Cultura, informatie si educatie prin expozitii „Rezervatia Naturala Muntii Nemira”

p2270220.jpgComplexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea”, Sectia Vivariu, a vernisat vineri, 27 februartie 2009, o interesanta si educativa expozitie, de o înalta calitate stiintifica: „Arii Naturale Protejate – Rezervatia Naturala Muntii Nemira”. La aceasta manifestare au participat trei membri ai Comisiei de Cultura a Consiliului Judetean Bacau, Petru Enasoaie – presedintele acestei comisii, Ana Marchis si Dumitru Braneanu; reprezentanti ai APM Bacau, directorul Complexului Muzeal de Istorie „Ion Antonescu”, reprezentanti ai presei bacauane. A fost instituit regimul de arie naturala protejata ca Sit de Importanta Comunitara(SCI), Rezervatia Naturala – Muntii Nemira (ordin nr. 1964/ 13 decembrie 2007), ca parte integranta a retelei ecologice europene NATURA 2000. Va oferim in cele ce urmeaza o prezentare succinta a Rezervatiei Naturale – Muntii Nemira. Suprafata: 3.491,20 ha; Altitudine: 750-1.649 m; Încadrare administrativa: judetul Bacau – Slanic, Dofteana, Darmanesti; Amplasare: culme montana în Muntii Nemirei (Vârful Farcul Mic, Nemira Mare, Nemira, Tiganca, Sandrul Mare). Specii de plante protejate prin lege: Flora Rezervatiei Naturale Nemira este bogat reprezentata, numeroase plante fiind protejate conform legislatiei în vigoare. Astfel, 10 specii sunt citate în legea 462/2001, 4 specii apar în lista Conventiei de la Berna, iar 22 de specii sunt endemice, rare. Specii de animale protejate prin lege: Dintre mamiferele ce populeaza Rezervatia Naturala Nemira, 16 specii sunt protejate conform legii 462/2001, 12 specii apar pe lista Conventiei de la Berna, iar o specie este endemica, rara. Rezervatia Naturala Nemira constituie habitat pentru numeroase specii de pasari. Dintre acestea, 69 sunt protejate prin legea 462/2001, iar 71 apar pe lista Conventiei de la Berna. De asemenea, 6 specii sunt endemice, rare. Herpetofauna Rezervatiei Naturale Nemira este foarte bine reprezentata. Conform legii 462/2001, sunt protejate 3 specii de reptile si 3 specii de amfibieni. Pe lista Conventiei de la Berna apar enumerate 5 specii de reptile si 6 de amfibieni. La acestea se adauga doua endemisme: Triturus mondandoni si Lacerta vivipara. În cadrul Rezervatiei Naturale Nemira, nevertebratele apartin la numeroase grupe de organisme ce ocupa diverse nise ecologice. În legea 462/2001 sunt mentionate 8 specii ocrotite, iar în lista Conventiei de la Berna – 5 specii. Alte 9 specii sunt endemice pentru aceasta regiune. Am amintit mai sus ca Rezervatia Nemira are regimul de arie naturala protejata ca Sit de Importanta Comunitara(SCI), ca parte integranta a retelei ecologice europene NATURA 2000. Si de aici întrebarea: Ce este NATURA 2000? Raspunsul, pe scurt: este o retea ecologica europeana; principalul instrument al Uniunii Europene pentru conservarea naturii; obligatie pe linia protectiei mediului pentru România; conditie pentru alocarea Fondurilor Structurale. Reteaua este alcatuita din : Arii de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA) pentru protectia pasarilor salbatice; Situri de Importanta Comunitara (SCI) pentru protectia unor specii de flora si fauna dar si habitate. Declararea SPA-urilor din România ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în România s-a facut prin: H.G. nr. 1284/2007, iar instituirea regimului de arie naturala protejata a SCI-urilor, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în România, s-a facut prin Ordinul nr. 1964/2007. Scopul acestei retele ecologice este de a proteja biodiversitatea Europei, printr-o dezvoltare durabila, fara a se aduce prejudicii comunitatii locale. România contribuie semnificativ la dezvoltarea acestei retele, datorita faptului ca: Este singura tara care include 5 regiuni biogeografice, dintre cele 11 regiuni biogeografice existente în Europa; Este una dintre cele mai importante regiuni din Europa datorita bogatiei florei si faunei salbatice si a habitatelor, bine conservate datorita managementului traditional aplicat; Detine populatii mari, viabile si bine conservate de specii amenintate la nivel european (cca. 60% din populatia europeana de lup si urs, 40% din populatia europeana de râs, etc). Avantajele „Retelei Natura 2000” pentru comunitatea locala: – produsele si serviciile locale pot fi dezvoltate si vândute mai bine, zonele respective fiind recunoscute la nivel european; – posibilitatea de dezvoltare a ecoturismului; – finantari speciale ale UE pentru agricultura si silvicultura, pentru managementul traditional si favorabil mediului.
Important: Natura 2000 recunoaste faptul ca interesele localnicilor trebuie protejate; Natura 2000 nu înseamna protectie stricta; Regimul de proprietate al terenurilor nu va fi afectat. Speciile de plante si animale expuse la sectia Vivariu în cadrul expozitiei „Arii Naturale Protejate din Judetul Bacau – Rezervatia Naturala Muntii Nemira” sunt specii rare, endemice, vulnerabile, specii declarate monumente ale naturii si fac parte din colectia muzeului.

Ortansa JIGAU,
Director adjunct al Complexului Muzeal de Stiintele Naturii
„Ion Borcea” Bacau

Comentarii

  1. Claudia O a zis:

    am o rugaminte: mi s-ar putea trimite pe email o lista a plantelor protejate prin lege? multumesc anticipat

Adauga un comentariu

*