai tarziu moguli- 2004-2008 se fura din investiţii şi contracte cu statul. Statul a investit een buzunarele şmecherilor. Cei care au furat azi le spunem �?o băieţi deştepţi�?�.-2008-2010 privatizări nu se mai pot face, investiţii nu, că a venit criza. Aşa că s-a furat direct din bugetul statului.-2010 -prezent bugetul nu mai exista. Aşa că se fura direct din buzunarul rome2nilor, salarii, pensii� IN ROMANIAA trăi een Rome2nia este o experienţă extraordinară. Numai aici poţi eenvăţa să te revolţi şi să te resemnezi een acelaşi timp, să supravieţuieşti şi să mori. Şi toate acestea numai pentru că Rome2nia este păme2ntul tuturor posibilităţilorDupă 1989, rome2nii au avut parte de mari deziluzii şi dezamăgiri. Rome2nia a fost hăcuită cu bună ştiinţa preşeacdinacţilor, serviciilor secrete, geneacralilor laaccomi şi orgolioşi, miniştrilor, politicienilor!Aici eşti condiţionat să trăieşti sub ciocoii noi, care fură tot de la ăştia mai oaacmeni , care punem capul een păacme2nt şi credem că suntem mai civilizaţi dacă nu reacţionăm ce2nd ni se eencalcă drepturile.Nulităţile ajung şefi de tot felul, een timp ce valorile autentice sunt excluse. Justiţia, practic, nu mai există.Pentru că aici este mai rău dece2t eentr-un lagăr, pentru că nesimţirea şi nepăsarea sunt la putere şi printre noi, een principalele instituţii (şcoală, spitale etc.), pentru că o să ajungem minoritari een ţara noastră din cauza […]Este ţara eternelor PCR – Pile, Cunoştinţe, Relaţii. Pilele eencă funcţionează mai bine dece2t competenţele● O ţară cu o mentalitate bizară: că angajaţii sunt sclavi● Aici, oricine ar fi la putere ori fură, ori e nepăsător faţă de sănătatea şi educaţia acesui popor● cen plus, pe2nă şi sănătatea e bolnavă● cen Rome2nia, serviciile sunt de o calitate eendoielnică. Uneori devin deserviciiROMANIA , ŢARĂ DE POVESTELa noi, een Rome2nia: Salariile cresc, scăze2nd – Pensiile sunt tot mai mari, fiind reduse – Medicamentele gratuite trebuie cumpărate- La robinet, apa caldă curge rece, iar apa potabilă nu e bună de băut – Trăim een frig plătind tot mai multă căldură – Plătim asistenţa medicală gratuită – Avem un preşedinte care spune mereu adevărul dar fiecare promisiune a lui se dovedeşte a fi o minciună. Culmea, la fel se eente2mplă şi cu primul ministru!- Premierul ştie totdeauna ce vrea “rome2nul” fără să-l eentrebe niciodată – Banii ţării sunt tot mai putini şi avem tot mai multi miliardari – Poporul primeşte tot mai mult iar numărul săracilor sporeşte een fiecare zi – Cel mai performant guvern ales de parlament este acela care tocmai fusese destituit pentru incompetenţă – Fiecare ministru jură azi, cu me2na pe biblie, că doreşte binele poporului şi de a doua zi porneşte un program menit să-l distrugă – Salariile profesorilor au crescut cu 50%, prin reducerea cu 15% – centr-un singur an au fost create 200 000 locuri de muncă şi ca urmare numărul şomerilor a crescut cu 300.000 – Este garantată libertatea de exprimare a cetăţeanului datorită efortului serviciilor speciale de a le asculta, een fiecare clipă, telefonul – Libertatea presei este sfe2ntă, de aceea ajung een stare de faliment tot mai multe ziare antiguvernamentale -S-a redus cu peste 60% numărul taxelor şi impozitelor, dar plătim cu 20% mai mult taxe şi impozite S-au desfiinţat peste 100 agenţii guvernamentale, prin creşterea numărului angajaţilor een plată al acestora cu circa 10% -Cabinetul premierului a fost micşorat, desfiinţat chiar, prin angajarea een plus a ce2torva zeci de consilieri personali ai primului-ministru -Constituţia este respectată de guvernanţi prin eencălcarea fiecărui paragraf al ei, sub eendrumarea atentă a primului ministru care este doctor een drept constituţional. Din nou, culmea, la fel procedează şi preşedintele! -Legile cele mai bune een Rome2nia sunt cele care nemulţumesc pe toată lumea – Avem şi o instituţie denumită Direcţia Naţională Anticorupţie care a obţinut rezultate remarcabile een lupta eempotriva corupţilor, fără să fie condamnat vreun corupt. Ca urmare, fără nici un corupt, am devenit ţara cea mai coruptă din Europa -Deşi 60% din alegătorii cu drept de vot au optat pentru un preşedinte sau altul, adevăratul şef al statului a fost desemnat de “flacăra violet” -O campanie electorală de ce2teva sute de milioane de euro a fost plătită cu numai circa cinci milioane – Am fost o ţară fără premier două luni, ave2nd concomitent een funcţie trei prim-miniştri unul demis, unul interimar şi unul desemnat -cemprumuturile externe eempovărătoare, menite să scoată ţara din criză, ade2ncesc şi mai grav criza-Avem o armată tot mai puternică cu o dotare tot mai precară -Am intrat een Uniunea Europeană, trăim mai bine dar o ducem de două ori mai prost – Speranţa de viaţă este tot mai mare prin creşterea fără precedent a mortalităţii -Şcoala este gratuiă pentru toţi copiii, plătindu-se taxe scolare tot mai mari -Pentru copiii preşcolari s-au infiinţat mai multe grădiniţe datorită reducerii drastice a numărului celor existente -Analfabeţii nu numai că pot citi, ei chiar eenvaţă legea circulaţiei şi obţin permisul de conducere -Turismul a cunoscut o creştere nemaieente2lnită, ca urmare a scăderii numărului turiştilor cu peste 50% faţă de anul precedent S-au luat măsuri hotăre2te de eentărire a economiei prin desfiinţarea a ce2te 20 000 de intreprinderi lunar -Deşi, prin străduinţa guvernului, se produc anual 10 pe2ini pe cap de locuitor, fiecare cetăţean are asigurată cel puţin o pe2ine een fiecare zi -Agricultura noastră poate hrăni 80 de milioane de oameni, ca urmare peste 80% din me2ncarea zilnică a rome2nului este adusă din alte ţări – Petrolul produs de noi este cel mai ieftin din lume. Cum reuşim? cel plătim cu preţul cel mai mare din Europa. Cu gazele se eente2mplă la fel – Construim een fiecare an sute de kilometri de autostradă şi ca urmare avem autostrăzi tot mai puţine -Si gropile din carosabil devin tot mai numeroase eentruce2t le astupăm continuu cu asfalt -Oricare altă ţară cu ate2tea minuni adunate laolată ar fi dispărut demult. Noi existăm! Mai sunt şi alte minuni een ţara asta. cen Rome2nia, minunile nu se sfe2rşesc niciodată!Şi asta fiindcă şi noi, rome2nii, suntem un popor de poveste.Alegem mereu şi mereu conducătorii cei mai capabili de minunăţii! . Cum arată azi societatea din Rome2nia Te arde. Ştiu că te arde.cen Rome2nia, aici, există o societate profund polarizată, profund schizoidă. Din ce een ce mai polarizată şi mai schizoidă dela an la an. Se găseşte aici o majoritate ponosită, subjugată compromisului şi lipsită de drepturi, despuiată pe2nă de propriile pontenţialităţi, peste care tronează vulgar şi arogant o minoritate, eendrăznesc să spun ucigaşă cu „gipane” supradimensionate, gata să te spulbere cu zile pentru singura vină de a te fi aflat een faţa scumpilor lor bolizi, gata să te ste2lcească een bătaie pentru simplu moft de-ai fi eencurcat een grandomănia lor fără limite. Sunt indivizi care şi-au pierdut orice reper nu doar creştin, ci uman.Iar Legea nu există dece2t, poate, pentru proşti. cen fond, asta este şi ideea.Sărmanii eei urăsc pe bogaţi, eei despreţuiesc pentru comportamentul lor dar, een ade2ncul inimii, eei invidiază, le admiră viaţa şi ar vrea să fie ca ei. Să poţi ajunge din terorizat terorist, iată visul ce merită visat!Oamenii au uitat să vorbească şi latră. Se comunică aproape monosilabic:băi, măi, vino, dute, hai, mă-ta…. Toate formulele de politeţe, de bună voinţă, cuvintele acelea galante, cu consistenţă, noimă şi duh, care te eembogăţesc,care eeţi descreţesc fruntea şi-ţi fac ziua agreabilă – mulţumesc, bunăziua, ce mai faceţi, mă bucur pentru dumneavoastră – par să fi ieşit din uz. Trăiesc numai een dicţionare şi, din ce2te eemi dau seama, dicţionare nu prea mai foloseşte nimeni. Lumea se eembulzeşte een zona ta privată la bancă, la poştă, la magazin. Lumea nu este senină şi demnă. Lumea care se „descurcă” e mereu grăbită, repezită, agresivă. cen realitate, se fuşereşte la greu, şi totul pare dus numai pe2nă la jumătate. Hai, maximum pe2nă la trei – sferturi, după care „e bine şi aşa”, adică se schimbă brusc direcţia, viziunea, prioritatea.Fidelitatea faţă de un principiu asumat este taxată drept rigiditate, criteriile-sbune doar een teorie. Flexibilitatea este cuve2ntul de ordine azi, mai ales cea morală. Se practică een plus, o eschibare degradantă, greţoasă a sexualităţii; senzualitatea femeii nu mai este cu perdea, ci pornografie; machiajul este mai greu,’ decolteurile – ade2nci, bărbaţii aţe2ţaţi een animalicul lor.Lucrurile sfinte sunt subiect de banc, iar spaţiul public este nespălat.De gura adolescenţilor să te fereşti. Mulţi dintre ei nu mai respectă nimic şi pe nimeni, nici chiar pe ei eenşişi. Ruşinea a murit, cuviinţa eeşi dă ultima suflare.Prin cartiere cofetăriile s-au transformat een cazinouri.Manelele au evadat din muzică şi s-au instalat een haine, een arhitectură, een maldărele de gunoaie din mijlocul parcurilor naţionale, een drujbe şi-n termopane.Kitsch-ul acoperă ultimele bastioane ale solemnităţii şi ale decenţei. Piese de o frumuseţe elegant trasată cad een me2inile unor demolatori nu doar fără cultură ci lipsiţi chiar şi de acea eenăscută delicateţe een faţa purităţii simple.Unii demolează chiar construind. Demolează autenticul şi frumosul, sluţesc peisajul şi handicapează sufletele privitorilor. Natura, creaţie a lui Dumnezeu,este incediată, braconată, furată, retezată dela păme2nt, lăsată să se irosească sub scaieţi. Aşa tratează mai – marii darul. Ţara-i un S.R.L. Al lor.Preoţia se vinde şi se cumpără, moşiile sufleteşti se tranşează ca şi imobiliarele.Spiritul trebuie ancorat cu lanţuri een trotuar, ca nu cumva să leviteze. Trebuie eendesat cu talismane din plen. Crucile trebuie eempănate ca nişte ţoape ale tranziţiei, cu flori de plastic eendesate een jumătăţi de PET-uri pline de praf. Evlavia se exprimă een doze mari de beton, een pseudo-icoane şi een podele sclipicioase. Lucrurile bune trebuie să fie mari.Bigotismul a devenit virtute şi vorbeşte een citate aproximative.Ai senzaţia că sufletele rătăcesc răzleţe undeva eentr-un gulag invizibil, iar trupurile derutate, tracasate de griji, se preumblă singure, pustii şi pline de riduri de colo pe2nă acolo pune2ndu-şi ca unic ţel banul- fără de care eşti nimeni.Dacă nu ai bani, nu ai drepturi, nu primeşti respect, nici eengrijire, demnitateapersoanei umane stă een dimensiunea portofelului, een succes, een numărul de plecăciuni efectuate periodic faţă de pile sus puse. La cantitatea de muncă şi de stres pe care o presupune, o minimă prosperitate te costă sănătatea, căsnicia şi viaţa personală.Toţi vor să ajungă bogaţi repede, doar o viaţă au, şi ea se consumă integral aici, eentre hoţi şi şmecheri, een această perpetuă senzsţie de nesiguranţă..Aşteaptă-te ca een Rome2nia să te simnţi een nesiguranţă. Cine mai are oare instinctul de a produce ceva, de pildă lucruri de calitate ? O mai fi viu instinctul acela al ţăranului harnic şi cu scaun la cap de a diversifica, de a fi pregătit,de a umple hambarul cu lucrul me2inilor lui? Ori pasiunea meşteşugarului de a lăsa ceva solid een urmă, peste generaţii? Mai ţine cineva la ideea lucrului durabil şi bine făcut ca la o satisfacţie personală? Nu pot să eeţi dau mari speranţe .Aşteaptă-te ca acela care a comis o ilegalitate sa eeţi pretindă să plăteşti een locul lui, iar dacă refuzi să o faci, să se indigneze „că nu este drept”. şmecheria este nu mai a lui, dar vinovăţia este la comun, ca la comunişti. Ce2nd este de luat, să ia singur, dar ce2nd este de dat, să dea toţi. Pretinde manipulare, dezimformare, naivitate eentreţinută, sărăcie. Democraţia nu funcţionează, fiindcă dacă ar funcţiona ar eensemna că poporul ar avea puterea, ori eu nu văd asta nici unde.Educaţia este dinamitată după cum este şi familia. Copii răme2n de izbelişte, devoraţi de oboseală, precaritate materială, visele comuniste sau ambiţiile de carieră ale părinţilor.Sănătatea este un cadavru een putrefacţie, iar-dacă mi permiţi metafora-la morgă nu funcţionează, nici frigiderele, nici aerul condiţionat.Agricultura este een colaps; turismul este o glumă sinistră ( avem brand dar n-avem produsul propriu-zis ); sportul este cvasi-inexistent. drumurile sunt omor cu premeditare.Patria este enclavizată. Căci da, singurele care mai trăiesc,care mai respiră ce2t de ce2t normal, care mai ţintesc către ceva, care nu au fost carbonizate eencă een acest război civil mocnit, dar generalizat sunt ce2teva discrete enclave de dreaptă judecată, de deschidere, de iniţiativă, de profesionalism, de activitate creatoare, de revoltă şi de construcţie, de demnitate, de mărturisire, de creştinism autentic, de delicateţe revigorantă, de iubire şi bunătate, de ge2ndire pe termen lung, cu eencrederea een nişte valori perene clare şi negociabile.Enclavele bine crescute eeşi acceptă marginalitatea, efectue2nd mişcări retractile către forul interior al propriei fiinţe, refugiindu-se een anonimat ca să salveze măcar pe sine. cenţelepciunea lor proaspătă, răbdarea lor purificatoare se transmite ca alchimia numai pe filiere de iniţiaţi, iar copii lor vor suferi precum ciudaţii şi inadaptaţii societăţii.MARŞ DE ADIO Adrian Păunescu La muncă, derbedei, că trece anulşi vin ăilalţi şi-o să vă ia ciolanul.Făceaţi pe democraţii cei cucernici,Cristosul mamii voastre de nemernici.Scuipaţi-vă-ntre voi cum se cuvineşi-apoi convingeţi-vă că e bine.C-aţi luat o ţară de mai mare dragulşi i-aţi distrus averile şi steagul.S-ajungem colonia de ocarăcare-şi va cere scuze een maghiară.Şi, prin complicităţi cu demoni aprigi,aţi desfiinţat uzine , ce2mpuri , fabrici.Şi, prin ve2nzări de ţară infernale,aţi omore2t cu voia animale.La greul greu care mereu ne-ncearcă,răspundeţi cu un greu de moarte, parcă.Şi i-aţi găsit şi bolii un remediueentoarceţi Rome2nia n Evul Mediu.Ce căzături, ce te2rfe, ce mizerii,v-aş desena cu acul, să vă sperii.Dar voi nici se2nge nu aveţi een vine,ci credite din călimări străine.Le ştiţi lui Hitler şi lui Stalin tainaşi-mpingeţi Bucovina een Ucraina.Aşa cum ceilalţi, limpezească-i valuls-au compromis negustorind Ardealul.De unde sunteţi, mă, din ce găoace ,cum v-au putut părinţii voştri face ?Ce condimente le-au picat een spermăde e trădarea voastră-ate2t de fermă ?Aţi pus nenorocita voastră labăpe-această tristă ţară Basarabă.Şi vreţi cu-ameninţare şi cu biciuls-o faceţi curva voastră de serviciu.Mimaţi respectul pentru cele sfinte,dar vindeţi şi păme2nturi şi morminte.Aţi inventat examene severe,supunere poporului spre-a-i cere.Şi toată zbaterea a fost degeabacă-n nas mai marii v-au eenchis taraba.Minciuna voastră v-a adus pe scenă,actori eentr-o politică obscenă.Şi-acum, că-i un prăpăd eentreaga ţară,ia cereţi-vă puţintel, afară.Dece2t să vă trimită ţara noastră ,mai bine mergeţi voi een mama voastră.Plecaţi de-aici, cu-o grabă funerară,şi nu albanizaţi această ţară.Băgaţi viteză, că vă trece anulşi s-a scurtat şi s-a-nvechit ciolanul.Şi ce vă pot eu spune la plecaredece2t lozinca lui Fănuş cel mare :Nenorociţilor, se rupe şnurul, La muncă, la bătut ţăruşi cu curul ! .

Adauga un comentariu

*